{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Problem med Dropbox kamerauppladdningar på Mac

Vi har nyligen upptäckt inkompatibilitet mellan Dropbox-klienten och vissa versioner av macOS Sierra. Problemet kan ha förhindrat att vissa filer importerades fullständigt till Dropbox om du använde funktionen kamerauppladdningar för att importera till Dropbox från din dator. Det berör bara en liten specifik grupp användare. I dessa mycket begränsade fall kan problemet resultera i ofullständiga eller oanvändbara foton och videor.

Denna artikel beskriver vilka som kan beröras av detta problem. Om ditt konto har drabbats beskriver artikeln även vilka åtgärder du kan vidta.

Viktigt:

 • Vi rekommenderar att du inte raderar filer från din enhet förrän du bekräftat att de importerats fullständigt till Dropbox.

Vilka berörs av det här problemet?

Denna inkompatibilitet berör bara en mycket specifik grupp användare på macOS Sierra som importerat filer till Dropbox på ett specifikt sätt.

Du kan vara berörd av problemet om allt nedan stämmer:

 • Du använder Dropbox-klienten (version 17.4.33 eller äldre) på en Apple-dator
 • Du kör macOS Sierra 10.12.2 på denna dator
 • Du har importerat filer till Dropbox på datorn genom att använda funktionen för kamerauppladdningar
 • Du har importerat filerna genom att ansluta en enhet direkt till datorn via USB
 • Filerna har importerats efter 12 december 2016
 • Åtminstone en av filerna var större än 4 MB

Var och en av dessa punkter måste stämma för att du ska kunna vara drabbad av detta problem. Om någon punkt inte stämmer har du troligen inte drabbats av problemet.

Viktigt:

 • Detta problem bör inte beröra dig om du har importerat foton eller videor från en mobil enhet till Dropbox via mobilappen.
 • Du är berörd av problemet endast om du anslutit en enhet direkt till datorn via USB och sedan har importerat foton eller videor till Dropbox via kamerauppladdningar. En ”enhet” i detta fall kan vara en mobiltelefon, ett SD-kort eller en digitalkamera.

Hur vet jag om jag berörs av denna inkompatibilitet?

Börja med att läsa avsnittet ovan. Där beskrivs en rad kriterier som alla måste stämma för att du ska kunna vara drabbad av problemet. Om något av dessa sex kriterier inte stämmer är du troligtvis inte berörd.

Om du är berörd kommer du att se det när du kontrollerar de stora filer du importerat till Dropbox genom att ansluta en enhet till datorn via USB. Du ser då något av följande tre beteenden:

 • Dina foton är ofullständiga (du ser bara en liten del av bilden)
 • Det går inte att spela upp dina videor
 • Dina foton eller videor går inte alls att öppna

Jag är berörd av denna inkompabilitet. Vad ska jag göra?

Om du har drabbats av detta problem ska du göra följande två saker:

 1. Uppdatera till den senaste versionen av Dropbox-klienten (17.4.34+)– vi har åtgärdat kompatibilitetsproblemet i den senaste versionen av appen.
 2. Anslut den ursprungliga enheten du använt för kamerauppladdningar på nytt – då bör Dropbox automatiskt kunna importera på nytt och ersätta de ofullständiga eller oanvändbara filerna.

Den senaste versionen av Dropbox-klienten (17.4.34+) åtgärdar problemet för framtida filimporter. Den hjälper dig också reparera eventuella ofullständiga eller oanvändbara filer.

Viktigt:

 • Vi rekommenderar att du inte raderar filer från enheten förrän du bekräftat att de har importerats till Dropbox
 • Automatisk ersättning av ofullständiga eller oanvändbara filer fungerar endast om de nya filerna har samma namn och de ursprungliga (ofullständiga) versionerna ligger kvar i mappen Kamerauppladdningar
 • Om du bytt namn på filerna eller flyttat dem från mappen Kamerauppladdningar efter den ursprungliga importen kan det hända att det skapas en ny omgång filer när du importerar igen (du kommer att se både den nya versionen och den ofullständiga eller oanvändbara versionen)
  • Du kan sedan radera den ofullständiga eller oanvändbara versionen från Dropbox manuellt

Vad händer om jag redan raderat de ofullständiga eller oanvändbara filerna från enheten?

Om du redan raderat de filer som är berörda av detta problem är det möjligt att vi inte kan återskapa dem. Kontakta oss så snart som möjligt så att vi kan undersöka saken vidare. Är det möjligt att återskapa de raderade filerna kommer vi att göra vårt bästa för att återskapa dem.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Twitters support

  Kontakta vår support