Radera ett Dropbox‐konto

Dessa saker händer när du raderar Dropbox-kontot:

 • Datorer och mobila enheter som var kopplade till Dropbox slutar synka
 • Du har inte längre åtkomst till ditt konto på dropbox.com
 • Det går inte längre att redigera filer i delade mappar
 • Filerna i Dropbox-mappen på hårddisken finns kvar
 • Filer i mappar du delar med andra finns kvar

Läs nedan om du vill gå vidare med att radera ditt Dropbox-konto.

Användare av Dropbox Basic (utan kostnad) och Dropbox Plus

Raderar du ditt konto på Basic (gratis) eller Pro startas processen som tar bort alla filer permanent. Det här tar under normala omständigheter mellan 30 och 60 dagar.

Om du säger upp en Dropbox Plus-prenumeration nergraderas kontot först till Dropbox Basic. Om du vill kan du sedan radera kontot permanent. Det här tar normalt mellan 30 och 60 dagar.

Dropbox Business teamadministratörer

Om du avbryter en Dropbox Business-prenumeration nergraderas alla medlemmar till Dropbox Basic-konton. Dessa konton är dock fortfarande kopplade genom ett gratisteam. Teammedlemmar kan lämna teamet när som helst.

Följ dessa steg om du vill radera ett team permanent, tillsammans med alla medlemmarnas kontouppgifter och filer:

 1. Radera alla teamets medlemmar.
 2. Säg upp Dropbox Business-prenumerationen.
 3. Radera ditt eget konto.

Fullständig radering av kontot tar under normala omständigheter mellan 30 och 60 dagar.

Dropbox Business teammedlemmar

Dropbox Business teammedlemmar får inte radera konton eller säga upp prenumerationer. Kontakta teamadministratören om du är teammedlem och vill radera ditt konto.

Dropbox Business teamadministratörer får radera teammedlemmar med funktionen Radera användare . Den här funktionen behåller data och filer kopplade till ett konto tills något av följande äger rum:

 • Administratören överför eller raderar kontot permanent
 • Administratören säger upp hela Dropbox Business-prenumerationen

Radering av data tar sedan under normala omständigheter mellan 30 och 60 dagar.

 • Obs!Filerna i en raderad användares delade mappar fortsätter att vara tillgängliga för andra medlemmar i den delade mappen. De återstående medlemmarna i en delad mapp kan öppna, redigera, radera eller permanent radera dessa filer, beroende på vilka behörigheter för den delade mappen teamets administratör ställt in.
 • Obs!Kopior av dina fildata är fortfarande tillgängliga i organisationen efter kontoradering. Kontakta teamadministratören om du har frågor om organisationens datalagringspolicy, säkerhetskopiering eller andra skyldigheter.

Vad händer om mitt arbetskonto raderas från ett team i Dropbox Business?

Besvarade den här artikeln din fråga?

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!

Svar från community
  Svar från community

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Twitters support

   Guidad hjälp