Radera ett Dropbox‐konto

När du raderar ditt Dropbox-konto raderas alla dina data från dropbox.com och dina enheter kopplas bort från Dropbox. När du raderar ditt Dropbox-konto händer följande:

 • Alla datorer, mobiler och surfplattor som är kopplade till ditt konto slutar synkas
 • Du har inte åtkomst till ditt konto på dropbox.com
 • Det går inte att redigera filer i delade mappar
 • Dina filer ligger kvar i Dropbox-mappen på datorn
 • Filer som du delat i delade mappar är fortfarande tillgängliga för mappens medlemmar
 • Dina filer raderas från Dropbox-servrar

Användare av Dropbox Basic och Plus

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Klicka på avataren.
 3. Klicka på Inställningar.
 4. Under Allmänt klickar du på Radera konto.

Ditt konto raderas omedelbart. Fullständig radering av kontot och filerna tar sedan under normala omständigheter mellan 30 och 60 dagar.

Om du säger upp en Dropbox Plus-prenumeration nergraderas kontot till ett Dropbox Basic-konto. Om du vill kan du sedan radera kontot permanent. 

Viktigt: Det går inte att ångra radering av ett Dropbox Basic- eller Plus-konto.

Dropbox Business teamadministratörer

Om du avbryter en Dropbox Business-prenumeration nergraderas alla medlemmar till Dropbox Basic-konton. Dessa konton är dock fortfarande kopplade genom ett gratisteam. Teammedlemmar kan lämna teamet när som helst.

Följ dessa steg om du vill radera ett team permanent, tillsammans med alla medlemmarnas kontouppgifter och filer:

 1. Radera alla teamets medlemmar.
 2. Säg upp Dropbox Business-prenumerationen.
 3. Radera ditt eget konto.

Fullständig radering av kontot tar under normala omständigheter mellan 30 och 60 dagar.

Dropbox Business teammedlemmar

Om du är Dropbox Business-teammedlem får du inte radera konton eller säga upp din prenumeration. Kontakta teamadministratören om du är teammedlem och vill radera ditt konto.

Dropbox Business teamadministratörer får radera teammedlemmar. Data och filer kopplade till en raderad teammedlems konto behålls tills något av följande äger rum:

 • Administratören överför eller raderar kontot permanent
 • Administratören säger upp hela Dropbox Business-prenumerationen

Radering av data tar sedan under normala omständigheter mellan 30 och 60 dagar.

Om ingen av dessa åtgärder vidtas kan teamadministratörer återställa en gruppmedlem inom sju dagar efter raderingen.

Notera

 • Filerna i en raderad användares delade mappar fortsätter att vara tillgängliga för andra medlemmar i den delade mappen. De återstående medlemmarna i en delad mapp kan öppna, redigera, radera eller permanent radera dessa filer, beroende på vilka behörigheter för den delade mappen teamets administratör ställt in.
 • Kopior av dina filer är fortfarande tillgängliga för teamet efter kontoradering. Kontakta teamadministratören om du har frågor om organisationens datalagringspolicy, säkerhetskopiering eller andra skyldigheter.

Vad händer om mitt arbetskonto raderas från ett team i Dropbox Business?

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar
  Community-svar

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Vägledd hjälp

   Andra sätt att få hjälp

   Community

   Support via Twitter

   Kontakta support