Vilken information får en tredjepartsapp åtkomst till när jag kopplar den till mitt konto?

Som Dropbox-användare har du möjlighet att ansluta andra appar till ditt Dropbox-konto. Du bestämmer vilka och Dropbox visar dig vad apparna får åtkomst till på ditt konto.

När du kopplar en app till Dropbox kommer appen att be om en viss åtkomstnivå:

 • Åtkomst till dess egna data: Data visas inte i en Dropbox-mapp, utan är del av ditt lagringsutrymme
 • Åtkomst till sin egen mapp i Dropbox: Appen har åtkomst till allt i sin mapp och känner till sökvägen till den, men får inte åtkomst till andra filer och mappar i Dropbox
 • Åtkomst till till vissa typer av mappar och filer överallt i Dropbox: Appen får åtkomst till allmänna filgrupper, som t.ex. foton eller dokument eller särskilda filer (se utvecklarguiden för information om vilka filnamnstillägg som inkluderas)
 • Åtkomst till alla mappar och filer i din Dropbox
 • Åtkomst till kontots mejladress

Om du vill koppla bort en app från ditt konto, går det att utföra på kontoinställningsmenyn.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Kontakta support