Spara hårddiskutrymme med selektiv synkning

Selektiv synkning är en funktion i Dropbox-klienten, där du kan välja bara de mappar du vill ska synkas till datorn. Genom att använda selektiv synkning vet du att du har bara de filer du behöver på alla datorer.

Avsnitt i denna artikel:

Klicka på ditt operativsystem för anvisningar:

Linux

Välja vilka mappar som ska synkas i Linux

 1. Klicka på Dropbox-ikonen på menyraden. Ser du inte Dropbox-ikonen trycker du på den vita uppåtpilen för att visa alla ikoner i systemfältet.
 2. Välj Preferenser.
 3. Klicka på Synka.
 4. Klicka på Selektiv synkning.

Ett fönster visas med en lista bestående av alla mappar på översta nivå i din Dropbox-mapp. Mapparna med en bock intill dem synkas till datorn. Avmarkera alla mappar som du inte behöver synka till datorns hårddisk. När du är klar väljer du OK. Eventuella mappar som du har avmarkerat tas bort från din hårddisk, men finns fortfarande tillgängliga genom webbplatsen och på alla datorer som är länkade till ditt Dropbox-konto.

Använd knappen Avancerad vy för att se fler detaljer om mapparna i Dropbox. Klicka på pilen bredvid mapparna i Dropbox för fler detaljer och markera eller avmarkera mappar i Dropbox-hierarkin.

Via kommandotolken

Har du Dropbox skript för kommandoradsinstruktioner behöver du bara ange följande kommando på datorn för att lägga till en mapp i listan ”synka inte” för selektiv synkning.

/sökväg/till/dropbox.py exclude add ~/Dropbox/sökväg/till/mapp/

Ersätt helt enkelt /sökväg/till/ med de faktiska sökvägarna till CLI-skriptet och mappen respektive filen.

Obs! Vänta tills mappen är helt uppladdad (då visas den gröna bocken) innan du avmarkerar den i inställningarna för selektiv synkning.

Mac

Välj vilka mappar som ska synkas i macOS

 1. Klicka på Dropbox-ikonenmenyraden.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Preferenser... från menyn.
 3. Klicka på Synka.
 4. Klicka på knappen Ändra inställningar...

Ett fönster visas med en lista bestående av alla mappar på översta nivå i din Dropbox-mapp. Mapparna med en bock intill dem synkas till datorn. Avmarkera alla mappar som du inte behöver synka till datorns hårddisk. Eventuella mappar som du har avmarkerat tas bort från din hårddisk, men finns fortfarande tillgängliga genom webbplatsen och på alla datorer som är länkade till ditt Dropbox-konto.

Obs! Vänta tills mappen är helt uppladdad (då visas den gröna bocken) innan du avmarkerar den i inställningarna för selektiv synkning.

Windows

Välja vilka mappar som ska synkas i Windows

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Preferenser... från menyn.
 3. Klicka på Synka.
 4. Klicka på Selektiv synkning ….

Ett fönster visas med en lista bestående av alla mappar på översta nivå i din Dropbox-mapp. Mapparna med en bock intill dem synkas till datorn. Avmarkera alla mappar som du inte behöver synka till datorns hårddisk. När du är klar väljer du OK. Eventuella mappar som du har avmarkerat tas bort från din hårddisk, men finns fortfarande tillgängliga genom webbplatsen och på alla datorer som är länkade till ditt Dropbox-konto.

Obs! Vänta tills mapparna får en grön bock, vilket betyder att de har laddats upp helt och hållet i din Dropbox, innan du avmarkerar dem i preferenserna för selektiv synkning samt tar bort dem från Dropbox-klienten på datorn.

Vad händer om hårddisken inte har tillräckligt med lagringsutrymme för att synka alla mina filer?

När du sparar en fil i Dropbox synkas den med alla de enheter du har kopplat till ditt Dropbox-konto. Det innebär att den tar upp plats på varje dators hårddisk. Detta kan skapa problem om hårddisken inte har tillräckligt med ledigt lagringsutrymme för att synka allt i Dropbox-mappen.

Är hårddisken full kanske du inte behöver radera filer. Har du tillräckligt med lagringsutrymme i Dropbox kan du istället använda selektiv synkning. Instruktioner hur du använder selektiv synkning finns ovan.

Dropbox Business: Hur fungerar selektiv synkning med delade mappar?

Om du är Dropbox Business-användare har du två sätt att hantera vad som ska synkroniseras med klienten:

 • Selektiv synkning. Selektiv synkning hjälper dig att välja vilka filer som ska finnas tillgängliga i filutforskaren och vilka som ska finnas enbart på dropbox.com.
 • Smart synkning. Smart synkning visar allt innehåll i filutforskaren, men laddar bara ner de filer du vill kunna nå lokalt.

Du kan använda båda funktionerna tillsammans eller välja bara en av dem.

Smart synkning i tidig åtkomst. Kontakta administratören för att aktivera Smart synkning.

Läs mer om Smart synkning.

Är du medlem i ett Dropbox Business-team kan du vara medlem i stora delade mappar som du inte använder. Om din Dropbox-mapp blir för stor att hantera för hårddisken måste du kanske inte radera dessa mappar.

Obs! Raderar du filer i en delad mapp raderas filerna för varje medlem i den delade mappen.Om du däremot raderar hela den delade mappen tas den bara bort från ditt konto.

Vill du rensa hårddisken utan att påverka någon annans arbetsflöde är det bäst att använda selektiv synkning. Instruktioner hur du använder selektiv synkning finns ovan.

Konflikter vid selektiv synkning och ytterligare felsökning

Mappar som avmarkerats i preferenserna för Selektiv synkning tas bort från Dropbox-mappen på din hårddisk. Om en mapp skapas med samma namn på samma ställe som den osynkade mappen, så kommer den nya mappen att visas med en grå cirkel och ett minustecken som överlägg. Denna ikon indikerar att mappen inte synkas till din Dropbox. Om du återupptar synkningen av din gamla mapp med samma namn genom inställningarna för Selektiv synkning kommer den nya mappen och dess innehåll att visas tillsammans med den gamla mappen och ha ”Konflikt i Selektiv synkning” i mappnamnet.

Lämna delade mappar

När du avmarkerar en delad mapp från preferenserna för selektiv synkning i Dropbox förhindrar det endast synkning till din dator. Den delade mappen synkas och är fortfarande aktiv i Dropbox-kontot för andra medlemmar i den delade mappen. Om du vill ta bort dig själv från en delad mapp kan du lämna den delade mappen från Dropbox webbplats eller, om du äger en delad mapp, ta bort delning för mappen.

Selektiv synkning är inte tillgänglig när Dropbox pausar och indexerar

Kör du Dropbox-klienten för första gången kan du behöva vänta tills Dropbox är klar med indexeringen av filerna i Dropbox-mappen innan du kan komma åt inställningarna för selektiv synkning. Om du ser meddelandet ”Utför inledande synkning med server. Vänta …” innebär det att Dropbox-klienten håller på att indexera filerna i Dropbox-mappen eller att du har pausat synkningen från Dropbox-menyn. Du kan välja att vänta tills indexeringen är klar för att kunna komma åt inställningarna för selektiv synkning. Välj annars Avbryt för att ignorera meddelandet och gå tillbaka till preferensfönstret. Har du pausat synkning kan du återuppta synkning via Dropbox-menyn.

Dropbox kommer att fortsätta med indexeringen (vilket anges av ikonen med roterande pilar över Dropbox-ikonen), men du kan ändå titta i och ändra andra preferenser medan Dropbox slutför.

Köra flera applikationer

Dropbox fungerar bäst när programmet är den enda klienten som interagerar med Dropbox-mappen. Det finns inte stöd för flera Dropbox-klienter eller andra synkningsapplikationer som interagerar med samma Dropbox-mapp.

Vad tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Community-svar

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Vägledd hjälp

  Andra sätt att få hjälp

  Community

  Support via Twitter

  Kontakta support