Selektiv synkning: välj vilka mappar som ska synkas till datorn

Denna artikel handlar om selektiv synkning, en funktion i klienten som gör det möjligt att välja vilka mappar som ska synkas från ditt Dropbox-konto till Dropbox-mappen på datorn.

Obs! Selektiv synkning är en äldre Dropbox funktion. Selektivt synkade filer och mappar använder fortfarande utrymme på din hårddisk, medan icke-synkroniserat innehåll är tillgängligt bara på dropbox.com.

Smart synkning är en nyare, mer avancerad version av den här funktionen. Med smart synkning kan du ange filer och mappar som ”enbart online”. Enbart online-filer använder praktiskt taget inget utrymme på din hårddisk och du kan fortfarande se dem i Dropbox-mappen på din dator.

Avsnitt i den här artiklen:

Så här aktiverar du selektiv synkning

Aktivera selektiv synkning:

 1. Klicka på Dropbox-ikonen i systemfältet eller på menyraden.
  • På Linux kan du först behöva klicka på (uppåtpil) för att se Dropbox-ikonen.
 2. Klicka på kugghjulsikonen och välj Inställningar … på menyn.
  • På Linux ser du inte en kugghjulsikon. Klicka bara på Preferenser.
 3. Klicka på Synka.
 4. Klicka på Selektiv synkning... (Linux och Windows) eller klicka på Ändra inställningar... (Mac).
 5. Ett fönster visas med en lista över alla huvudmappar i din Dropbox-mapp.
  • Mapparna som är markerade med en bock synkas till datorn.
 6. Avmarkera alla mappar som du inte behöver synka till datorns hårddisk.
  • Mappar som du avmarkerar tas bort från din hårddisk, men finns fortfarande tillgängliga på dropbox.com och på alla andra datorer som är länkade till ditt Dropbox-konto.
 7. När du är klar väljer du OK.

Viktiga noteringar:

 • Har du kopplat ett personligt och ett Dropbox Business-konto måste du också välja vilket Dropbox-konto du vill ändra inställningar för längst upp i fliken.
 • Vänta tills en mapp är helt uppladdad (då visas den gröna bocken) innan du avmarkerar den i inställningarna för selektiv synkning
 • Använder du Linux och har skriptet för Dropbox-kommandoradsinstruktioner kan du lägga till en mapp i listan ”Synka inte” i terminalen: ”/path/to/dropbox.py exclude add ~/Dropbox/path/to/folder/” (ersätt ”/path/to/” med de faktiska sökvägarna till CLI-skriptet och mappen respektive filen)

Selektiv synkning och delade mappar

När du avmarkerar en delad mapp förhindrar det att mappen synkas till din dator. Du förblir dock medlem i den delade mappen och den visas fortfarande i ditt konto på dropbox.com. Den delade mappen förblir aktiv för andra medlemmar i den delade mappen. Om du vill ta bort dig själv från en delad mapp kan du antingen lämna den delade mappen från dropbox.com eller, om du är ägaren till en delad mapp, ta bort delning för den.

Selektiv synkning för team

Är du i ett Dropbox Business-team kan administratören även ha aktiverat selektiv synkning för team. Med denna funktion kan teamadministratörer skapa en standardinställning för selektiv synkning för en teammapp (eller en mapp i teamutrymmet). Denna standard tillämpas då för alla nya medlemmar i ett Dropbox Business-team med åtkomst till den mappen.

Smart synkning

Har du ett Dropbox Business- eller Professional-konto kan du även använda smart synkning för att hantera hårddiskutrymmet på datorn. Smart synkning låter dig se alla filerna i din Dropbox på datorn men laddar bara ner de filer som du vill ha. Du kan använda både smart synkning och selektiv synkning tillsammans, eller välja bara en.

Felsök problem med selektiv synkning

Om du använder selektiv synkning och funktionen slutar fungera som avsett kan du ta reda på hur du åtgärdar vanliga problem.

Har du ett allmänt problem med Dropbox synkning kan du läsa vår huvudartikel om felsökning.

Hur snabbt kan selektiv synkning frigöra lagringsutrymme på min hårddisk?

Vanligtvis frigörs lagringsutrymme på hårddisken inom några minuter när du selektivt synkar filer (såvida datorn är online och kan synka till Dropbox). Det finns dock en känd begränsning med macOS 10.13 (High Sierra):

Apples operativsystem macOS 10.13 (High Sierra) använder en ny typ av filsystem som heter APFS. Med APFS tar operativsystemet ögonblicksbilder av filsystemet och det tillgängliga hårddiskutrymmet. Dessa ögonblicksbilder kanske inte uppdateras när du selektivt synkar Dropbox-filer. Detta innebär att utrymme på hårddisken som du frigjort med selektiv synkning kanske inte genast syns eller är tillgängligt om denna ögonblicksbild inte har uppdaterats.

Detta hårddiskutrymme bör så småningom frigöras av OS, men hur lång tid det tar kan variera. Detta beteende är inte specifikt för Dropbox utan är ett beteende som utformats för macOS.

Var artikeln till hjälp?

Tråkigt att höra.
Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!
Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community