Hvorfor synkroniseres visse filer på én computer ikke med en anden computer?

Hvis du vil sikre, at dine filer synkroniseres korrekt, skal du først kontrollere, om dine computere har internetforbindelse og er forbundet med den samme Dropbox-konto. Hvis du har kontrolleret, at dine computere er på nettet og synkroniserede, og en fil stadig ikke vises som forventet, kan der være et problem med filen.

Det er ikke altid, at operativsystemer fungerer godt sammen. Dropbox på computeren sporer disse uoverensstemmelser og gør sit bedste for at løse problemet. Hvis det ikke kan lade sig gøre, synkroniseres filen stadig til dropbox.com, men den vises muligvis ikke eller fungerer ikke korrekt på inkompatible operativsystemer.

Hvis du vil se, hvilke filer der skaber problemer med synkronisering, skal du logge på dropbox.com og bruge Dropbox-værktøjet til at tjekke, om der er ugyldige filer.

Få flere oplysninger

Prøv at følge disse retningslinjer for at sikre, at dine filer og mapper synkroniseres korrekt på andre operativsystemer:

Inkompatible tegn i alle operativsystemer

Du må ikke navngive dine filer med følgende tegn, da Dropbox ikke kan synkronisere dem på nogen som helst platform:

 • / (skråstreg)
 • \ (omvendt skråstreg)

Bemærk! Dropbox kan kun synkronisere filer med en skråstreg (/) i filnavnet til dropbox.com fra Mac-computere. Filerne bliver dog synkroniseret til dropbox.com med et kolon (:) i stedet for skråstregen. Filer med skråstreger i navnet kan synkroniseres til andre Mac-computere, men ikke til Windows-computere.

Inkompatible tegn i Windows

Når du navngiver dine filer, skal du undgå tegn, der er inkompatible med Windows-filsystemet:

 • < (mindre end)
 • > (større end)
 • : (kolon)
 • " (dobbelt anførselstegn)
 • | (lodret streg eller lodret markering)
 • ? (spørgsmålstegn)
 • * (stjerne)
 • . (punktum) eller et mellemrum i slutningen af et fil- eller mappenavn

Reserverede filnavne i Windows

Windows har et sæt reserverede ord, som ikke kan bruges i gyldige filnavne. Hvis du giver en fil eller en mappe på dropbox.com eller på en enhed med andet end Windows et navn, som indeholder et reserveret ord, bliver filen ikke synkroniseret til Dropbox på Windows-computere. Du kan se en fuldstændig liste med reserverede filnavne i afsnittet Naming ConventionsWindows Developer Network.

Filer, der ignoreres

Nogle små systemfiler synkroniseres ikke af Dropbox. Dette omfatter:

 • desktop.ini
 • thumbs.db
 • .ds_store
 • icon\r
 • .dropbox
 • .dropbox.attr

Maksimum tegnlængde

Windows tillader kun navne på filer og mapper, der indeholder 260 tegn eller mindre. Udover denne grænse har visse programmer, f.eks. Microsoft Excel, kortere tegnlængder (218 tegn).

Bemærk, at Windows tæller filstien som en del af navnet, så i nedenstående eksempel indeholder filstien 142 tegn og ikke 16 tegn:

C:\Users\Panda\My Documents\Dropbox\Creative Nonfiction\My Autobiography\Favorite Things\Favorite Foods\Bamboo\Family Recipes\Fresh Leaves.doc

Version 3.0 og nyere af Dropbox til computere kan uden problemer læse og skrive til placeringer, der er længere end 260 tegn. Dog kan nogle programmer stadig være underlagt operativsystemets grænser og kan have problemer med at få adgang til filer med lange filstier.

Hvis du f.eks. har en Excel 2010-fil i en sti med 260 tegn, synkroniserer Dropbox den til din computer, men når du forsøger at åbne filen, viser Excel en fejlmeddelelse i stil med Der er ikke adgang til filen. Du kan læse mere om Office- og Microsoft-begrænsninger for stier i deres Hjælpecenter. Som regel kan du åbne filerne ved at forkorte navnet eller flytte filen eller mappen til en overordnet mappe.

Konflikter mellem små og store bogstaver

De fleste Linux-installationer tillader, at du har to filer eller mapper med det samme navn, hvis der er forskel på store og små bogstaver. Modsat skelner Mac og Windows som standard ikke mellem store og små bogstaver i fil- og mappenavne. Hvis Dropbox støder på Linux-mapper med navnene "Mappeeksempel" og "mappeeksempel" (lille "m"), synkroniseres begge mapper godt nok til Mac- og Windows-computere, men en af mapperne vises som en kopi af den anden med en konflikt mellem små og store bogstaver.

Foranstillede tegn i Mac og Linux

De filer eller mapper, der begynder med et punktum (f.eks. .minfil.doc) synkroniseres korrekt til Dropbox-mappen på din computer. I Mac- og Linux-operativsystemer betragtes de filer, der begynder med et punktum, dog som systemfiler, og filerne skjuldes derfor automatisk. Du kan ikke se filerne uden at ændre de avancerede indstilinger på din computer. Du kan i stedet logge på dropbox.com og omdøbe filerne eller mapperne (f.eks. til _minmappe).

Efterstillede tegn

Filer og mapper, der slutter med et punktum (.), synkroniseres ikke korrekt mellem operativsystemer. Hvis en fil ender med et punktum, f.eks. file.txt., synkroniseres filen ikke, og den vises i kontrollen af ugyldige filer.

Efterstillede tegn i fil- og mappenavne fjernes for at synkronisere korrekt med andre operativsystemer. Hvis Dropbox finder en fil i din Dropbox-mappe med det samme navn, men den eneste forskel er blanktegn (eller tegn skabt ved at trykke på mellemrumstasten), tilføjes filen til din Dropbox-mappe og filnavnet tilføjes konflikt med blanktegn.

Midlertidige filer

Når nogle programmer (f.eks. Microsoft Word, Excel eller PowerPoint) åbner en fil, gemmer de ofte en midlertidig fil i den samme mappe og navngiver den på en af ​​følgende måder:

 • Navn starter med ~$ (en tilde og et dollar-tegn) eller .~ (et punktum og en tilde)
 • Navn starter med en tilde og slutter med .tmp, f.eks. ~myfile.tmp

Dropbox synkroniserer ikke disse midlertidige filer på nogen operativsystemer.

Modstridende unicode-kodning

I nogle tilfælde er der flere måder, hvorpå du kan oprette det samme tegn på dit tastatur. Selvom tegnene kan ligne hinanden, ligner de ikke hinanden i operativsystemer og Dropbox. Når Dropbox bemærker, at der er modstridende kodning, oprettes en modstridende kopi af filen, og filen gemmes i den samme mappe og med tilføjelsen Modstridende unicode-kodning.

Metadata og ressourceforgreninger

Undgå at synkronisere filer, der bruger metadata (eller ressourceforgreninger), inklusive Mac-aliasser eller Windows-genveje. Disse typer filer fungerer normalt kun på de operativsystemer, hvor de blev oprettet.

Forbindelsespunkter og aliasser

Dropbox følger Windows' forbindelsespunkter (Windows Vista og nyere) og synkroniserer de filer eller mapper, de er forbundet med. Dog vil eventuelle ændringer af disse filer eller mapper, der foretages i Windows-operativsystemet, ikke blive synkroniseret igen, før Dropbox på computeren genstartes. Det kan du undgå ved at flytte den oprindelige mappe til din Dropbox og tilføje et forbindelsespunkt fra dens tidligere placering til dens nye placering i Dropbox-mappen.

En advarsel angående metadata og FAT32-drev

Nogle dokumenter har filattributter eller xattrs i de data, der er vedhæftet til filen. Vi kalder disse data for metadata. Operativsystemer bruger metadata på mange forskellige måder: til at opbevare ikonet, mærke dine dokumenter, vedhæfte oplysninger til filen, tilladelser m.m. Dropbox understøtter xattrs på alle platforme. USB-drev og bærbare drev, der bruger FAT32-filsystemet, understøtter ikke metadata. Hvis din Dropbox-mappe er på et FAT32-drev, er det desværre ikke muligt at bevare metadata, når filen flyttes eller omdøbes.

Overvågning af mere end 10.000 mapper på Linux

Linux-versionen af Dropbox til computere kan som standard højst overvåge 10.000 mapper. Hvis der er flere mapper end det, bliver de ikke overvåget og ignoreres derfor ved synkronisering. Der er en nem måde at løse dette på. Åbn en terminal, og indtast følgende:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p

Kommandoen fortæller systemet, at det skal overvåge op til 100.000 mapper. Når kommandoen indtastes, og du indtaster din adgangskode, genoptager Dropbox straks synkronisering.

Aktivering af udvidet attributsupport (xattr) i Linux

Nogle Linux-distributioner har som standard deaktiveret udvidede attributter (xattrs). Hvis du kører en Linux-distribution med et ext3- eller ext4-filsystem, er det muligt at aktivere xattr-support, normalt gennem din /etc/fstab-indstillingsfil. Se dokumentationen til din Linux-distribution for at få instruktioner.

Brug af filreferencer i Dropbox

Vi fraråder på det kraftigste metoder, der føjer filreferencer (symbolske links, samlingspunkter eller netværksmapper) til Dropbox-mappen. Hvis du anvender filreferencer, medfører det en høj CPU-belastning, dårlig synkroniseringsydeevne, problemer med tilladelser og forkerte angivelser af pladsforbruget.

Det er vi kede af at høre. Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback! Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!

Svar fra community

  Andre måder at få hjælp på

  Community

  Support på Twitter

  Hjælp med vejledning

  Andre måder at få hjælp på

  Community

  Support på Twitter

  Hjælp med vejledning

  Andre måder at få hjælp på

  Community

  Support på Twitter

  Kontakt support