Informacje o wyświetlającym w plikach udostępnionych

W tym artykule opisano funkcję, która jest dostępna tylko niektórym użytkownikom oraz w programie wczesnego dostępu dla zespołów Dropbox Business.

Jeśli chcesz korzystać z tej funkcji w swoim zespole Business, możesz ją włączyć i rozpocząć. Jeśli jesteś użytkownikiem taryfy Basic lub Plus, nie możesz korzystać z tej funkcji.

Co to znaczy, że określony produkt Dropbox jest dostępny w wersji „alfa” lub „beta”?

Informacje o wyświetlającym pozwalają sprawdzić, czy ktoś obecnie ogląda plik. Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business korzystającego z taryfy Advanced, Enterprise lub Education, możesz także sprawdzić, kiedy ostatnio ktoś wyświetlił plik.

Sprawdzanie, czy członek zespołu wyświetla Twój plik

Gdy jakiś członek przegląda plik udostępniony, jego ikona jest kolorowa. Gdy najedziesz na tę ikonę, pojawi się informacja Aktualnie wyświetlane. Gdy członek zespołu wyświetlił plik, jego ikona jest szara. 

Jeśli dasz członkowi uprawnienie do pliku typu Może wyświetlać lub Może edytować, jego ikona będzie wyświetlana na szaro obok przycisku Udostępnij. Jeśli udostępnisz członkowi zespołu plik za pośrednictwem łącza udostępnionego, jego ikona nie pojawi się do czasu, aż wyświetli on plik.

Sprawdzanie, kiedy członek ostatnio wyświetlił Twój plik

Członkowie zespołów Dropbox Business korzystających z taryfy Advanced, Enterprise lub Education mogą sprawdzić, kiedy ktoś ostatnio wyświetlił określony plik. Chcąc sprawdzić, kiedy ktoś ostatnio wyświetlił plik, najedź myszą na awatara tej osoby, aby zobaczyć, kiedy plik Wyświetlono.

Możesz także zobaczyć pełną historię wyświetlania plików.

Aby zobaczyć całą listę osób, które wyświetliły plik:

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Odszukaj interesujący Cię plik i otwórz go przez kliknięcie.
 3. Kliknij listę wyświetlających (ikony członków mających dostęp do pliku).
 4. W oknie dialogowym pojawi się lista osób, które mają dostęp do pliku za pośrednictwem folderu lub pliku udostępnionego.
Informacje o wyświetlającym
Sprawdzanie, kiedy członek ostatnio wyświetlił plik

Korzystanie z informacji o wyświetlającym

Informacje o wyświetlającym powinny być automatycznie włączone na Twoim koncie. Jeśli tak nie jest, włącz informacje o wyświetlającym.

Włączenie informacji o wyświetlającym automatycznie dotyczy wszystkich należących do Ciebie plików. Jeśli nie chcesz widzieć informacji o wyświetlającym w odniesieniu do określonego pliku lub folderu, możesz wyłączyć tę funkcję:

Udostępnione pliki

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Odszukaj interesujący Cię plik.
 3. Kliknij Udostępnij.
 4. Kliknij Ustawienia plików.
 5. Obok pozycji  Pokazać, kto miał dostęp do tego pliku? wybierz Nie pokazuj.
 6. Kliknij  Zapisz ustawienia.

Foldery udostępnione

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Odszukaj interesujący Cię folder.
 3. Kliknij Udostępnij.
 4. Kliknij Ustawienia folderu.
 5. Obok pozycji Pokazać, kto miał dostęp do tego folderu? wybierz Nie pokazuj.
 6. Kliknij  Zapisz ustawienia.

Uwaga: Tylko właściciel folderu udostępnionego może wyłączyć informacje o wyświetlającym. Dowolny edytor może wyłączyć informacje o wyświetlającym w pliku udostępnionym.

Jeśli wyświetlisz plik, nie możesz ukryć swoich informacji o wyświetlającym przed właścicielem pliku. Osoby wyświetlające Twoją zawartość nie mogą wyłączyć informacji o wyświetlającym w Twoim pliku lub folderze udostępnionym.

Przykład: W pewnym zespole funkcja informacji o wyświetlającym jest wyłączona. Członek zespołu otrzymuje zaproszenie do folderu udostępnionego, w którym informacje o wyświetlającym są włączone. Członek ten będzie widoczny w informacjach o wyświetlającym dotyczących tego folderu udostępnionego.

Prywatność

Członkowie zespołu i osoby z uprawnieniami Może edytować lub Może wyświetlać

Możesz sprawdzać informacje o wyświetlającym dotyczące członków Twojego zespołu oraz osób z uprawnieniem Może edytować lub Może wyświetlać. Członkowie zespołu i osoby mające do pliku uprawnienia typu Może edytować widzą imiona i nazwiska oraz adresy e-mail członków zespołu, a także osób z uprawnieniami Może edytować i Może wyświetlać.

Osoby z uprawnieniami Może wyświetlać nie widzą informacji o wyświetlającym.

Osoby uzyskujące dostęp do pliku za pośrednictwem łącza udostępnionego

Gdy łącze udostępnione otworzy osoba, która nie jest członkiem zespołu lub nie została wprost zaproszona do danego pliku, jest widoczna jako Gość wyświetlający plik. Nie możesz zobaczyć imienia i nazwiska ani adresu e-mail osoby wyświetlającej plik jako Gość.

Goście nie widzą informacji o wyświetlającym.

Kliknij pytanie, aby dowiedzieć się więcej:

Jak włączyć informacje o wyświetlającym?

Informacje o wyświetlającym mogą być domyślnie włączone na Twoim koncie. Jeśli w należącej do Ciebie zawartości nie są pokazywane informacje o wyświetlającym, możesz je włączyć dla wszystkich plików, których jesteś właścicielem:

Administratorzy Dropbox Business

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com przy użyciu konta administratora.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Informacje o wyświetlającym.
 5. Zmień pozycję w menu rozwijanym na Domyślnie włączone.
 6. Zapisz zmiany.

Uwaga: Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business i Twój administrator wyłączył informacje o wyświetlającym, skontaktuj się z administratorem w celu włączenia tej funkcji.

Użytkownicy Plus i Basic

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przełącz opcję Informacje o wyświetlających wszystkie należące do mnie pliki na Wł..

Jeśli informacje o wyświetlającym są wyłączone na Twoim koncie, możesz je włączać dla poszczególnych plików lub folderów:

Udostępnione pliki

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Odszukaj interesujący Cię plik.
 3. Kliknij Udostępnij.
 4. Kliknij Ustawienia plików.
 5. Obok pozycji  Pokazać, kto miał dostęp do tego pliku? wybierz Pokaż.
 6. Kliknij  Zapisz ustawienia.

Foldery udostępnione

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Odszukaj interesujący Cię folder.
 3. Kliknij Udostępnij.
 4. Kliknij Ustawienia folderu.
 5. Obok pozycji Pokazać, kto miał dostęp do tego folderu? wybierz Pokaż.
 6. Kliknij  Zapisz ustawienia.

Jak wyłączyć informacje o wyświetlającym na moim całym koncie?

Jeśli chcesz, aby w żadnej Twojej zawartości nie były pokazywane informacje o wyświetlającym, możesz je wyłączyć:

Administratorzy Dropbox Business

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij Konsola administratora.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Kliknij Informacje o wyświetlającym.
 5. Zmień pozycję w menu rozwijanym na Domyślnie wyłączone lub Całkowicie wyłączone. Jeśli wybierzesz Domyślnie wyłączone, członkowie zespołu będą mogli włączyć informacje o wyświetlającym w należących do siebie plikach i folderach.
 6. Zapisz zmiany.

Uwaga: Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business, domyślne ustawienie zespołu wybiera administrator. Jeśli informacje o wyświetlającym są Domyślnie włączone lub Domyślnie wyłączone, możesz zmienić to ustawienie w odniesieniu do konkretnych plików i folderów, które do Ciebie należą.

Użytkownicy Plus i Basic

 1. Zaloguj się w witrynie dropbox.com.
 2. Kliknij swojego awatara.
 3. Kliknij Ustawienia.
 4. Przełącz opcję Informacje o wyświetlających wszystkie należące do mnie pliki na Wył..

Uwaga: Jeśli wybierzesz Wył., nadal możesz włączyć informacje o wyświetlającym w poszczególnych plikach i folderach, które do Ciebie należą.

Jakie platformy obsługuje funkcja informacji o wyświetlającym?

Możesz zobaczyć, kiedy członek zespołu wyświetli udostępniony plik w witrynie dropbox.com lub w aplikacji mobilnej Dropbox. Jeśli członek używa plakietki Dropbox z plikiem Microsoft Office, widzisz, kiedy wyświetli plik. 

Członkowie zespołów Dropbox Business korzystający z taryfy Advanced, Enterprise lub Education widzą, kiedy członek zespołu wyświetlił plik w witrynie dropbox.com, aplikacji mobilnej Dropbox lub przy użyciu aplikacji komputerowej.

Jeśli chodzi o osoby korzystające z systemu Windows, można zobaczyć, kiedy pliki zostały wyświetlone w większości aplikacji.

Jeśli chodzi o osoby korzystające z systemu Mac OS 10.9 lub nowszego, można zobaczyć, kiedy pliki zostały wyświetlone przy użyciu następujących aplikacji:

 • Adobe Acrobat Pro
 • Adobe Photoshop CC 2015 i 2016
 • Microsoft PowerPoint 2011 i 2016
 • Microsoft Word 2011 i 2016
 • iWork Keynote, Numbers, Pages
 • Podgląd
 • TextEdit

Jak ktoś uzyskał dostęp do pliku?

Członkowie folderu udostępnionego z uprawnieniami Może edytować mogą zapraszać do folderu inne osoby. Kliknij Udostępnij, aby sprawdzić uprawnienia określonej osoby (Może edytować lub Może wyświetlać). 

Jeśli jesteś właścicielem folderu udostępnionego, możesz ograniczyć możliwość zapraszania nowych osób do folderu.

Jeśli widzisz gościa, może on uzyskać dostęp do pliku wyłącznie za pośrednictwem łącza. Gościem może być także osoba, która ma prawa dostępu do pliku, ale korzysta z łącza udostępnionego, gdy nie jest zalogowana.

Dlaczego nie widzę osoby, której dałem(am) dostęp?

Jeśli plik wyświetliły więcej niż cztery osoby, zobaczysz ikonę z liczbą. Ikona ta pokazuje, ile osób wyświetliło plik. Kliknij tę ikonę, aby zobaczyć wszystkie osoby z dostępem do pliku.

Jeśli nie widzisz szukanej osoby, być może nie wyświetliła ona danej zawartości lub wyświetliła ją, gdy nie była zalogowana. Jeśli ktoś nie jest zalogowany, podczas wyświetlania zawartości jest widoczny jako Gość

Jeśli jesteś członkiem zespołu Dropbox Business korzystającego z taryfy Advanced, Enterprise lub Education, możesz sprawdzić pełną historię pokazującą, kiedy różne osoby wyświetlały pliki.

Administratorzy Dropbox Business: Czy mogę uzyskać dostęp do informacji o wyświetlającym?

Tak, administratorzy zespołów Dropbox Business mogą uzyskać dostęp do informacji o wyświetlającym w dziennikach aktywności.

Dowiedz się więcej

Ustawienia informacji o wyświetlającym 

Jeśli informacje o wyświetlającym są wyłączone w folderze udostępnionym, są również wyłączone w całej zawartości tego folderu. Tylko właściciel może włączyć informacje o wyświetlającym w poszczególnych plikach znajdujących się w folderze udostępnionym. 

Jeśli informacje o wyświetlającym są włączone w folderze udostępnionym, są one włączone tylko w odniesieniu do plików, dla których nie zostały wprost wyłączone.

Jeśli w folderze udostępnionym są włączone informacje o wyświetlającym, członkowie mający do folderu uprawnienia Może edytować mogą wyłączać informacje o wyświetlającym dla plików znajdujących się w tym folderze.

Przenoszenie zawartości

Gdy przenosisz plik do folderu udostępnionego, przyjmuje on obowiązujące w tym folderze ustawienie informacji o wyświetlającym. Jeśli przenosisz plik do folderu udostępnionego, który do Ciebie nie należy, jego właściciel może mieć inne ustawienia informacji o wyświetlającym.

Uwaga: Jeśli przed przeniesieniem pliku zmienisz w nim ustawienie informacji o wyświetlającym, wybrane ustawienie zostanie zachowane.

Dołączanie do zespołu

Jeśli dołączysz do zespołu Dropbox Business, do Twojego konta zostanie zastosowane ustawienie informacji o wyświetlającym obowiązujące w tym zespole.

Czy ten artykuł odpowiedział na Twoje pytanie?

Przykro nam to słyszeć. Powiedz nam, jak możemy ulepszyć naszą usługę:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Other ways to get help

   Społeczność

   Pomoc techniczna – Twitter

   Pomoc z przewodnikiem