Współpraca nad dokumentami Paper

Dropbox Paper umożliwia współpracę z innymi osobami przez:

 • wspominanie ich w tekście i w komentarzach
 • komentowanie tekstu i obrazów
 • tworzenie list zadań

Wzmianki

Chcąc wspomnieć współpracownika (czyli zamieścić wzmiankę na jego temat), możesz to zrobić w dowolnym miejscu dokumentu Paper przez wpisanie znaku @ oraz imienia i nazwiska tej osoby.

Jeśli wspomniana osoba ma konto Dropbox, jej imię i nazwisko zostanie skrócone zgodnie z nazwą powiązaną z kontem.

Gdy klikniesz imię i nazwisko z hiperłączem, pojawi się menu rozwijane. Umożliwia ono wyszukanie każdego udostępnionego dokumentu utworzonego przez tę osobę.

Komentarze

Aby skomentować dokument:

 1. Wyróżnij wiersz tekstu, aby wyświetlić pasek narzędzi formatowania.
 2. Kliknij ikonę komentarza (chmurkę mowy) w wyświetlonym menu.

menu komentarza

W swoim komentarzu możesz wspomnieć współpracownika za pomocą znaku @, aby wysłać powiadomienie.

Uwaga: komentarz możesz także utworzyć, najeżdżając myszą na prawy margines obok wiersza tekstu.

Listy zadań

Możesz tworzyć listy zadań do wykonania i przydzielać te zadania współpracownikom W tym celu wyróżnij wiersz tekstu, aby wyświetlić pasek narzędzi formatowania. Następnie w wyświetlonym menu kliknij ikonę znacznika wyboru.

Po utworzeniu listy zadań wspomnij współpracowników przy użyciu znaku @, aby przydzielić im konkretne zadania. Współpracownicy otrzymają powiadomienie o każdym zadaniu.

Przypisanie autorstwa

Za pomocą funkcji przypisania autorstwa można wskazać, kto jest autorem określonej sekcji dokumentu. Imię i nazwisko osoby, która napisała dany fragment dokumentu, jest wyświetlana obok tekstu. Przypisanie autorstwa działa nawet w przypadku skopiowania i wklejenia tekstu z jednego dokumentu Paper do drugiego.


Znacznik przypisania autorstwa w Paper

Uwaga: Funkcja przypisania autorstwa nie zawsze wskazuje pierwotnego autora tekstu. W przypadku skopiowania i wklejenia treści do Paper przypisanie autorstwa może się zmienić:

 • Autorstwo treści skopiowanej ze źródeł zewnętrznych lub wklejonej bez formatowania jest przypisywane osobie, która ją wkleiła.
 • Autorstwo treści skopiowanej z innego dokumentu Paper jest przypisywane pierwotnemu współpracownikowi.
Czy ten artykuł odpowiedział na Twoje pytanie?

Przykro nam to słyszeć. Powiedz nam, jak możemy ulepszyć naszą usługę:

Dziękujemy za przesłanie opinii.

Odpowiedzi społeczności
  Odpowiedzi społeczności

   Other ways to get help

   Społeczność

   Pomoc techniczna – Twitter

   Pomoc z przewodnikiem