Den internationella designbyrån använder Dropbox Business för projekt med många filer, vilket möjliggör sömlös delning med globala frilansare och kunder.

401:s viktiga resultat

Enkel, organiserad åtkomst till projektfiler

Problemfri och snabb delning med frilansare och kunder

Lätt, pålitlig filsynkronisering för att driva samarbete, inklusive omedelbara uppdateringar för bordsdisplayer av media

Utmaningen

Söka ett hem

Arkitektoniska modeller kan ha mycket liten storlek men de har ett stort uppdrag – att kommunicera hela visionen om en fastighetsutveckling. För att uppnå detta höga mål måste 401 sammanställa information om allt från trafiksystem och bostadstyper till vattenledningar och framtida konstruktioner – och för att kunna kommunicera alla dessa detaljer måste de dela en mängd filer mellan många partner. Enligt Matthew Quinn, direktör för 401, hade företaget ”kämpat genom åren med hur man skulle föra vidare och dela information” och hade främst förlitat sig på flyttbara hårddiskar och FTP-platser som inte alltid var tillgängliga för byråns kunder. Efter att Quinn fick veta om Dropbox beslutade han att prova det för att dela filer med några av sina kollegor. Han insåg snabbt att teammedlemmarna lättare kunde dela filer med kunder och partner och blev mer organiserade generellt sett. Snart efter det började Quinns hela team använda Dropbox Business – och resten av företaget följde efter. Quinn säger: ”Vi började använda Dropbox Business mycket intensivt och mycket snabbt. Det fungerade så bra genast från början att vi ville använda det till allt.”

”Dropbox Business är ett centralt nav som ansluter vår verksamhet internt och externt.”

Lösningen

Skapa ett nav för samarbete

För bara en utställning eller arkitektonisk modell som 401 producerar kan det krävas hundratals teckningar och många iterationer. Enkel och tillgänglig fillagring är en nödvändighet. En av huvudanledningarna till att Dropbox Business tog fart så snabbt på 401 var att det var en skalbar lösning för att organisera stora mängder data för jättestora projekt. Exempelvis täcker företagets aktuella projekt för King's Cross i London 8 miljoner kvadratfot mark som kommer att utvecklas över 15 år. Bara ungefär en fjärdedel av byggnaderna inom projektet är nära slutförande och som Quinn noterar, ”Det finns fortfarande en enorm mängd informationsändringar. Vi använder Dropbox Business för att hålla all denna information på en plats, ordnad efter dagen den mottogs, så att alla kan spåra ändringarna.” Allt eftersom företagets nuvarande projekt fortsätter att utvecklas och nya projekt anländer, kommer Dropbox Business att vara nödvändigt för utvecklingen – inte bara genom att centralisera alla data men också för att hålla informationen till hands för alla så länge det behövs. Som Quinn intygar: ”Dropbox Business ärett centralt nav som ansluter vår verksamhet internt och externt. Vi kan arbeta på ett projekt ett år och sedan bli ombedd att arbeta på det igen fem år senare. Det finns en förväntan att vi fortfarande kommer att ha denna information – och tack vare Dropbox har vi den.”

”Vi började använda Dropbox Business mycket intensivt och mycket snabbt. Det fungerade så bra genast från början att vi ville använda det till allt.”

Resultaten

Förändra landskapet med en ny modell

Innovation på 401 sträcker sig till mer än bara dess design. Teamet har banat väg för ett nytt sätt att kommunicera om viktiga begrepp inom stadsplanering som kan förmedla mer än vad en traditionell byggnadsmodell kunde göra. Medan de arbetade på ett projekt för Abu Dhabi Urban Planning Council, utvecklade 401 ett bord gjort av TV-apparater för att visa displayer. Bordet inkluderar interaktiva medier för att lägga till färg och berättande till stadsdelens utveckling.Ett sådant bord finns vid King's Cross och kommer att bli kvar där under hela livstiden av det 15-åriga projektet. Besökare på King's Cross Visitor Center kan interagera med bordet för att se allt ifrån trafikrutter och detaljhandelsplatser till historiska fakta – alla är filer som visas på mediebordet genom ett direkt flöde från Dropbox Business. Sedan det infördes har företagets mediebordsteknik varit mycket begärd av kunder – vilket innebär att 401 måste stödja ett brett spektrum av projektspecifika mediedisplayfiler. När kunder i har nya bilder eller information att lägga till deras bord ombeds teamet ofta att göra uppdateringarna mycket snabbt. Tidigare lösningar krävde att en 401 anställd skulle resa till mediebordets fysiska plats och manuellt uppdatera filerna för bodsdisplayen, men med Dropbox kan filer uppdateras på distans. ”Dropbox Business synkroniseras och bom! Ett mediebord i Köpenhamn eller Abu Dhabi eller New York spelar upp den nya filen och vi undviker besväret med att samordna tekniken på distans”, förklarar Quinn. Kunderna älskar att de kan släppa den senaste informationen så snabbt och de uppskattar hur lätt det är att dela uppdaterade data med 401. Och med tanke på att många av företagets projekt räcker över flera år och till och med decennier, är kundtillfredsställelse extremt viktigt. ”Med Dropbox Business kan vi arbeta bättre med våra kunder”, säger Quinn. ”Det brukade uppstå problem med FTP, men jag kan inte ens komma ihåg när någon senast sa att de inte kunde använda Dropbox. Det verkar fungera bra för nästan alla IT-avdelningar.”