Teamen bakom Scriptura Engage använder Dropbox Business som en central del av sin kommunikation – de använder till och med ett anslutnings-API för att integrera Dropbox i sin kundkorrespondens.

Viktiga resultat för Scriptura Engage

Effektivt samarbete mellan team

Ökad produktivitet bland distansarbetare

En API-integrering med företagets programvara

Utmaningen

Behovet av snabbhet och tydlighet

Scriptura Engage, som utvecklats av det belgiska företaget Inventive Designers, är ett program för flerkanalig kommunikation utformad att hjälpa företag att interagera effektivare med kunder. Även om programvaran möjliggör kommunikation för större organisationer som banker, telekomleverantörer och myndigheter, hade teamen bakom Scriptura Engage svårigheter att kommunicera med varandra på grund av långsamma VPN-anslutningar och problem med filversionskontroll. CEO/CTO Klaas Bals säger: “Det var problem att jobba på distans. Det var svårt att hitta de rätta filversionerna. Det var en enda röra." Företaget behövde en lösning som skulle fungera på alla avdelningar och i en datormiljö med en blandning av PC och Mac samt iOS- och Android-enheter. De hittade lösningen med Dropbox Business. Bals förklarar: ”Med Dropbox Business kan vi organisera, synkronisera och göra filer tillgängliga i molnet på ett enkelt sätt. Ingen annan har räknat ut hur man gör detta lika bra som Dropbox. Det bara fungerar."

"Med Dropbox Business slösar vi inte längre tid. Filerna är alltid uppdaterade och vi behöver inte göra dubbelarbete. Vår produktivitet begränsas inte av att människor inte kan hitta vad de behöver."

Lösningen

Hålla sig uppkopplad och mer produktiv

När Dropbox Business var på plats blev det ett verktyg som varje avdelning i Scriptura Engage kunde anpassa till sina specifika behov. Säljteamet använder nu Dropbox för att samarbeta med offerter; avdelningen för professionella tjänster litar på att programmet tillhandahåller filer när de är på kundbesök; och Bals själv använder den till att övervaka företagets ekonomiska resultat. ”Våra ekonomiska nyckeltal uppdateras varje fredag och under helgen – var jag än är – kan jag nå dem på mobiltelefonen via Dropbox Business och räkna ut vilka åtgärder vi behöver vidta följande vecka för att arbeta på vissa delar av verksamheten”, säger Bals. Scriptura Engage-team har upptäckt att Dropbox Business är särskilt användbart på grund av integrationen med Microsoft Office. "Vi är flitiga användare av Microsoft Office," lägger Bals till. "Det faktum att vi kan arbeta i Office via Dropbox Business – även på mobila enheter – gör att vi kan bli verkligt produktiva i stället för att bara slå upp information."

"Organisationer borde stötta sin personal genom att ge dem verktyg som gör dem mer produktiva. Om de redan använder Dropbox är det bra att hjälpa dem att använda det för att arbeta effektivare."

Resultaten

Ta kommunikationen till en ny nivå

Tidsbesparingen och den ökade produktiviteten Dropbox Business innebär har möjliggjort för Scriptura Engage att förstärka teamens fokus på kundrelationer och produktinnovation – samt även inspirerat företagets utvecklare att bygga en Dropbox-API för Scriptura Engage-programvaran. "Vi gillade idén med att telekom- eller elleverantörer kan lägga fakturor eller kundkommunikation i Dropbox för att minska pappersarbetet", förklarar Bals. "Så vi skapade en anslutning till vår produkt för att uppmuntra detta beteende bland våra kunder." Dropbox Business har hjälpt företaget att effektivisera dess arbetsflöden och kommunikation och nu kan man lägga till en ny dimension av funktionalitet i Scriptura Engage-produkten.