Hur kan jag ange utgångsdatum för en delad länk?

Lägga till, ändra eller ta bort utgångsdatum för en delad länk

 1. Logga in på dropbox.com.
 2. Håll markören över fil- eller mappnamnet och klicka på knappen Dela som visas.
 3. I popup-fönstret klickar du på Länkinställningar.
 4. I nästa fönster klickar du på Ställ in lösenord/utgångsdatum (eller för Dropbox Business-användare, Ange synlighet/utgångsdatum).
 5. Välj Ja och välj när du vill att länken ska upphöra att gälla. Den delade länken upphör klockan 23.59 den dag du väljer, baserat på din tidszon.
 6. Klicka på Spara inställningar för att tillämpa utgångsdatum på länken.

När du har sparat inställningarna kan du kopiera och klistra in länken i ett mejl eller skicka den direkt via Dropbox. När länken har upphört att gälla måste du skapa en helt ny länk om du vill dela filen eller mappen igen.

Hur ser en delad länk med utgångsdatum ut för en mottagare?

Mottagarna kommer att kunna se sidan med den delade länken som vanligt. De kommer inte att kunna se utgångsdatumet.

Vad händer om jag vill ändra utgångsdatum?

Du kan ändra utgångsdatum genom att följa stegen i den här artikeln. Den här gången väljer du ett annat utgångsdatum.

Vad händer om en mottagare kommer åt en länk efter det att den har utgått?

Om någon besöker en länk efter det att den har utgått kommer de att se den här sidan:

Utgången länk

Jag är teammedlem i Dropbox Business. Har min administratör någon kontroll över de utgångsdatum jag ställer in?

Administratörer kan inte upprätthålla policyer om utgångsdatum för teammedlemmars delade länkar. Däremot kan administratörer begränsa alla delade länkar genom att göra dem teamskyddade.

Dropbox Business-administratörer: Läs mer om hur du gör länkar teamskyddade.

Besvarade den här artikeln din fråga?

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!

Svar från community
  Svar från community

   Other ways to get help

   Community

   Twitters support

   Guidad hjälp