{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

En delad länk har slutat fungera eller visar ett 404-fel

Filägare kan dela filer och mappar skrivskyddat med en delad länk. Om du fått en delad länk, klicka på den för att visa filerna eller mappen som delas med dig.

Oavsett om du skickade eller tog emot en delad länk kan den sluta fungera eller visa ett 404-fel. Kontrollera följande om detta inträffar:

Har filen eller mappen raderats? Återupprätta länken genom att återskapa filen eller mappen. När du återskapar filen eller mappen fungerar den delade länken igen.

Har länken inaktiverats? Logga in på dropbox.com och klicka på Länkar på sidomenyn till vänster. Om du inte ser länken i din lista kan du ha tagit bort den vid något tillfälle. Det går alltid att skapa en ny länk till filen eller mappen du vill dela.

Har länken upphört att gälla? Om du använder Dropbox Plus eller Dropbox Business och har ställt in ett utgångsdatum för den delade länken kan den ha upphört att gälla. I det fallet måste du skapa en ny länk till filen eller mappen.

Finns filen i en delad mapp? Ändrade ägaren mappens inställningar? Om du använder Dropbox Business eller är medlem i ett team har kanske ägaren till en delad mapp ändrat delningsinställningarna så att länkar får delas endast med andra teammedlemmar (och inte externt).

Har en administratör ändrat delningsinställningarna för teamet? Om du använder Dropbox Business kan administratören ha stängt av möjligheten att dela länkar utanför teamet. I så fall kommer inte de delade länkar du skapat fungera för personer utanför teamet om inte administratören aktiverar den här behörigheten igen.

Tar en delad länk dig tillbaka till din Dropbox? Om du redan har åtkomst till en fil eller mapp (om filägaren har delat den med dig) förs du direkt vidare till din Dropbox när du klickar på den delade länken. Det fungerar på samma sätt med mappar. Om du redan har en mapp i din Dropbox förs du vidare till den i din Dropbox när du klickar på länken som pekar på mappen.

Öppnas en delad länk inte i webbläsaren? Om du klickar på en delad länk och den inte öppnas kan det bero på ett problem med webbläsaren. Åtgärda detta genom att logga ut ur Dropbox och klicka sedan på den delade länken igen.

Spärrade länkar

Vi spärrar delade länkar när de orsakar ovanligt mycket trafik eller när de bryter mot vår användningspolicy (genom att till exempel sprida skräppost eller skadlig kod).

Läs mer om trafikbegränsningar och spärrade länkar.

För många inbjudningar

Om du är en Dropbox Basic-användare som skapar delade länkar får du kanske felmeddelandet Du försöker dela med alltför många personer samtidigt. Det här innebär att du överskred den dagliga gränsen för inbjudningar till delade mappar och länkar. Gränsen återställs dagligen, så prova med att dela filerna nästa dag.

Viktigt meddelande om upphovsrättsskyddat material

Du ska endast använda delningsbara länkar för filer som du har laglig rätt att dela med andra (t.ex. dokument, foton, programvara, musik och videor som du har skapat själv). Du har inte rätt att dela filer såvida du inte äger upphovsrätten till dem eller har fått tillstånd av upphovsrättsinnehavaren att dela dem. När du köper eller lagligen förvärvar video, musik, e-böcker eller programvara ger detta inte dig rätt att dela det materialet med tredje parter över internet.

Om du är osäker på huruvida du har den lagliga rätten att dela vissa filer, ska du inte dela dem. Du representerar att filer som delas med delbara länkar inte överträder Dropbox villkor för tjänsten och att du äger alla upphovsrätter till dem eller har fått tillstånd av upphovsrättsinnehavaren att dela dem. Dropbox har antagit en policy att avsluta konton för användare som upprepade gånger gör intrång på upphovsrätt eller vars konton är föremål för flera anklagelser om överträdelser. Om du upprepade gånger delar filer som gör intrång på andras upphovsrätter kommer ditt konto att avslutas.

För mer information om Dropbox upphovsrättspolicy kan du besöka Dropbox DMCA-sida.

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback! Berätta för oss hur artikeln hjälpte dig:

Tack för din feedback!

Svar från community

    Andra sätt att få hjälp

    Community

    Twitters support

    Kontakta vår support