กลุ่มบริษัทสื่อจะอาศัย Dropbox Business เพื่อทำให้การทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มผลิตภาพและพนักงานที่พึงพอใจยิ่งขึ้น

โซลูชันการแบ่งปันและพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ