Kjappere synkronisering med inkrementell sikkerhetskopiering

Kjapp og enkel filsykronisering med Dropbox

Inkrementell sikkerhetskopiering gjort enkelt.

Hva er inkrementell sikkerhetskopiering?

Inkrementell sikkerhetskopiering er en oppbevaringsmetode som loggfører endringer på filnivå — eller kun deler av data eller filer — som avviker fra siste fullstendige sikkerhetskopi. For eksempel, hvis en setning redigeres i et dokument på ti sider, vil kun den delen av filen lagres til den fullstendige sikkerhetskopien (i stedet for en ny kopi av hele filen).

Siden kun delene som har blitt endret siden siste sikkerhetskopiering blir sikkerhetskopiert, tar inkrementell sikkerhetskopiering mindre lagringsplass og er kjappere å utføre, selv om det utføres daglig. Det kan likevel være mindre praktisk hvis en sikkerhetskopi av en fil skal gjenopprettes med en stor mengde data eller en hel disk ved gjenopprettingstilfeller etter katastrofer, da hele filen gjenskapes fra deler lagret inkrementelt til den fullstendige sikkerhetskopien. 

Hva er inkrementell sikkerhetskopiering?

Inkrementell versus differensiert sikkerhetskopiering

Differensierte metoder sikkerhetskopiering ivaretar data ved å sikkerhetskopiere hele filer som har blitt endret siden siste fullstendige sikkerhetskopiering. Så selv om kun én setning har blitt endret i et dokument på 10 sider, vil en ny kopi av hele filen bli lagret til sikkerhetskopien.

Avhengig av hvordan implementering, kan inkrementell og differensierte sikkerhetskopier ses på som likeverdige metoder for sikkerhetskopiering. Men én forskjell skiller seg ut — med differensiert sikkerhetskopiering vil hele filen med endringer ivaretas i den fullstendige sikkerhetskopien, slik at gjenopretting av filer eller disker kan utføres kjappere. På filnivå kan likevel tidsbruken til differensiert sikkerhetskopiering være være større, da alle kumulative endringer siden siste fullstendige sikkerhetskopi lastes opp.

Forskjellen mellom inkrementell og differensiert sikkerhetskopiering

Gjør arbeid smidigere med inkrementell sikkerhetskopiering

Selv om det finnes ulike typer for sikkerhetskopiering og former for programvare for sikkerhetskopiering, vil ethvert system for sikkerhetskopiering av data starte med en fullstendig sikkerhetskopi — en journal av alle filene på en harddisk eller Dropbox-konto. For sluttbrukeren er det hvordan endringer lagres opp i mot den fullstendige sikkerhetskopien som utgjør forskjellen i hastighet og lagringsplass.

Dropbox har en egen metode for sikkerhetskopiering av filer kalt deltasynkronisering, som er mest lik en inkrementell sikkerhetskopieringsmetode. Deltasynkronisering tilbyr kjapp filsynkronisering og opptar generelt mindre lagringsplass, som gjenspeiles i smidigere, enklere arbeidsflyter for samtlige brukere av Dropbox.

Gjør arbeid smidigere med sømløs sikkerhetskopiering

Hvordan Dropbox synkroniserer filer

Deltasynkronisering

Synkronisering av filer utføres kjappere siden kun deler som er endret siden siste sikkerhetskopiering lagres. Når deltasynkronisering brukes, vil det gi tilgang til det nyeste innholdet i løpet av kortere tid, selv på ustabile nettverkstilkoblinger.

LAN-synkronisering

Spar båndbredde ved å synkronisere innhold fra det lokale nettverket (LAN) i stedet for å laste ned filer fra servere først. LAN-synkronisering gir også brukere på nettverket tilgang til det nyeste innholdet enda kjappere.

Automatisk gjenopptakelse av synkronisering

Enkelt last opp og ned store filer, selv hvis tilkoblingen til Internett brytes. Vi gjenopptar automatisk alle avbrutte filoverføringer når tilkoblingen gjenopprettes.