Szybsza synchronizacja z przyrostową kopią zapasową

Szybka i łatwa synchronizacja plików z Dropbox

Tworzenie przyrostowych kopii zapasowych jest teraz naprawdę łatwe.

Co to jest przyrostowa kopia zapasowa?

Przyrostowa kopia zapasowa jest metodą zapisu, która rejestruje zmiany na poziomie pliku lub tylko fragmenty danych lub plików, które różnią się od ostatniej pełnej kopii zapasowej. Na przykład jeśli edytowane jest jedno zdanie z 10-stronicowego dokumentu to tylko ta część pliku zapisywana jest w początkowej pełnej kopii zapasowej (zamiast nowej kopii całego pliku).

Ze względu na to, że tworzysz kopię zapasową tylko tej części, która uległa zmianie od czasu zapisu ostatniej kopii zapasowej, przyrostowa kopia zapasowa zajmuje mniej miejsca na dysku i jest szybsza do wykonania w regularnych odstępach czasu lub nawet na co dzień. Jednak to rozwiązanie może być mniej wygodne, jeśli przywracasz kopię zapasową pliku z dużą ilością danych lub całego dysku po usuniętej awarii. Dzieje się tak, gdyż cały plik jest odtwarzany z części zapisywanych przyrostowo, aż do pełnej kopii zapasowej.

Co to są przyrostowe kopie zapasowe?

Przyrostowa a różnicowa kopia zapasowa

Różnicowe metody tworzenia kopii zapasowych zapisują dane przez tworzenie kopii zapasowych całych plików zmienionych od czasu ostatniego procesu tworzenia pełnej kopii zapasowej. Tak więc nawet jeśli w 10-stronicowym dokumencie edytowano tylko jedno zdanie, nowa kopia całego pliku zostanie zapisana w kopii zapasowej.

W zależności od tego, w jaki sposób są wykorzystywane, przyrostowe i różnicowe kopie zapasowe mogą być postrzegane jako równoważne metody tworzenia kopii zapasowych. Ale jedna cecha odróżnia je od siebie — z różnicowymi kopiami zapasowymi cały zmodyfikowany plik jest zachowywany w pełnej kopii zapasowej, co powoduje, że szybciej można odzyskiwać dane plików lub dysków. Jednakże na poziomie pliku czas wykonywania różnicowych kopii zapasowych może być dłuższy, ponieważ przesyłane są wszystkie skumulowane zmiany od czasu ostatniej pełnej kopii zapasowej.

Różnica między przyrostowymi a różnicowymi kopiami zapasowymi

Usprawnij swoją pracę z przyrostową kopią zapasową

Chociaż istnieją różne rodzaje kopii zapasowych i typy oprogramowania do ich tworzenia każdy proces rozpoczyna się od sporządzenia pełnej kopii zapasowej – zapisu wszystkich plików na dysku twardym lub koncie Dropbox. Dla użytkownika końcowego sposób, w jaki zapisywane są zmiany w pełnej kopii zapasowej, powoduje różnicę w szybkości i pojemności przestrzeni dyskowej.

Dropbox ma własną metodę tworzenia kopii zapasowych plików, zwaną synchronizacją różnicową,  która jest najbardziej zbliżona do metody przyrostowej tworzenia kopii zapasowej plików. Synchronizacja różnicowa zapewnia szybsze tworzenie kopii zapasowych poprzez szybką synchronizację plików i jednocześnie oszczędność miejsca na dysku. Dzięki temu organizacja zadań dla wszystkich użytkowników Dropbox jest prostsza i bardziej przejrzysta.

Usprawnij swoją pracę dzięki prostym kopiom zapasowym

W jaki sposób Dropbox synchronizuje pliki

Synchronizacja różnicowa

Synchronizacja plików jest szybsza, ponieważ zapisywane są tylko fragmenty zmodyfikowane od czasu utworzenia najnowszej kopii zapasowej. Po zastosowaniu synchronizacji różnicowej masz w krótszym czasie dostęp do najnowszych treści, nawet przy zakłóconym połączeniu sieciowym.

Synchronizacja z siecią LAN

Oszczędzaj przepustowość łącza, synchronizując treści z sieci lokalnej (LAN) zamiast w pierwszej kolejności pobierać pliki z serwerów. Synchronizacja z siecią LAN daje użytkownikom sieciowym jeszcze szybszy dostęp do najbardziej aktualnych treści.

Automatyczne wznawianie synchronizacji

Łatwe przesyłanie i pobieranie dużych plików, nawet przy przerywanym połączeniu internetowym. Automatycznie wznawiamy wszystkie przerwane transfery po ponownym nawiązaniu połączenia.