Ändringar i hur du delar Dropbox Paper-dokument

I januari 2017 ändrade vi hur behörigheter för mappåtkomst fungerar i Paper. Denna ändring påverkar bara Dropbox Paper. Den ändrar inte filer, mappar eller behörigheter i själva Dropbox.

Vad har ändrats?

Tidigare, när du inaktiverade länkåtkomst till ett Paper-dokument, hade ingen annan åtkomst till dokumentet. Även om du lade dokumentet i en mapp hade medlemmarna i den mappen inte åtkomst om de inte bjudits in specifikt.

Nu får alla medlemmar i en Paper-mapp automatiskt åtkomst till ett dokument när du lägger till det i mappen. 

Hur kan jag uppdatera åtkomsten till dokument i mina Paper-mappar?

Dessa ändringar påverkar inte befintliga Paper-dokument i delade Paper-mappar. Om privata dokument inte delas så förblir de privata och ingen får åtkomst till dem utan din tillåtelse.

Vi hjälper dig också att hantera eller flytta dokument nästa gång du loggar in på Paper. Du kommer att se ett meddelande på alla dokument som berörs där vi ber dig välja mellan två alternativ:

 • Ta bort dokumentet från mappen
 • Tillåt att alla medlemmar i mappen får åtkomst till dokumentet

Hur delar jag en Paper-mapp?

 1. Klicka på knappen Dela i en Paper-mapp.
 2. Skriv mejladressen till den eller de personer du vill dela med.
 3. Klicka på knappen Bjud in .
Besvarade den här artikeln din fråga?

Tråkigt att höra. Berätta hur vi kan bli bättre:

Tack för din feedback!

Svar från community
  Svar från community

   Other ways to get help

   Community

   Twitters support

   Guidad hjälp