FTP

Korzystanie z FTP do udostępniania plików

File Transfer Protocol (FTP) jest sprawdzonym przez lata sposobem na udostępnianie plików między komputerami za pośrednictwem połączenia sieciowego. Udostępnione pliki są przesyłane do centralnego serwera, a członkowie zespołu uzyskują do nich dostęp, pobierając je na swoje lokalne komputery za pomocą klienta FTP.

W porównaniu do załączników e-mail FTP jest znacznie bardziej skalowalnym rozwiązaniem w zakresie udostępniania plików. Serwer działa jako centralny hub na wszystkie dokumenty i stanowi zorganizowane środowisko dla folderów i plików, aby pomóc w uporządkowaniu przechowywanych materiałów.

Zarys

FTP został opracowany zanim wprowadzono mechanizmy szyfrowania danych. W rezultacie komunikacja między serwerem a oprogramowaniem FTP przebiega „tekstem jawnym”. Twoje pliki, polecenia, nazwy użytkownika, a nawet hasła są widoczne dla każdego, kto nasłuchuje ruchu sieciowego. To sprawia, że ​​FTP z natury nie jestem bezpiecznym sposobem udostępniania plików.

Czym jest FTPS?

Internet rozpowszechnił się w latach 90. Wraz z jego rozwojem powstała też potrzeba zapewnienia w nim bezpieczeństwa. Aby rozwiązać ten problem, FTP został rozszerzony o zakres pracy z wykorzystaniem połączeń szyfrowanych. Doprowadziło to do powstania FTP Secure (FTPS). FTPS umożliwia komunikację z serwerem przez protokoły Secure Sockets Layer (SSL) i Transport Layer Security (TLS), zapewniając szyfrowanie wszystkich transmisji. To sprawia, że ​​transfer plików jest znacznie bezpieczniejszy.

Co to jest SFTP?

SSH File Transfer Protocol (SFTP) jest alternatywą dla FTPS. Zapewnia podobne korzyści w zakresie bezpieczeństwa, ale opiera się na protokole Secure Shell (SSH), zamiast na SSL/TLS. Z punktu widzenia użytkownika oba są praktycznie nie do rozróżnienia. Większość dostawców serwerów FTP i pakietów oprogramowania oferuje obsługę zarówno SFTP i FTPS, jako że zwykły, niezaszyfrowany FTP stanowi niepotrzebne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Niezależnie od tego, jaki rodzaj FTP wybierzesz, będziesz korzystać z tych samych narzędzi i schematu pracy do udostępniania plików swojemu zespołowi. Dalsza część tego artykułu pokaże Ci najczęstsze zadania związane z obsługą FTP i przedstawi ich porównanie z Dropbox.