Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko dla wygody; w przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja angielska.

Warunki korzystania z usługi Dropbox

Opublikowano: 6 lipca 2021 r.

Data wejścia w życie: 6 lipca 2021 r.

Poprzednie Warunki możesz znaleźć tutaj.

Dziękujemy za korzystanie z Dropbox! Naszą misją jest tworzenie bardziej nowoczesnego sposobu pracy poprzez zapewnienie intuicyjnej, scentralizowanej platformy umożliwiającej bezpieczny dostęp do Twoich materiałów oraz pomagającej zapewnić koordynację i synchronizację Tobie i Twoim współpracownikom. Warunki korzystania z usług („Warunki”) obejmują Twój dostęp do naszych usług, oprogramowania klienckiego i witryn internetowych („Usługi”) oraz korzystanie z nich. Jeśli mieszkasz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady i Meksyku („Ameryka Północna”), Twoja umowa zawarta jest z Dropbox International Unlimited Company. Jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej, Twoja umowa zawarta jest z Dropbox, Inc. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób są zbierane i wykorzystywane informacje, podczas gdy nasze Zasady dopuszczalnego użytkowania określają Twoje obowiązki podczas korzystania z naszych usług. Poprzez korzystanie z naszych Usług zgadzasz się na przestrzeganie Warunków, naszej Polityki prywatności i Zasad dopuszczalnego użytkowania.

Materiały Użytkownika i Pozwolenia

Podczas korzystania z naszych Usług dostarczasz nam następujące informacje: pliki, treści, wiadomości, kontakty itd. („Twoje materiały”). Twoje materiały należą do Ciebie. Niniejsze Warunki nie dają nam żadnych praw do Twoich materiałów z wyjątkiem ograniczonych praw, które pozwalają nam świadczyć Usługi.

Potrzebujemy Twojego pozwolenia, aby wykonywać takie czynności jak przechowywanie Twoich materiałów na naszych serwerach, tworzenie ich kopii zapasowych oraz udostępnianie ich, gdy nas o to poprosisz. Nasze Usługi obejmują także takie funkcje jak komentowanie, udostępnianie, wyszukiwanie, miniatury obrazów, podglądy dokumentów, optyczne rozpoznawanie znaków (OCR), łatwe sortowanie i porządkowanie oraz personalizację, które pomagają w ograniczeniu bezproduktywnych działań. W celu zapewniania tych oraz innych funkcji, Dropbox wymaga dostępu do Twoich materiałów, przechowywania ich oraz skanowania. Dajesz nam pozwolenie na wykonywanie tych działań, a pozwolenie to rozciąga się na nasze podmioty powiązane i zaufane strony trzecie, z którymi współpracujemy.

Odpowiedzialność Użytkownika

Korzystanie przez Ciebie z naszych usług musi być zgodne z Zasadami dopuszczalnego użytkowania. Treści zawarte w Usługach mogą być chronione przez prawa własności intelektualnej innych podmiotów. Nie kopiuj, nie przesyłaj, nie pobieraj ani nie udostępniaj treści, chyba że masz do tego prawo.

Mamy prawo sprawdzić Twoje zachowanie i Twoje treści pod kątem zgodności z naszymi Zasadami dopuszczalnego użytkowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści opublikowane i udostępnione za pośrednictwem Usług przez inne osoby.

Pomóż nam chronić Twoje materiały. Zabezpiecz swoje hasło dostępu do Usług i dbaj, aby informacje dotyczące Twojego konta były aktualne. Nie udostępniaj swoich danych logowania do konta ani nie umożliwiaj dostępu do konta innym osobom.

Możesz korzystać z naszych Usług w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo, w tym przepisy i regulacje dotyczące kontroli eksportu. Aby korzystać z naszych Usług, musisz mieć co najmniej 13 lat (lub więcej, zależnie od miejsca zamieszkania).

Oprogramowanie

Niektóre z naszych Usług pozwalają na pobranie oprogramowania klienckie („Oprogramowanie”), które może aktualizować się automatycznie. Tak długo jak przestrzegasz niniejszych Warunków, dajemy Ci ograniczoną, niewyłączną, niezbywalną, odwołalną licencję na używanie Oprogramowania jedynie w celu dostępu do Usługi. W stopniu, w jakim dowolny składnik Oprogramowania może być oferowany w ramach licencji open source, udostępnimy Ci tę licencję, a postanowienia tej licencji mogą wyraźnie zastąpić niektóre z tych warunków. Pod warunkiem, że następujące ograniczenia nie są zakazane przez prawo, użytkownik zgadza się nie poddawać inżynierii wstecznej lub dekompilować Usług, nie podejmować prób wykonania takich działań ani nie pomagać nikomu w ich wykonaniu.

Usługi w wersji beta

Co pewien czas publikujemy produkty i funkcje, które nadal testujemy i oceniamy („Usługi w wersji beta”). Takie Usługi są oznaczone jako „alfa”, „beta”, „podgląd”, „wczesny dostęp” lub „ewaluacja” (albo przy pomocy słów lub zwrotów o zbliżonym znaczeniu) i mogą one nie być tak niezawodne jak pozostałe usługi Dropbox. Usługi w wersji beta są udostępniane w celu uzyskania opinii użytkowników. Korzystając z Usług w wersji beta użytkownik wyraża zgodę na kontakt w celu uzyskania opinii.

Usługi w wersji beta są poufne do momentu oficjalnej premiery. Jeśli korzystasz z jakichkolwiek Usług w wersji beta, zobowiązujesz się nie udostępniać informacji o tych Usługach podmiotom trzecim bez naszej zgody.

Nasze materiały

Usługi są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi oraz innymi prawami USA oraz zagranicznymi. Warunki te nie dają Ci żadnych praw, tytułów lub udziałów w Usługach, cudzych treściach zawartych w Usługach, znakach towarowych Dropbox, jego logo czy innych cechach marki. Twoje opinie są mile widziane, ale pamiętaj, że nie możemy się zobowiązać do wykorzystania Twoich uwag i sugestii.

Prawa autorskie

Szanujemy własność intelektualną innych i prosimy Cię o to samo. Reagujemy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, jeśli są one zgodne z prawem. Takie zawiadomienia powinny być sporządzane zgodnie z naszą Polityką praw autorskich. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia lub zablokowania treści przypuszczalnie naruszających prawa autorskie i zamknięcia kont osób, które wielokrotnie naruszyły te prawa. Poniżej przedstawiamy dane naszego agenta wyznaczonego do przyjmowania zawiadomień o domniemanym naruszeniu praw autorskich do Usług:

Copyright Agent
Dropbox, Inc.
1800 Owens St
San Francisco, CA 94158
copyright@dropbox.com

Konta płatne

Płatności. Możesz zwiększyć miejsce na dysku i dodać płatne funkcje do swojego konta (zmieniając swoje konto na „konto płatne”). Automatycznie obciążymy Cię, począwszy od daty przejścia na konto płatne i w dniu każdego okresowego odnowienia aż do daty anulowania. Jeśli korzystasz z taryfy rocznej, z odpowiednim wyprzedzeniem wyślemy Ci pocztą e-mail przypomnienie o zbliżającym się terminie odnowienia taryfy. Na Tobie spoczywa odpowiedzialność za wszystkie należne podatki, a my naliczamy je, gdy jest to wymagane. W niektórych krajach funkcjonują obowiązkowe przepisy lokalne dotyczące prawa do anulowania, a  niniejszy akapit nie unieważnia tych praw.

Anulowanie. W dowolnym czasie możesz anulować płatne konto Dropbox. Koszty są zwracane tylko wówczas, gdy jest to wymagane przez prawo. Na przykład, użytkownicy mieszkający w Unii Europejskiej mają prawo do anulowania subskrypcji konta płatnego w okresie 14 dni od założenia takiego konta, zmiany taryfy na konto płatne lub odnowienia takiego konta, klikając tutaj.

Zmiana taryfy na niższą. Twoje konto płatne będzie aktywne do czasu jego anulowania lub zamknięcia zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jeśli nie opłacisz swojego konta płatnego w terminie, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia go lub usunięcia funkcji związanych z kontem płatnym.

Zmiany. Możemy zmienić wysokość opłat za odnowienie subskrypcji, aby uwzględnić takie czynniki, jak zmiany w ofercie produktów, zmiany w naszej działalności lub zmiany warunków ekonomicznych. Poinformujemy Cię o tych zmianach z 30‑dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres e-mail powiązany z Twoim kontem. Będziesz mieć możliwość anulowania subskrypcji przez wejściem w życie nowej opłaty.

Zespoły Dropbox Business

Adres e-mail. Jeśli założysz konto Dropbox przy użyciu adresu e-mail dostarczonego przez Twoją organizację, organizacja ta może być w stanie zablokować korzystanie przez Ciebie z Dropbox do momentu, aż przejdziesz na konto w zespole Dropbox Business lub Dropbox Education (zbiorczo określanym jako „zespół Dropbox Business”) lub powiążesz swoje konto Dropbox z osobistym adresem e-mail.

Korzystanie z zespołów Dropbox Business. Jeśli dołączysz do zespołu Dropbox Business, musisz z niego korzystać zgodnie z zasadami i polityką Twojej organizacji. Pamiętaj, że konta zespołów Dropbox Business podlegają kontroli Twojej organizacji. Administratorzy mogą mieć dostęp do informacji, mogą ujawniać, ograniczać lub usuwać informacje znajdujące się na koncie zespołu Dropbox Business. Mogą oni także ograniczyć lub odebrać dostęp do konta zespołu Dropbox Business. Po przekonwertowaniu istniejącego konta Dropbox na konto wchodzące w skład zespołu Dropbox Business administratorzy mogą uniemożliwić późniejsze oddzielenie Twojego konta od konta zespołu Dropbox Business.

Zakończenie korzystania z Usługi

Masz prawo do zaprzestania korzystania z naszych Usług w każdej chwili. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania Twojego dostępu do Usług (za powiadomieniem), jeśli:

(a) naruszysz niniejsze Warunki;

(b) będziesz korzystać z Usług w sposób powodujący realne ryzyko poniesienia szkód lub strat przez nas albo innych użytkowników; lub

(c) nie mając konta płatnego, nie skorzystasz z naszych Usług przez kolejnych 12 miesięcy.

Wyślemy Ci powiadomienie z odpowiednim wyprzedzeniem na adres e-mail powiązany z Twoim kontem, umożliwiając Ci zaniechanie działań, które doprowadziły nas do skontaktowania się z Tobą, i dając Ci możliwość wyeksportowania Twoich materiałów z naszych Usług. Jeśli po takim powiadomieniu nie podejmiesz kroków, o które poprosiliśmy, zablokujemy lub zawiesimy Twój dostęp do usług.

Nie powiadomimy Cię przed zablokowaniem dostępu, jeśli:

(a) w istotnym stopniu naruszysz niniejsze Warunki.

(b) nałożyłoby to na nas zobowiązania prawne lub negatywnie wpłynęłoby to na naszą zdolność do świadczenia Usług innym użytkownikom lub

(c) jest to prawnie zabronione.

Zakończenie świadczenia Usług

Możemy postanowić o zakończeniu świadczenia Usług w reakcji na nieprzewidziane okoliczności pozostające poza kontrolą Dropbox (takie jak klęska żywiołowa, pożar lub eksplozja) albo ze względu na konieczność spełnienia wymogu prawnego. W takim przypadku powiadomimy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, aby umożliwić wyeksportowanie Twoich materiałów z naszych systemów (w miarę możliwości powiadomienie zostanie wysłane z co najmniej 30‑dniowym wyprzedzeniem). Jeśli zakończymy świadczenie Usług w ten sposób przed upływem jakiegokolwiek stałego lub minimalnego terminu, za który nam zapłaciłeś(aś), zwrócimy Ci część opłat, które zostały wpłacone z wyprzedzeniem, ale za które nie otrzymałeś(aś) Usług.

Usługi świadczone „takie, jakimi są”

Staramy się zapewnić najlepsze Usługi, tym niemniej są pewne rzeczy, których nie możemy zagwarantować. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, DROPBOX I JEGO PODMIOTY POWIĄZANE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, ODNOŚNIE DO ŚWIADCZONYCH USŁUG. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE „TAKIE, JAKIMI SĄ”. ZRZEKAMY SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZALNOŚCI. W niektórych krajach powyższe wyłączenia odpowiedzialności nie są dozwolone – w takim wypadku nie mają zastosowania. Na przykład, niniejsze wyłączenia nie uchylają ochrony prawnej, obejmującej gwarancje ustawowe, zapewnianej konsumentom przez prawo obowiązujące w Unii Europejskiej.

Ograniczenie Odpowiedzialności

NIE WYKLUCZAMY ANI NIE OGRANICZAMY NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZYPADKACH, W KTÓRYCH BYŁOBY TO NIEZGODNE Z PRAWEM – OBEJMUJE TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OSZUSTWO LUB ŚWIADOME WPROWADZENIE W BŁĄD PRZEZ DROPBOX LUB JEGO PODMIOTY POWIĄZANE PODCZAS ŚWIADCZENIA USŁUG. W KRAJACH, W KTÓRYCH PONIŻSZE RODZAJE WYKLUCZEŃ NIE SĄ DOZWOLONE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANICZA SIĘ WYŁĄCZNIE DO STRAT I SZKÓD, KTÓRE SĄ DAJĄCYM SIĘ PRZEWIDZIEĆ WYNIKIEM NASZEGO POSTĘPOWANIA BEZ ZACHOWANIA UZASADNIONEJ OSTROŻNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI LUB NASZEGO NARUSZENIA UMOWY. NINIEJSZY AKAPIT NIE WPŁYWA NA PRAWA KONSUMENCKIE, KTÓRYCH NIE MOŻNA SIĘ ZRZEC ANI OGRANICZYĆ JAKĄKOLWIEK UMOWĄ. JEŚLI JESTEŚ KONSUMENTEM Z UNII EUROPEJSKIEJ LUB WIELKIEJ BRYTANII, NINIEJSZE WARUNKI NIE WYKLUCZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI DROPBOX ZA STRATY I SZKODY WYNIKAJĄCE Z NASZEGO BRAKU UZASADNIONEJ OSTROŻNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG LUB NASZEGO NARUSZENIA UMOWY, O ILE TE STRATY I SZKODY SĄ RACJONALNIE PRZEWIDYWALNE.

W KRAJACH, W KTÓRYCH SĄ DOZWOLONE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI, DROPBOX, JEGO PODMIOTY POWIĄZANE, DOSTAWCY LUB DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

i. JAKIEKOLWIEK STRATY POŚREDNIE, CELOWE, PRZYPADKOWE, PRZYKŁADOWE LUB WYNIKOWE ALBO ODSZKODOWANIA RETORSYJNE, LUB

ii. JAKĄKOLWIEK UTRATĘ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, DANYCH, ZAMÓWIEŃ LUB ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD PODSTAWY PRAWNEJ.

TE WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄ NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY DROPBOX LUB JEGO PODMIOTY POWIĄZANE ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI ZAISTNIENIA TAKICH STRAT.

JEŚLI KORZYSTASZ Z USŁUG DO CELÓW HANDLOWYCH, BIZNESOWYCH LUB ODSPRZEDAŻY, DROPBOX, JEGO PODMIOTY POWIĄZANE, DOSTAWCY ANI DYSTRYBUTORZY NIE ODPOWIADAJĄ PRZED TOBĄ ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ ZYSKÓW, UTRATĘ ZAMÓWIEŃ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATĘ SZANS HANDLOWYCH. DROPBOX I JEGO PODMIOTY POWIĄZANE NIE ODPOWIADAJĄ ZA ZACHOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA USŁUG – W INTERNECIE LUB POZA NIM.

POZA RODZAJAMI ODPOWIEDZIALNOŚCI, KTÓRYCH NIE MOŻNA OGRANICZYĆ W ŚWIETLE PRAWA (ZGODNIE Z OPISEM W TYM PUNKCIE), NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ OGRANICZA SIĘ DO KWOTY 20 USD LUB 100% DOWOLNEJ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE W RAMACH OBECNEJ TARYFY USŁUGOWEJ DROPBOX, ZALEŻNIE OD TEGO, KTÓRA Z TYCH DWÓCH KWOT JEST WIĘKSZA. PRZEPISU TEGO NIE STOSUJE SIĘ W PRZYPADKU KONSUMENTÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ, GDZIE JEST TO ZABRONIONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE.

Rozwiązywanie sporów

Najpierw spróbujmy dojść do porozumienia. Chcemy odnieść się do Twoich obaw bez konieczności rozwiązywania sprawy na płaszczyźnie formalno-prawnej. Przed wniesieniem pozwu przeciwko Dropbox wyrażasz zgodę, aby spróbować rozwiązać spór w sposób nieformalny, kontaktując się z nami pod adresem: dispute-notice@dropbox.com. Postaramy się rozwiązać spór nieformalnie i drogą e-mailową. Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty w ciągu 15 dni od daty złożenia wniosku, masz prawo wszcząć przeciwko Dropbox formalne postępowanie. Jeśli mieszkasz w Unii Europejskiej, Komisja Europejska zapewnia internetową platformę rozstrzygania sporów, dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Forum sądowe sporów. Ty i Dropbox wyrażacie zgodę, że jakiekolwiek postępowanie sądowe w celu rozwiązania roszczenia dotyczącego niniejszych Warunków zostanie skierowane do federalnych lub stanowych sądów hrabstwa San Francisco w stanie Kalifornia, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów arbitrażowych poniżej. Ty i Dropbox wyrażacie zgodę na poddanie się jurysdykcji osobowej i miejscowej takich sądów. Jeśli mieszkasz w kraju (np. w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej), którego przepisy przyznają konsumentom prawo rozstrzygania sporów przed sądem lokalnym, niniejszy paragraf nie wpływa na te wymogi.

JEŚLI JESTEŚ REZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH, DODATKOWO WYRAŻASZ ZGODĘ NA PODDANIE SIĘ OBOWIĄZKOWEMU ARBITRAŻOWI:

Zgoda obu stron na arbitraż. Ty i Dropbox zgadzacie się rozstrzygać wszelkie roszczenia związane z niniejszymi Warunkami lub Usługami w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu prowadzonego przez jednego arbitra, z wyjątkiem poniższych przypadków określonych w sekcji Wyjątki od Umowy o arbitrażu. Obejmuje to spory wynikające z interpretacji lub związane z interpretacją lub zastosowaniem niniejszej sekcji dotyczącej obowiązkowego arbitrażu, w tym jej wykonalności, odwołalności lub ważności.

Rezygnacja z arbitrażu. Możesz odrzucić niniejszą zgodę dotyczącą arbitrażu, klikając tutaj i wysyłając formularz rezygnacji w ciągu 30 dni od pierwotnej rejestracji konta. Jeśli jednak zaakceptowałeś(-aś) wcześniejszą wersję tych Warunków umożliwiającą zrezygnowanie z arbitrażu, w mocy pozostaje Twoja poprzednia decyzja o rezygnacji lub jej braku.

Procedury arbitrażowe. Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe (AAA) będzie prowadziło procedurę arbitrażu na podstawie swoich reguł arbitrażu handlowego oraz procedur uzupełniających dotyczących sporów konsumenckich. Arbitraż będzie miał miejsce w hrabstwie Stanów Zjednoczonych, w którym mieszkasz lub pracujesz, w San Francisco (Kalifornia), lub w innym miejscu, na które się zgodzimy.

Opłaty wynikające z arbitrażu. Zasady AAA będą regulować wysokość wszystkich opłat arbitrażowych. Dropbox zapłaci wszelkie opłaty za indywidualny arbitraż w przypadku roszczeń mniejszych niż 75 000 USD. W przypadku otrzymania orzeczenia arbitrażowego, które jest korzystniejsze niż oferty, które złożyliśmy w celu zaspokojenia roszczenia, zapłacimy Ci 1000 USD dodatkowo do orzeczenia. Dropbox nie będzie dążyć do otrzymania zwrotu kosztów za swoich prawników, chyba że arbiter uzna, że roszczenie jest błahe.

Wyjątki od Umowy o arbitrażu. Zarówno Ty, jak i Dropbox możecie dochodzić roszczeń (jeżeli się kwalifikują) w sądzie ds. drobnych roszczeń w hrabstwie San Francisco (Kalifornia) lub dowolnym hrabstwie Stanów Zjednoczonych, w którym mieszkasz lub pracujesz. Każda ze stron może wnieść pozew wyłącznie w sprawie zabezpieczenia roszczeń, aby powstrzymać nieuprawnione używanie lub nadużywanie Usług albo naruszenie własności intelektualnej (np. znaków towarowych, tajemnic handlowych, praw autorskich lub praw patentowych) bez wcześniejszego angażowania się w arbitraż lub nieformalną procedurę rozstrzygania sporów opisaną powyżej. Jeżeli umowa arbitrażowa nie ma zastosowania do Ciebie lub Twojego roszczenia, zgadzasz się na wyłączną jurysdykcję sądów stanowych i federalnych w San Francisco w stanie Kalifornia w celu rozstrzygnięcia Twojego roszczenia.

BRAK POZWÓW ZBIOROWYCH. Spory z nami możesz rozstrzygać tylko indywidualnie i nie możesz wnieść skargi jako powód lub członek grupy składającej pozew zbiorowy, skonsolidowany lub reprezentowany. Arbitraże zbiorowe, pozwy zbiorowe, działania prawnicze reprezentujące interes zbiorowy i konsolidacja z innymi arbitrażami są niedozwolone. Jeśli niniejszy punkt zostanie uznany za niemożliwy do wykonania, cała treść niniejszej sekcji dotyczącej obowiązkowego arbitrażu zostanie uznana za nieważną.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki będą podlegać prawu stanu Kalifornia z wyjątkiem występujących konfliktów prawnych. Jednak w niektórych krajach (w tym krajach należących do Unii Europejskiej) istnieją przepisy, zgodnie z którymi umowy muszą podlegać lokalnemu prawu obowiązującemu w kraju konsumenta. Niniejszy paragraf nie unieważnia tych przepisów.

Całość Umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość porozumienia między Tobą a Dropbox w odniesieniu do przedmiotu Warunków i zastępują wszelkie uprzednie lub równocześnie zawarte porozumienia albo warunki mające zastosowanie do przedmiotu niniejszego dokumentu oraz mają przed nimi pierwszeństwo. Warunki te nie tworzą żadnych praw stanowiących korzyść podmiotów trzecich.

Zrzeczenie się, klauzula salwatoryjna i cesja

Niewykonanie przez Dropbox określonego postanowienia nie jest równoznaczne z rezygnacją z prawa do wykonania go później. Jeśli jakiekolwiek postanowienie okaże się niewykonalne, pozostałe postanowienia Warunków pozostaną w pełni skuteczne oraz zostanie określony wykonalny warunek zastępczy, który będzie możliwie najwierniej odzwierciedlał nasze intencje. Nie możesz przenosić żadnych praw wynikających z niniejszych Warunków, a wszelkie takie próby będą nieważne. Dropbox może przekazać swoje prawa któremukolwiek ze swoich podmiotów powiązanych lub spółek zależnych, lub jakiemukolwiek następcy prawnemu w działalności powiązanej z Usługą.

Zmiany

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki, tak aby lepiej odzwierciedlały one:

(a) zmiany przepisów,

(b) nowe wymagania prawne lub

(c) ulepszenia lub udoskonalenia wprowadzane w naszych Usługach.

Jeśli jakakolwiek aktualizacja wpłynie na Twoje korzystanie z Usług lub Twoje prawa jako użytkownika Usług, powiadomimy Cię o tym przed wejściem aktualizacji w życie, wysyłając wiadomość na adres e-mail powiązany z Twoim kontem lub w drodze powiadomienia w ramach produktu. Takie zaktualizowane warunki wejdą w życie co najmniej 30 dni od daty naszego powiadomienia.

Jeśli nie zgadzasz się na nasze aktualizacje, prosimy o zamknięcie konta przed ich wejściem w życie. W stosownych przypadkach zaproponujemy Ci proporcjonalny zwrot kwot przedpłaconych za Usługi z uwzględnieniem daty zamknięcia konta. Kontynuacja korzystania z Usług po wejściu w życie aktualizacji jest równoznaczna z akceptacją nowych Warunków.

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko dla wygody; w przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja angielska.

Polityka prywatności Dropbox

Data publikacji: 17 grudnia 2019 r.

Data wejścia w życie: 1 stycznia 2020 r.

Tutaj możesz się zapoznać z poprzednią Polityką prywatności.

Dziękujemy za korzystanie z Dropbox! Poniżej opisujemy, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy korzystasz z naszych witryn internetowych, oprogramowania i usług („Usługi”). Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie z często zadawanymi pytaniami (FAQ).

Co i dlaczego

Zbieramy i wykorzystujemy następujące informacje, aby świadczyć, ulepszać, chronić i promować nasze Usługi.

Informacje o koncie. Zbieramy i łączymy z Twoim kontem informacje, które podajesz nam podczas takich czynności jak rejestracja konta, zmiana taryfy na płatną, konfigurowanie uwierzytelniania dwuetapowego (np. Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, dane rozliczeniowe oraz adres zamieszkania).

Twoje materiały. Nasze Usługi zostały zaprojektowane jako prosty i spersonalizowany sposób na przechowywanie plików, dokumentów, zdjęć, komentarzy, wiadomości itp. („Twoje materiały”), współpracę z innymi oraz pracę na różnych urządzeniach i przy użyciu różnych usług. Aby umożliwić realizację tego celu, przechowujemy, przetwarzamy i przesyłamy Twoje materiały, jak również powiązane z nimi informacje. Te powiązane informacje obejmują Twoje informacje z profilu, które ułatwiają współpracę i udostępnianie Twoich materiałów innym, jak również takie dane jak rozmiar pliku, czas jego przesłania, współpracownicy i aktywność z nim związana.

Kontakty. Możesz się zdecydować na przyznanie nam dostępu do swoich kontaktów, aby ułatwić sobie takie czynności jak: udostępnianie i współpracowanie nad Twoimi materiałami, wysyłanie wiadomości i zapraszanie innych do korzystania z Usług. W przypadku podjęcia takiej decyzji będziemy przechowywać te kontakty na naszych serwerach.

Informacje o użyciu. Zbieramy informacje na temat tego, jak używasz Usług, w tym na temat czynności wykonywanych przez Ciebie na koncie (takich jak udostępnianie, edytowanie, wyświetlanie, tworzenie i przenoszenie plików lub folderów). Wykorzystujemy te informacje, aby świadczyć, ulepszać i promować nasze Usługi oraz chronić użytkowników Dropbox. Zapoznaj się z naszymi często zadawanymi pytaniami (FAQ), aby uzyskać więcej szczegółów na temat naszego wykorzystywania informacji o użyciu.

Informacje o urządzeniach. Zbieramy także informacje z urządzeń i o urządzeniach służących do uzyskiwania dostępu do Usług. Obejmuje to takie dane jak adres IP, typ przeglądarki i urządzenia, których używasz, stronę odwiedzoną przed przejściem do naszej witryny oraz identyfikatory związane z urządzeniami. Twoje urządzenia (w zależności od ustawień) mogą również przekazywać Usługom informacje o lokalizacji. Informacje o urządzeniach wykorzystujemy na przykład w celu wykrywania nadużyć oraz identyfikowania i rozwiązywania problemów.

Pliki cookie i inne technologie. Używamy takich technologii jak pliki cookie i znaczniki pikselowe w celu świadczenia, ulepszania, ochrony i promowania naszych Usług. Na przykład pliki cookie pomagają nam w zapamiętywaniu Twojej nazwy użytkownika na potrzeby następnej wizyty, bliższym poznawaniu Twoich interakcji z naszymi Usługami, a także poprawianiu ich jakości na podstawie tych informacji. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie, ale może to ograniczyć możliwość korzystania z Usług. Jeśli nasz system otrzyma z Twojej przeglądarki sygnał DNT:1, zareagujemy na ten sygnał w sposób przedstawiony tutaj. Możemy też korzystać z usług dostawców zewnętrznych, którzy stosują pliki cookie i podobne technologie do promowania usług Dropbox. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej, jak działają pliki cookie i podobne technologie oraz jak zrezygnować z ich stosowania do celów reklamowych.

Marketing. Dajemy użytkownikom możliwość bezpłatnego korzystania z części naszych Usług. Świadczenie bezpłatnych Usług jest możliwe dzięki temu, że niektórzy użytkownicy wybierają jedną z naszych Usług płatnych. Jeśli zarejestrujesz się w jednej z naszych Usług, w stosownych przypadkach będziemy okresowo wysyłać Ci informacje o możliwości zmiany taryfy na wyższą. Użytkownicy, którzy otrzymują takie materiały marketingowe, mogą z nich zrezygnować w każdym momencie. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas materiałów marketingowych określonego rodzaju, po prostu kliknij łącze „anuluj subskrypcję” w odpowiednim e-mailu lub zaktualizuj preferencje w sekcji Powiadomienia swojego konta osobistego.

Czasami kontaktujemy się z osobami, które nie mają konta Dropbox. W przypadku adresatów umiejscowionych w UE my lub firma zewnętrzna uzyskamy zgodę, zanim się z Tobą skontaktujemy. Jeśli otrzymasz e-mail i nie będziesz sobie życzyć dalszych kontaktów od Dropbox, możesz anulować subskrypcję i usunąć swoje dane z naszej listy kontaktów, korzystając z tej samej wiadomości.

Podstawy przetwarzania Twoich danych. Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe opisane powyżej, aby świadczyć Ci Usługi w sposób niezawodny i bezpieczny. Ponadto zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe w uzasadnionych potrzebach biznesowych. W zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane osobowe do innych celów, zawczasu prosimy o Twoją zgodę lub wymagamy, aby taką zgodę uzyskali nasi partnerzy. Więcej informacji na temat prawnych podstaw przetwarzania Twoich danych możesz znaleźć w często zadawanych pytaniach (FAQ).

Aby uzyskać więcej informacji na temat kategorii danych osobowych, które wchodzą w skład powyższych danych, zapoznaj się z często zadawanymi pytaniami (FAQ).

Komu

Możemy udostępniać informacje, jak opisano poniżej, ale nie będziemy ich sprzedawać reklamodawcom ani innym stronom trzecim.

Inne podmioty pracujące dla Dropbox. Dropbox korzysta z usług zaufanych podmiotów zewnętrznych (np. dostawców pomocy technicznej i usług informatycznych) w celach świadczenia, ulepszania, ochrony i promowania swoich Usług. Te podmioty zewnętrzne będą uzyskiwać dostęp do Twoich danych, aby w naszym imieniu wykonać określone zadania, natomiast my będziemy nadal ponosić odpowiedzialność w zakresie wykorzystywania Twoich danych przez te podmioty zgodnie z naszymi instrukcjami. Listę zaufanych podmiotów zewnętrznych, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, oraz więcej informacji na temat kategorii ujawnionych przez nas danych osobowych można znaleźć w często zadawanych pytaniach (FAQ).

Inne spółki Dropbox. Dropbox współużytkuje infrastrukturę, systemy i technologie z innymi spółkami Dropbox, aby świadczyć, ulepszać, chronić i promować Usługi spółek Dropbox. W tych celach przetwarzamy Twoje dane w spółkach Dropbox w sposób dozwolony przez obowiązujące prawo oraz zgodnie z ich warunkami i zasadami. Więcej informacji na temat spółek Dropbox, Usług spółek Dropbox i sposobu korzystania z Twoich danych można znaleźć w często zadawanych pytaniach (FAQ).

Inni użytkownicy. Nasze Usługi wyświetlają takie dane jak Twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe, urządzenie, adres e-mail oraz informacje o użyciu innym użytkownikom, z którymi współpracujesz lub którym udostępniasz materiały. Gdy zarejestrujesz konto Dropbox przy użyciu adresu e-mail w domenie należącej do Twojego pracodawcy lub Twojej organizacji, możemy ułatwić współpracownikom i administratorom znalezienie Ciebie i Twojego zespołu przez uwidocznienie pewnych podstawowych danych – takich jak Twoje imię i nazwisko, nazwa zespołu, zdjęcie profilowe oraz adres e-mail – innym użytkownikom w tej samej domenie. Ułatwia Ci to znajdowanie zespołów, do których możesz dołączyć, oraz pomaga innym użytkownikom w udostępnianiu Ci plików i folderów.

Niektóre funkcje pozwalają udostępniać dodatkowe informacje innym użytkownikom.

Inne aplikacje. Możesz się zdecydować na połączenie swojego konta Dropbox z usługami firm zewnętrznych – na przykład za pośrednictwem interfejsów API Dropbox. W ten sposób pozwalasz, aby Dropbox i firmy zewnętrzne wymieniały informacje o Tobie i danych na Twoim koncie na potrzeby świadczenia, ulepszania, ochrony i promowania usług Dropbox i tych firm zewnętrznych. Pamiętaj, że wykorzystanie Twoich danych przez firmy zewnętrzne podlega ich polityce prywatności i warunkom korzystania z usług.

Administratorzy zespołów Business. Jeśli jesteś użytkownikiem zespołu Dropbox Business (dalej łącznie zwanego „zespołem Dropbox Business”), Twój administrator może mieć możliwość uzyskiwania dostępu do Twojego konta w zespole Dropbox Business i jego kontrolowania. Jeśli masz związane z tym pytania, zapoznaj się z polityką wewnętrzną swojej organizacji. Jeśli nie jesteś użytkownikiem zespołu Dropbox Business, ale wchodzisz w interakcję z użytkownikiem zespołu Dropbox Business (np. przez dołączenie do folderu udostępnionego lub skorzystanie z materiałów udostępnionych przez tego użytkownika), członkowie tej organizacji mogą zobaczyć imię i nazwisko, adres e-mail, zdjęcie profilowe oraz adres IP, które były powiązane z Twoim kontem w czasie tej interakcji. Jeśli udostępnisz Twoje materiały użytkownikowi z zespołu Dropbox, administrator tego zespołu może mieć możliwość uzyskania dostępu do udostępnionych przez Ciebie materiałów i ich edytowania.

Prawo i porządek oraz interes publiczny. Możemy ujawnić Twoje dane stronom trzecim, jeżeli stwierdzimy, że takie ujawnienie jest konieczne w celu (a) przestrzegania obowiązującego prawa, przepisu, procedury prawnej lub odpowiedniego nakazu rządowego, (b) uchronienia dowolnej osoby od śmierci lub poważnych obrażeń ciała, (c) zapobiegania oszustwom i nadużyciom wobec Dropbox lub naszych użytkowników, (d) ochrony praw, własności, zabezpieczeń lub interesów Dropbox albo (e) wykonania zadania w interesie publicznym.

Sprawowanie opieki nad Twoimi danymi ma dla nas kluczowe znaczenie i jest zobowiązaniem, które świadomie przyjmujemy. Uważamy, że Twoje dane powinny być objęte tymi samymi zabezpieczeniami prawnymi niezależnie od tego, czy są przechowywane w ramach naszych Usług, czy na dysku twardym Twojego komputera domowego. W przypadku otrzymywania, analizowania i reagowania na zapytania organów rządowych o Twoje dane (włączając w to zapytania związane z bezpieczeństwem narodowym) będziemy przestrzegać poniższych Zasad dotyczących zapytań rządowych:

 • Przejrzystość
 • Przeciwdziałanie zapytaniom bez konkretnego uzasadnienia
 • chronić wszystkich użytkowników, oraz
 • oferować usługi godne zaufania.

Publikujemy Raport dotyczący przejrzystości, który jest elementem naszego zobowiązania do informowania użytkowników na temat tego, kiedy i jak organy rządowe proszą nas o informacje. Raport zawiera szczegółowe dane na temat rodzajów i liczby zapytań otrzymanych od organów ścigania. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z naszymi Zasadami dotyczącymi zapytań rządowych i Raportem dotyczącym przejrzystości, które zawierają szczegółowe informacje na temat naszej filozofii i odpowiadania na zapytania rządowe.

Jak

Bezpieczeństwo. Mamy odrębny zespół zajmujący się dbaniem o bezpieczeństwo informacji oraz prowadzeniem testów pod kątem luk. Stale pracujemy nad funkcjami, które pomagają w dbaniu o bezpieczeństwo Twoich informacji – poza takimi funkcjami jak uwierzytelnianie dwuetapowe, szyfrowanie przechowywanych plików oraz ostrzeżenia dotyczące łączenia z kontem nowych urządzeń i aplikacji. Wdrażamy zautomatyzowane technologie do wykrywania niewłaściwego zachowania i treści mogących przynieść szkodę naszym Usługom, Tobie lub innym użytkownikom.

Mechanizmy kontrolne użytkownika. Możesz uzyskiwać dostęp do swoich danych osobowych i modyfikować je, pobierać oraz usuwać po zalogowaniu do konta Dropbox i przejściu na stronę ustawień konta. Tutaj możesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania informacjami na Twoim koncie. Ewentualnie kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak zmienić informacje w swoim profilu.

Zachowywanie. Gdy zarejestrujesz u nas konto, zachowamy informacje przechowywane przez Ciebie w naszych Usługach tak długo, jak długo będzie istnieć Twoje konto lub jak długo będzie to konieczne, aby móc świadczyć Ci nasze Usługi. Jeśli usuniesz swoje konto, zainicjujemy usunięcie tych informacji po 30 dniach. Tutaj dowiesz się więcej. Pamiętaj jednak: (1) mogą wystąpić pewne opóźnienia podczas usuwania informacji z naszych serwerów i zapasowej pamięci masowej oraz (2) możemy zachować te informacje, jeżeli będzie to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania naszych umów.

Gdzie

Na całym świecie. Aby świadczyć Ci Usługi, możemy przechowywać, przetwarzać i przekazywać dane w USA i lokalizacjach na całym świecie – w tym również poza Twoim krajem. Dane te mogą być również przechowywane lokalnie na urządzeniach, za pomocą których uzyskujesz dostęp do Usług.

Programy Tarcza Prywatności EU-USA oraz Szwajcaria-USA. W przypadku przesyłania danych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii Dropbox posługuje się różnymi mechanizmami prawnymi, w tym umowami z naszymi klientami i spółkami powiązanymi. Dropbox przestrzega programów Tarcza Prywatności EU-USA i Szwajcaria-USA Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczących zbierania, wykorzystania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do USA. Firma Dropbox złożyła w Departamencie Handlu oświadczenie, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do takich danych. Certyfikat Tarczy Prywatności firmy Dropbox można znaleźć tutaj. Więcej informacji o Tarczy Prywatności znajdziesz pod adresem https://www.privacyshield.gov.

Dropbox podlega nadzorowi amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu. JAMS jest niezależną organizacją z siedzibą w USA odpowiedzialną za bezpłatne rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg dotyczących naszej zgodności z Tarczą Prywatności. Ewentualne skargi tego rodzaju prosimy najpierw przesyłać bezpośrednio do nas na adres privacy@dropbox.com. Jeśli nasza reakcja Cię nie zadowoli, skontaktuj się z JAMS pod adresem https://www.jamsadr.com/eu-us-privacy-shield. W przypadku, gdy Twoja skarga nie zostanie rozstrzygnięta przez JAMS, możesz mieć prawo do wiążącego arbitrażu zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności.

Twoja kontrola nad danymi i dostęp do nich

Masz kontrolę nad swoimi danymi osobowymi oraz sposobem ich zbierania, wykorzystywania i udostępniania. Masz na przykład prawo:

 • Usuwać swoje materiały przechowywane na koncie Dropbox. Więcej informacji na temat usuwania plików zapisanych w Dropbox znajdziesz tutaj.
 • Zmieniać lub korygować dane osobowe. Możesz zarządzać swoim kontem i znajdującą się na nim zawartością, a także edytować część swoich danych osobowych na stronie ustawień konta.
 • Uzyskiwać dostęp do swoich danych i przenosić je w inne miejsce. Możesz uzyskać dostęp do swoich danych osobowych z poziomu konta Dropbox oraz pobrać kopię Twoich materiałów w formacie nadającym się do odczytu maszynowego, tak jak to opisano tutaj. Możesz również poprosić nas o kopię danych osobowych przekazanych przez Ciebie lub zebranych przez nas, a także zapytać nas o cel biznesowy lub komercyjny ich zebrania, rodzaje źródeł, z których je uzyskaliśmy, oraz rodzaje podmiotów zewnętrznych, którym je udostępniliśmy.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W zależności od rodzaju przetwarzania możesz poprosić, abyśmy przerwali lub ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zgłosić prośbę o dostęp do danych lub usunięcie danych osobowych albo sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wyślij wiadomość na adres privacy@dropbox.com. Więcej informacji na temat sposobu kontrolowania danych osobowych i uzyskiwania do nich dostępu można znaleźć w często zadawanych pytaniach (FAQ).

Dropbox jako administrator lub podmiot przetwarzający. Jeśli mieszkasz w Ameryce Północnej (w USA, Kanadzie lub Meksyku), Dropbox, Inc. jest Twoim usługodawcą. W przypadku wszystkich innych użytkowników Dropbox International Unlimited Company działa jako administrator danych osobowych. Jeśli jesteś klientem Dropbox Business lub Education spoza Ameryki Północnej, Dropbox działa jako podmiot przetwarzający Twoje dane.

Zmiany

Jeśli będziemy uczestniczyć w reorganizacji, fuzji, przejęciu lub sprzedaży naszych aktywów, w ramach takiej transakcji może dojść do przekazania Twoich danych. Powiadomimy Cię (np. w wiadomości e-mail wysłanej na adres powiązany z Twoim kontem) o każdej takiej transakcji i w takim przypadku wyszczególnimy, jakie decyzje Ci przysługują.

Od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce prywatności, a najnowszą wersję będziemy umieszczać na naszej stronie internetowej. Jeśli nowa wersja znacząco zmniejszy Twoje prawa, powiadomimy Cię o tym.

Kontakt

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące Dropbox, naszych Usług i prywatności? Skontaktuj się ze specjalistą ds. ochrony danych pod adresem privacy@dropbox.com. Jeśli nie będzie on mógł odpowiedzieć na Twoje pytanie, masz prawo skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym ds. ochrony danych.

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko dla wygody; w przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja angielska.

Umowa Dropbox Business

Opublikowano: 20 lipca 2020 r.

Data wejścia w życie: 19 sierpnia 2020 r.

Niniejsza Umowa Dropbox Business (zwana dalej „Umową dla firm”) zostaje zawarta między Dropbox International Unlimited Company, jeśli twoja organizacja ma siedzibę poza terytorium Stanów Zjednoczonych i ich terytoriami zależnymi, poza Kanadą oraz Meksykiem (zwanymi dalej „Ameryką Północną”), lub, jeśli twoja organizacja ma siedzibę na terytorium Ameryki Północnej, między Dropbox Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Delaware (zwaną dalej „Dropbox”), oraz organizacją akceptującą niniejsze warunki (zwaną dalej „Klientem”). Niniejsza Umowa Dropbox Business określa zasady dostępu do Usług i Usług Beta oraz korzystania z nich. Klikając opcję „Akceptuję” w ramach podpisywania umowy dotyczącej Usług lub korzystania z Usług, akceptujesz postanowienia niniejszej Umowy Dropbox Business jako Klient.

Zważywszy, że spółka Dropbox, Inc. w imieniu Klienta przetwarza dane Klienta, które podlegają przepisom UE dotyczącym ochrony danych, kliknięcie opcji „Akceptuję” oznacza również akceptację stosowania przez Dropbox, Inc. Umowy o przetwarzaniu danych i standardowych klauzul umownych UE, określonych poniżej, na potrzeby przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym.

Jeśli akceptujesz niniejszą Umowę Dropbox Business oraz (w stosownych przypadkach) Umowę o przetwarzaniu danych na potrzeby korzystania z Usług przez daną organizację, akceptujesz je w imieniu tej organizacji. Musisz być osobą upoważnioną do akceptacji niniejszych warunków w imieniu tej organizacji. W przeciwnym razie nie wolno ci rejestrować się w celu korzystania z Usług.

 1. Usługi.
  1. Świadczenie Usług. Niniejsza umowa określa dostęp do i korzystanie z Usług oraz Oprogramowania, które zostały zakupione na podstawie Formularza zamówienia. Klient i Użytkownicy końcowi mogą uzyskiwać dostęp do i korzystać z Usług zgodnie z niniejszą Umową.
  2. Zmiany. Dropbox może okresowo aktualizować Usługi. Jeśli Dropbox dokona zmiany Usług, która w sposób istotny ograniczy ich funkcjonalność, powiadomi o tym Klienta, wysyłając wiadomość na adres e-mail powiązany z kontem Klienta, a Klient będzie mógł w ciągu trzydziestu dni od wprowadzenia zmian przekazać powiadomienie o wypowiedzeniu Umowy. Prawo do wypowiedzenia nie dotyczy zmian w funkcjach oferowanych w wersji beta lub wersji testowej. W przypadku niektórych istotnych nowych funkcji Dropbox może powiadomić Administratorów lub Użytkowników końcowych pocztą elektroniczną o nowych funkcjach pod warunkiem, że opcja rezygnacji z otrzymywania takich wiadomości e-mail będzie dostępna dla każdego potencjalnego odbiorcy.
  3. Oprogramowanie.
   1. Postanowienia ogólne. Niektóre Usługi pozwalają Klientowi i Użytkownikom końcowym pobierać Oprogramowanie, które może aktualizować się automatycznie. Jeśli dowolny składnik Oprogramowania jest oferowany w ramach licencji open source, Dropbox udostępni tę licencję Klientowi, a w zakresie, w jakim postanowienia tej licencji przyznają Klientowi dodatkowe prawa, postanowienia te będą miały pierwszeństwo względem niektórych warunków niniejszej Umowy odnośnie do takiego składnika Oprogramowania.
   2. Licencja. Dropbox niniejszym udziela Klientowi na okres obowiązywania Umowy ograniczonej niewyłącznej licencji na użytkowanie Oprogramowania jedynie w powiązaniu z Usługami i zgodnie z niniejszą Umową. Licencji tej nie można przenieść (zgodnie z punktem 14.8), ponadto jest ona nieodwołalna (z zastrzeżeniem warunków określonych w punkcie 9), nie umożliwia podlicencjonowania i zostanie całkowicie opłacona po uregulowaniu Opłat przez Klienta.
  4. Domeny klienta. Przed świadczeniem Usług Dropbox może wymagać od Klienta potwierdzenia, że Klient posiada lub kontroluje Domeny Klienta. Jeśli Klient nie posiada lub nie kontroluje Domen Klienta, Dropbox nie podlega zobowiązaniu do świadczenia Usług Klientowi.
 2. Zobowiązania Klienta.
  1. Zarządzanie Usługami przez Klienta. Klient może przypisać Użytkownikom końcowym rolę Administratorów, w tym poprzez wykorzystanie wielu poziomów Administratorów, na Konsoli administratora. Administratorzy mogą mieć następujące uprawnienia: (a) dostęp do, ujawnianie, ograniczanie lub usuwanie Danych Klienta na Kontach/z Kont Użytkowników końcowych; (b) monitorowanie, ograniczanie lub blokowanie dostępu do Kont Użytkowników końcowych. Konta Użytkowników końcowych, którymi mogą zarządzać Administratorzy, jak opisano w poprzednim zdaniu, mogą obejmować konta Użytkowników końcowych, którzy są Administratorami niższego szczebla. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i Kont administratorów oraz zarządzanie dostępem do Kont administratorów. Dropbox nie ponosi odpowiedzialności za wewnętrzne zarządzanie czy administrowanie Usługami na rzecz Klienta.
  2. Administratorzy zewnętrzni. Klient przyjmuje do wiadomości, że jeśli nabywa Usługi przez odsprzedawców i wyznacza pracownika odsprzedawcy na Administratora konta Usług Klienta, oznacza to, że odsprzedawca może mieć kontrolę nad danymi konta, w tym Danymi Klienta, oraz dostępem do konta Usług Klienta, jak określono powyżej.
  3. Nieuprawnione użycie i dostęp. Klient jest zobowiązany zapobiegać nieuprawnionemu korzystaniu z Usług przez Użytkowników końcowych i zablokować jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z Usług lub nieuprawniony dostęp do nich. Konta Użytkowników końcowych mogą być zakładane, rejestrowane i użytkowane tylko przez jednego Użytkownika końcowego. Usługi nie są przeznaczone są dla osób poniżej 13 roku życia. Klient zapewni, że z Usług korzystają jedynie osoby, które ukończyły 13 lat. Klient niezwłocznie poinformuje Dropbox o wszelkich próbach nieuprawnionego korzystania z Usług lub dostępu do nich.
  4. Ograniczenia. Klient nie będzie: (a) sprzedawać, odsprzedawać ani wynajmować Usług bądź Oprogramowania; (b) korzystać z Usług lub Oprogramowania do działań, w ramach których wykorzystanie bądź awaria Usług lub Oprogramowania może prowadzić do szkód fizycznych, śmierci lub obrażeń ciała; (c) poddawać Usług ani Oprogramowania inżynierii odwrotnej, ani próbować takich działań lub pomagać komukolwiek w takich działaniach, chyba że ograniczenie to jest zabronione przepisami prawa; (d) wykorzystywać Usług ani Oprogramowania, włączając w to eksport i powrotny eksport Danych Klienta; (e) naruszać ani obchodzić jakichkolwiek Limitów Usług w ramach Usług lub w inny sposób konfigurować Usług w celu uniknięcia Limitów Usług; (f) zakładać konta Dropbox Business jako osoba fizyczna do celów osobistych, rodzinnych bądź związanych z gospodarstwem domowym.
  5. Zgodność z przepisami i zasadami.
   1. Postanowienia ogólne. Klient i jego Użytkownicy końcowi mają obowiązek korzystać z Usług zgodnie z Zasadami dopuszczalnego użytkowania. Klient będzie przestrzegać przepisów prawa i rozporządzeń mających zastosowanie do korzystania z Usług przez Klienta. Klient musi uznać na swoje potrzeby, że: (i) Usługi są odpowiednie do jego celów, biorąc pod uwagę charakter Danych Klienta; oraz (ii) wymagania techniczne i organizacyjne mające zastosowanie do Dropbox na mocy przepisów UE dotyczących ochrony danych zostały spełnione w ramach środków bezpieczeństwa i niniejszej Umowy.
   2. Użytkownicy końcowi. Klient ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Usług przez jego Użytkowników końcowych. Klient uzyska i będzie przechowywać wszelkie zgody Użytkowników końcowych niezbędne do tego, aby umożliwić Administratorom podejmowanie działań określonych w niniejszej Umowie oraz umożliwić świadczenie Usług przez Dropbox.
   3. Działania Klienta. Klient nie podejmie żadnych działań, które spowodowałyby naruszenie przez Dropbox przepisów Unii Europejskiej o ochronie danych, amerykańskiej ustawę o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act) z 1977 roku z późniejszymi zmianami, brytyjskiej ustawę o zapobieganiu przekupstwu (Bribery Act) z 2010 roku lub jakichkolwiek innych mające zastosowanie przepisów dotyczących zapobiegania przekupstwu, korupcji, lub praniu pieniędzy.
   4. Wsparcie w zakresie zgodności z przepisami. Aby wesprzeć Klienta w zakresie wypełniania obowiązku zachowywania zgodności w myśl obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i oceny skutków dla ochrony danych, a także po uprzedniej konsultacji z organami nadzorczymi, firma Dropbox w czasie obowiązywania Umowy udostępni następujące informacje: (a) Raporty z audytów opisane poniżej; (b) informacje zawarte w Załącznikach A i B Umowy o przetwarzaniu danych; (c) informacje dostępne pod adresem https://www.dropbox.com/business/trust/compliance/certificationscompliance oraz https://www.dropbox.com/security/gdpr.
   5. Raporty z audytów. Firma Dropbox przeszła audyty Service Organization Control 2 (SOC 2) typu II, Service Organization Control 1 (SOC 1) typu II, ISO 27001 oraz ISO 27018 w zakresie swoich Usług. Audyty te zostały przeprowadzone przez niezależnego audytora, który ocenił sposób opracowania oraz skuteczność polityki, procedur oraz środków kontrolnych dotyczących bezpieczeństwa w firmie Dropbox. Firma Dropbox będzie w dalszym ciągu poddawać się regularnym audytom Service Organization Control w zakresie swoich Usług w czasie obowiązywania Umowy. Na podstawie pisemnej prośby Klienta, jednak nie częściej niż raz w roku, firma Dropbox będzie nieodpłatnie udostępniać Klientowi kopie aktualnych raportów z audytów SOC 2 typu 2 oraz ISO („Raporty z audytów”), pod warunkiem że Klient wyrazi zgodę na traktowanie raportów SOC 2 jako poufnych informacji firmy Dropbox w myśl umowy o zachowaniu poufności.
   6. Inspekcje klienta. Jeśli po weryfikacji materiałów określonych w powyższej Sekcji 2.5.d Klient w uzasadniony sposób uzna, że potrzebuje dalszych informacji w celu spełnienia obowiązku zachowywania zgodności z przepisami, firma Dropbox podejmie wszelkie handlowo uzasadnione starania, aby odpowiedzieć Klientowi na jego pisemne prośby w sprawie takich materiałów. Jeśli Klient nie jest zadowolony z odpowiedzi firmy Dropbox na swoje pytania zadane zgodnie z Sekcją 2.6.f, firma Dropbox, pod warunkiem wypełnienia odpowiednich obowiązków z zakresu poufności, udzieli zgody Klientowi (lub uzgodnionemu przedstawicielowi Klienta) na wizytę w siedzibie firmy Dropbox oraz na omówienie odpowiedzi firmy Dropbox wraz z jej personelem. Firma Dropbox zastrzega sobie prawo do: (a) nałożenia oddzielnej opłaty za uzasadnione koszty poniesione w związku z wykonaniem któregokolwiek obowiązku określonego w Sekcji 2.6.f, pod warunkiem że firma Dropbox udostępni Klientowi szacunkowe zestawienie takich opłat przed poniesieniem kosztów; lub (b) niewyrażenia zgody na udział przedstawiciela Klienta w inspekcji, jeśli nie posiada on kwalifikacji, nie podlega odpowiedniemu wymogowi ochrony poufnych informacji firmy Dropbox lub stanowi konkurencję dla firmy Dropbox. Na potrzeby inspekcji Klienta przeprowadzanej zgodnie z Sekcją 2.6.f, Strony uprzednio uzgodnią zakres, termin oraz czas trwania inspekcji. Firma Dropbox zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu oraz czasu trwania inspekcji w stopniu koniecznym do uniknięcia narażenia na szwank bezpieczeństwa firmy Dropbox bądź wszelkich danych klientów lub użytkowników końcowych Dropbox.
   7. Ustawa HIPAA. Klient nie będzie przechowywał, przekazywał ani w inny sposób przetwarzał w ramach Usług żadnych informacji, które odpowiadają definicji „chronionych informacji zdrowotnych” (Protected Health Information) według zasad prywatności ustawy HIPAA (45 C.F.R. punkt 164.051), o ile Klient i Dropbox nie zawrą oddzielnie Umowy o partnerstwie biznesowym HIPAA, co można zrobić w Konsoli administratora.
  6. Aplikacje stron trzecich i ich integracje. Jeżeli Klient w połączeniu z Usługami korzysta z usług lub aplikacji stron trzecich, np. usługi używającej interfejsu API Dropbox: (a) Dropbox nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie strony trzeciej, w tym za dostęp do Danych Klienta lub ich wykorzystanie przez stronę trzecią; oraz (b) Dropbox nie obejmuje gwarancją ani pomocą techniczną żadnej usługi świadczonej przez stronę trzecią. Klient będzie przestrzegał limitów API związanych z wykupioną przez siebie taryfą Usług.
 3. Dane Klienta.
  1. Ograniczenia danych Klienta. Niniejsza Umowa stanowi instrukcje Klienta względem firmy Dropbox dotyczące przetwarzania danych Klienta. Firma Dropbox, jej personel oraz Podwykonawcy będą uzyskiwać dostęp do danych Klienta, przetwarzać je, wykorzystywać, przechowywać i przekazywać jedynie w celu świadczenia Usług i wykonywania zobowiązań firmy Dropbox określonych w Umowie. Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez firmę Dropbox oraz czynności przetwarzania wykonywane zgodnie z niniejszą Umową określono w Umowie o przetwarzaniu danych. Firma Dropbox poinformuje Klienta o wszelkich wymogach prawnych, które uniemożliwią jej zastosowanie się do instrukcji Klienta, chyba że będzie tego zabraniać obowiązujące prawo lub będzie to godziło w interes publiczny. Każdy pracownik Dropbox, który ma dostęp do danych Klienta, będzie podlegać odpowiednim zobowiązaniom w zakresie poufności.
  2. Środki bezpieczeństwa. Dropbox będzie wykorzystywał standardowe branżowe techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu przesyłania, przechowywania i przetwarzania Danych Klienta, które będą co najmniej zgodne ze Środkami bezpieczeństwa. Dropbox może okresowo aktualizować Środki bezpieczeństwa. Dropbox powiadomi Klienta z co najmniej sześćdziesięciodniowym wyprzedzeniem o aktualizacji Środków bezpieczeństwa w sposób, który istotnie zmniejszy administracyjne, techniczne lub fizyczne zabezpieczenia Usług jako całości. W ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania tego powiadomienia Klient może zdecydować o rozwiązaniu Umowy i powiązanych Formularzy zamówień, przekazując Dropbox pisemne wypowiedzenie.
  3. Wnioski stron trzecich.
   1. Odpowiedzialność Klienta. Klient jest odpowiedzialny za odpowiedzi na Wnioski stron trzecich za pośrednictwem własnego dostępu do informacji. Klient będzie dążyć do uzyskania informacji niezbędnych do odpowiedzi na Wnioski stron trzecich i skontaktuje się z Dropbox tylko wtedy, gdy nie będzie mógł zrealizować Wniosków stron trzecich mimo należytych wysiłków.
   2. Odpowiedzialność Dropbox. Jeśli Dropbox otrzyma Wniosek strony trzeciej, dołoży ekonomicznie uzasadnionych starań w zakresie dopuszczalnym przez prawo oraz warunki regulujące Wniosek strony trzeciej, aby: (i) szybko zawiadomić Klienta o otrzymanym przez Dropbox Wniosku strony trzeciej; (ii) zrealizować ekonomicznie uzasadnione wnioski Klienta w zakresie wysiłków podjętych przez niego, aby odrzucić Wniosek strony trzeciej; oraz (iii) dostarczyć Klientowi informacji lub narzędzi wymaganych do udzielenia odpowiedzi na Wniosek strony trzeciej, jeśli Klient nie ma innej możliwości udzielenia takiej odpowiedzi. Jeśli Dropbox ma zakaz powiadamiania Klienta o Wniosku strony trzeciej lub jeśli Klient nie udzieli szybkiej odpowiedzi na Wniosek strony trzeciej, może to zrobić Dropbox, ale w zakresie dopuszczalnym przez prawo, jednak Dropbox nie ma takiego obowiązku.
  4. Udostępnianie Danych Klienta. Usługi mogą pozwolić Użytkownikom końcowym na udostępnianie Danych Klienta, w tym innym Użytkownikom końcowym Klienta i stronom trzecim. Odbiorcy udostępnionych Danych Klienta mogą uzyskiwać dostęp do tych Danych Klienta oraz wyświetlać, pobierać i udostępniać je, w tym za pośrednictwem własnych kont w Usługach. Klient przyjmuje do wiadomości, że: (a) udostępnianie Danych Klienta zależy wyłącznie od decyzji Klienta i jego Użytkowników końcowych; (b) Dropbox nie jet w stanie kontrolować stron trzecich, którym Klient udostępnił Dane Klienta; (c) Klient i jego Użytkownicy końcowi ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług, w tym za udostępnianie Danych Klienta za pośrednictwem Usług.
 4. Przekazywanie danych.
  1. Przekazywanie danych. Klient przyjmuje do wiadomości, że firma Dropbox i jej Podwykonawcy mogą przekazywać dane Klienta i uzyskiwać do nich dostęp, wykorzystywać oraz przechowywać je w miejscach innych niż kraj Klienta.
  2. Umowa o przetwarzaniu danych. W zakresie, w jakim Dane Klienta podlegają przepisom Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych i są przetwarzane przez Dropbox w imieniu Klienta, Klient i Dropbox akceptują warunki Umowy o przetwarzaniu danych. Umowa o przetwarzaniu danych dotyczy wyłącznie Usług i nie ma zastosowania do Usług Beta.
  3. Programy Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA. Dropbox jest certyfikowanym podmiotem i postępuje zgodnie z Programami Tarczy Prywatności UE-USA i Szwajcaria-USA, określonymi przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania Danych osobowych przekazywanych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Szwajcarii i Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych w oparciu o Tarczę Prywatności. Jeśli Programy Tarczy Prywatności zostaną unieważnione, Dropbox podejmie uzasadnione ekonomicznie starania, aby zastosować się do innych lub zastępczych mechanizmów przekazywania danych.
 5. Płatność.
  1. Opłaty. Klient dokona na rzecz Dropbox lub odsprzedawcy Klienta wszystkich należnych Opłat za Usługi w walucie i zgodnie z warunkami płatności wskazanymi w Formularzu zamówienia lub w stosownej umowie zawartej między Klientem a odsprzedawcą Klienta. Klient upoważnia Dropbox lub odsprzedawcę Klienta do obciążenia Klienta wszystkimi należnymi Opłatami przy użyciu wybranej przez Klienta metody płatności, Klient natomiast sporządzi wymaganą dokumentację zakupową. Opłaty nie podlegają zwrotowi, o ile nie wymagają tego przepisy prawa lub nie jest to wyraźnie dopuszczone postanowieniami Umowy.
  2. Płatność. Klient będzie płacił faktury Dropbox w terminach określonych w Formularzu zamówienia. Dropbox może zawiesić lub zakończyć świadczenie Usług w przypadku niedotrzymania terminu płatności. Klient dostarczy Dropbox lub swojemu odsprzedawcy kompletne i prawidłowe dane rozliczeniowe i kontaktowe.
  3. Podatki. Opłaty nie obejmują żadnych podatków i Klient jest odpowiedzialny za ich opłacenie. Dropbox lub odsprzedawca Klienta naliczy należny podatek, jeśli będzie to wymagane. Jeśli Klient przedstawi Dropbox lub odsprzedawcy ważne świadectwo zwolnienia z podatków, Dropbox nie będzie pobierać podatków objętych tym zwolnieniem.
  4. Podatki u źródła. Klient zapłaci Dropbox lub odsprzedawcy kwotę netto należnych podatków u źródła. Klient i Dropbox lub odpowiednio odsprzedawca Klienta będą współpracować, aby uniknąć ewentualnych podatków u źródła, jeśli dostępne są zwolnienia lub traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeśli Dropbox lub odsprzedawca Klienta kwalifikują się do zwolnienia podatkowego lub obniżenia stawki na podstawie takiego traktatu, Dropbox lub odsprzedawca Klienta dostarczy Klientowi odpowiednie dokumenty potwierdzające. Klient przedstawi Dropbox lub odsprzedawcy Klienta odpowiednie dokumenty potwierdzające, że zapłacił on odpowiednim organom potrąconą lub odliczoną kwotę.
  5. Automatyczne odnowienia i Okresy próbne. JEŻELI KONTO KLIENTA MA WŁĄCZONE USTAWIENIE AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA LUB KLIENT KORZYSTA Z OKRESU PRÓBNEGO I JUŻ OKREŚLIŁ METODĘ PŁATNOŚCI NA RZECZ DROPBOX ZA USŁUGI, DROPBOX (LUB ODSPRZEDAWCA KLIENTA) MOŻE AUTOMATYCZNIE DOKONAĆ OBCIĄŻENIA NA KONIEC OKRESU PRÓBNEGO LUB Z TYTUŁU ODNOWIENIA, O ILE KLIENT NIE POWIADOMI DROPBOX (LUB SWOJEGO ODSPRZEDAWCY, ODPOWIEDNIO DO OKOLICZNOŚCI) O ZAMIARZE ANULOWANIA LUB WYŁĄCZENIA OPCJI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA. Dropbox ma prawo zmiany opłat za Usługi na podstawie zawiadomienia wysłanego przynajmniej trzydzieści dni przed datą kolejnego obciążenia.
  6. Zamówienia. Jeśli klient wymaga złożenia zamówienia lub potrzebuje numeru zamówienia, Klient: (i) musi podać numer zamówienia w momencie zakupu; oraz (ii) przyjmuje do wiadomości, że wszelkie postanowienia i warunki zawarte w zamówieniu Klienta nie mają zastosowania do niniejszej Umowy i są nieważne. Jeśli Klient dokonuje zakupu za pośrednictwem odsprzedawcy, to wszelkie postanowienia i warunki ze strony odsprzedawcy Klienta lub zamówienie zawarte między Klientem a jego odsprzedawcą, które są w sprzeczności z treścią Umowy, są nieważne.
 6. Zawieszenie.
  1. Konta Dropbox Użytkownika końcowego przez Dropbox. Jeżeli Użytkownik końcowy: (a) narusza postanowienia niniejszej Umowy; lub (b) korzysta z Usług w sposób, który może skutkować odpowiedzialnością Dropbox, Dropbox może wystąpić do Klienta o zawieszenie lub zlikwidowanie konta takiego Użytkownika końcowego. Jeśli Klient nie zawiesi ani nie zlikwiduje konta Użytkownika końcowego, Dropbox może zrobić to we własnym zakresie.
  2. Zagrożenia bezpieczeństwa. Nie ograniczając postanowień niniejszej Umowy, w razie zagrożenia bezpieczeństwa Dropbox może automatycznie zawiesić dostęp do Usług. Dropbox podejmie wszelkie starania, które są rozsądne z ekonomicznego punktu widzenia, aby zawęzić zakres zawieszenia do wymiaru niezbędnego w celu zapobieżenia lub usunięcia zagrożenia.
 7. Prawa własności intelektualnej.
  1. Zastrzeżenie praw. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie tu określonych niniejsza Umowa nie przyznaje: (a) Dropbox jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Danych Klienta; ani (b) Klientowi jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Usług lub znaków towarowych Dropbox i elementów marki Dropbox.
  2. Ograniczone zezwolenie. Klient przyznaje Dropbox tylko ograniczone prawa, które są z uzasadnionych względów konieczne do świadczenia Usług przez Dropbox. Ograniczone zezwolenie obejmuje również Podwykonawców lub Podmioty podprzetwarzające.
  3. Propozycje. Dropbox może wykorzystywać, modyfikować i dołączać do produktów i usług, licencjonować i podlicencjonować dowolne opinie, komentarze lub sugestie dotyczące Usług, wysłane przez Klienta albo Użytkowników końcowych do Dropbox lub opublikowane na forach Dropbox, bez żadnych zobowiązań względem Klienta.
 8. Okres obowiązywania.
  1. Okres obowiązywania umowy. Niniejsza Umowa zachowuje ważność w Okresie jej obowiązywania.
  2. Okres świadczenia usług. Dropbox będzie świadczyć Klientowi usługi przez Okres świadczenia usług. O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, Konta Użytkowników końcowych wykupione w dowolnym Okresie świadczenia usług będą miały okres proporcjonalny kończący się w ostatnim dniu obowiązującego aktualnie Okresu świadczenia usług.
  3. Automatyczne odnowienia. O ile nie określono inaczej w Formularzu zamówienia, po upływie Wstępnego okresu świadczenia usług lub Okresu odnowienia subskrypcja Usług zostanie automatycznie odnowiona na Okres odnowienia, chyba że jedna ze stron pisemnie wypowie Umowę drugiej stronę co najmniej trzydzieści dni przed upływem aktualnego Okresu świadczenia usług. Jeśli Klient metodę płatności na rzecz Dropbox w celu dokonywania obciążeń cyklicznych, tak jak to określono w punkcie 3.5, Klient może zdecydować o rozwiązaniu Umowy przy użyciu Konsoli administratora przed datą rozpoczęcia Okresu odnowienia.
 9. Rozwiązanie Umowy.
  1. Postanowienia ogólne. Każda ze Stron może rozwiązać niniejszą Umowę, w tym anulować wszystkie Formularze zamówienia, jeśli: (i) druga Strona istotnie naruszy Umowę i nie usunie tego naruszenia w ciągu trzydziestu dni od otrzymania pisemnego zawiadomienia; lub (ii) druga Strona zakończy działalność lub zostanie wobec niej wszczęte postępowanie upadłościowe, które nie zostanie umorzone w ciągu dziewięćdziesięciu dni. Dropbox może rozwiązać niniejszą Umowę i zawiesić dostęp Klienta do Usług, jeśli będą tego wymagać przepisy prawa lub w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta Zasad dopuszczalnego użytkowania.
  2. Skutki rozwiązania Umowy. Jeżeli niniejsza Umowa zostanie rozwiązana: (a) poza wyjątkami określonymi w tym punkcie, prawa i licencje przyznane przez Dropbox Klientowi natychmiast wygasną; (b) Klient może przed rozwiązaniem Umowy poprosić o uzasadniony dodatkowy okres na wyeksportowanie Przechowywanych danych pod warunkiem, że Dropbox będzie mógł obciążyć Klienta za taki przedłużony dostęp w oparciu o aktualne opłaty standardowe Dropbox; oraz (c) Dropbox usunie wszystkie Konta użytkowników końcowych i Przechowywane dane na koncie Klienta w ekonomicznie uzasadnionym terminie po otrzymaniu odnośnej prośby Administratora przed zakończeniem świadczenia Usług. Dropbox może udostępnić Klientowi instrukcje dotyczące sposobu przekazania Administratorowi prośby opisanej w klauzuli (c) poprzedniego zdania, a Klient ma obowiązek postępowania zgodnie z tymi instrukcjami w celu rozpoczęcia usuwania.
  3. Obowiązywanie Umowy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu. W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej Umowy nadal będą obowiązywać następujące punkty: 3.3 (Wnioski stron trzecich), 5 (Płatność), 7 (Prawa własności intelektualnej), 9.2 (Skutki rozwiązania Umowy), 9.3 (Obowiązywanie Umowy po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu), 10 (Zwolnienie z odpowiedzialności), 11 (Wyłączenia odpowiedzialności), 12 (Ograniczenie odpowiedzialności), 13 (Spory) i 14 (Informacje różne). Niezależnie od powyższego sekcja 3.3 (Wnioski Stron trzecich) nie będzie obowiązywać po rozwiązaniu niniejszej Umowy, jeśli to Dropbox skorzystał z prawa do rozwiązania umowy.
 10. Zwolnienie z odpowiedzialności.
  1. Ze strony Klienta. Klient zwolni Dropbox z wszelkiej odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek zobowiązaniami, szkodami i kosztami (w tym kosztami ugody i uzasadnionym kosztami prawnymi) wynikającymi z jakiegokolwiek Roszczenia przeciwko Dropbox i jego Podmiotom stowarzyszonym w zakresie: (a) Danych Klienta; (b) Domen Klienta; lub (c) korzystania z Usług przez Klienta lub jego Użytkowników końcowych z naruszeniem Umowy.
  2. Ze strony Dropbox. Dropbox zwolni Klienta z wszelkiej odpowiedzialności związanej z jakimikolwiek zobowiązaniami, szkodami i kosztami (w tym kosztami ugody i uzasadnionym kosztami prawnymi) wynikającymi z jakiegokolwiek Roszczenia przeciwko Klientowi opartego na zarzucie, że technologia użyta przez Dropbox do świadczenia Usług na rzecz Klienta narusza lub sprzeniewierza jakiekolwiek prawa autorskie, tajemnice handlowe, patenty obowiązujące w USA lub znaki towarowe stron trzecich. Niniejszy punkt nie nakłada na Dropbox jakichkolwiek zobowiązań ani jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z: (a) korzystania z jakichkolwiek Usług w zmodyfikowanej formie lub w połączeniu z materiałami niedostarczonymi przez Dropbox; oraz (b) jakichkolwiek treści, informacji lub danych dostarczonych przez Klienta, Użytkowników końcowych lub inne strony trzecie.
  3. Potencjalne naruszenia. Jeśli Dropbox uważa, że Usługi lub Oprogramowanie naruszają lub mogą naruszać Prawa własności intelektualnej stron trzecich, Dropbox ma prawo: (a) uzyskać prawo do kontynuowania korzystania z Usług lub Oprogramowania na rzecz Klienta, na koszt Dropbox; (b) dostarczyć funkcję zamienną, która nie narusza tych praw; lub (c) zmodyfikować Usługi lub Oprogramowanie tak, aby nie naruszały tych praw. Jeśli Dropbox nie uważa, że opisane możliwości znajdują uzasadnienie biznesowe, może zawiesić lub zakończyć korzystanie z Usług lub Oprogramowania przez Klienta (za proporcjonalnym zwrotem opłat przedpłaconych przez Klienta).
  4. Postanowienia ogólne. Strona ubiegająca się o zwolnienie z odpowiedzialności niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o wysuniętym roszczeniu i zobowiąże się do współpracy z drugą Stroną w celu odparcia roszczenia. Strona zwalniająca z odpowiedzialności będzie mieć pełną władzę i kontrolę nad obroną, chyba że: (a) jakiekolwiek ugody wymagające od Strony ubiegającej się o zwolnienie z odpowiedzialności przyznania się do odpowiedzialności wymagają uzyskania od drugiej Strony jej uprzedniej zgody na piśmie, która nie będzie bezzasadnie wstrzymana lub opóźniona; oraz (b) druga Strona może przyłączyć się do obrony z własnymi doradcami i na własny koszt. W MOCY NINIEJSZEJ UMOWY POWYŻSZE ZABEZPIECZENIA STANOWIĄ JEDYNE ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W PRZYPADKU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ STRONY TRZECIEJ PRZEZ KLIENTA LUB DROPBOX.
 11. Wyłączenia odpowiedzialności.
  1. Postanowienia ogólne. USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE I OPROGRAMOWANIE JEST UDOSTĘPNIANE „W STANIE, W JAKIM SĄ”. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, O ILE NINIEJSZA UMOWA NIE STANOWI INACZEJ, ANI KLIENT, ANI DROPBOX I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE UDZIELAJĄ ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ, USTAWOWEJ BĄDŹ INNEJ, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU CZY GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. KLIENT JEST ODPOWIEDZIALNY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG LUB OPROGRAMOWANIA ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W NINIEJSZEJ UMOWIE I ZA TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH PRZECHOWYWANYCH W USŁUGACH.
  2. Usługi Beta.
   1. Korzystanie według uznania Klienta. Niezależnie od przeciwnych postanowień zawartych w niniejszej Umowie: (a) Klient może zdecydować o korzystaniu z Usług Beta według własnego uznania; (b) Usługi Beta mogą nie być obsługiwane i mogą ulec zmianie w dowolnym czasie i bez powiadomienia Użytkownika; (c) Usługi Beta mogą nie być tak niezawodne ani dostępne jak Usługi; (d) Usługi Beta nie są objęte takimi samymi Środkami bezpieczeństwa i kontroli jak Usługi; oraz (e) DROPBOX NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI BETA – KLIENT KORZYSTA Z NICH NA WŁASNE RYZYKO.
   2. Opinie. Dropbox oferuje Usługi Beta w celu uzyskania opinii użytkowników. W zamian za korzystanie z Usług Beta Klient przyjmuje do wiadomości, że Dropbox może skontaktować się z Klientem i jego Użytkownikami końcowymi w celu uzyskania opinii dotyczących Usług Beta. Klient zobowiązuje się: (i) przekazać i niniejszym przekazuje Dropbox wszelkie prawa, tytuły własności i udziały we wszelkich opiniach; (ii) zapewnić Dropbox wszelką uzasadnioną pomoc niezbędną do udokumentowania i zachowania praw Dropbox do opinii. Taka opinia może zawierać ustne lub pisemne uwagi, propozycje, raporty o błędach i analizy.
   3. Informacje poufne. Usługi Beta są poufne do czasu ich oficjalnego uruchomienia przez Dropbox. Klient podejmie uzasadnione środki w celu zachowania poufności informacji dotyczących Usług Beta, w tym co najmniej te środki, które Klient stosuje w celu ochrony swoich poufnych informacji o podobnym charakterze. Klient nie ujawni informacji dotyczących Usług Beta żadnym stronom trzecim i zachowa poufność nowych funkcji oraz ich funkcjonalności do czasu oficjalnego uruchomienia przez Dropbox. Klient może ujawnić informacje dotyczące Usług Beta w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub rozporządzenia, jeżeli Klient przekaże Dropbox zawiadomienie pisemne z odpowiednim wyprzedzeniem, w dozwolonym zakresie, tak aby umożliwić Dropbox podjęcie starań mających na celu uniemożliwienie lub ograniczenie ujawnienia.
 12. Ograniczenie odpowiedzialności.
  1. Ograniczenie odpowiedzialności pośredniej. W PEŁNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, Z WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZANIA DROPBOX LUB KLIENTA DO ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI, ANI KLIENT, ANI DROPBOX I JEGO PODMIOTY STOWARZYSZONE, DOSTAWCY I DYSTRYBUTORZY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY ZA (I) POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE, KARNE, PRZYKŁADOWE LUB WTÓRNE SZKODY; LUB; (II) UTRATĘ MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA, UTRATĘ DANYCH, ZAMÓWIEŃ, DOCHODÓW LUB ZYSKÓW (W KAŻDYM PRZYPADKU, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO), NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY STRONA ZOSTAŁA OSTRZEŻONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD I NAWET JEŚLI REKOMPENSATA NIE SPEŁNIA SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU.
  2. Ograniczenie kwoty odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM PRZEZ PRAWO ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ DROPBOX W RAMACH NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKROCZY 100 000 USD LUB KWOTY WYPŁACONEJ DROPBOX PRZEZ KLIENTA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY W CIĄGU 12 MIESIĘCY PRZED DATĄ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO POWSTANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI, W ZALEŻNOŚCI OD TEGO, KTÓRA Z TYCH KWOT JEST NIŻSZA.
 13. Spory.
  1. Rozstrzygnięcia nieformalne. Przed wysunięciem roszczenia każda ze Stron zobowiązuje się do próby rozwiązania sporu poprzez kontakt z drugą Stroną z wykorzystaniem procedur zawiadamiania, o których mowa w punkcie 14.6. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu trzydziestu dni od zawiadomienia, Klient lub Dropbox mogą wszcząć formalne postępowanie.
  2. Arbitraż. Klient i Dropbox zgadzają się rozwiązać wszelkie roszczenia związane z niniejszą Umową lub Usługami za pomocą ostatecznego i wiążącego arbitrażu, z wyjątkiem poniższych przypadków. Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażowe(American Arbitration Assotiation – AAA) będzie zarządzało procedurą arbitrażu na podstawie swoich Reguł arbitrażu handlowego. Arbitraż będzie miał miejsce w San Francisco w stanie Kalifornia w lub innym miejscu, które obie strony uzgodnią na piśmie.
  3. Wyjątki dotyczące arbitrażu. Każda ze Stron może wnieść pozew w federalnym lub stanowym sądzie hrabstwa San Francisco w stanie Kalifornia wyłącznie w celu zabezpieczenia roszczeń w drodze sądowego nakazu zaprzestania nieuprawnionego użycia lub nadużycia Usług lub naruszenia praw własności intelektualnej bez wcześniejszego angażowania się w nieformalny proces zawiadamiania o sporze opisany powyżej. Zarówno Klient, jak i Dropbox akceptują miejscową i osobistą jurysdykcję.
  4. ZAKAZ POZWÓW ZBIOROWYCH. Klient może rozwiązać spory z Dropbox tylko indywidualnie i nie może wnieść skargi w postaci pozwu łącznego, skonsolidowanego lub zbiorowego. Arbitraże zbiorowe, pozwy zbiorowe, działania prawnicze reprezentujące interes zbiorowy i konsolidacja z innymi arbitrażami są niedozwolone.
 14. Informacje różne.
  1. Zmiana warunków. Dropbox zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Umowy i zobowiązuje się do udostępniania jej aktualnej wersji w witrynie internetowej Dropbox Business. Jeżeli zmiana wedle wyłącznego uznania Dropbox jest istotna, Dropbox powiadomi o tym Klienta (np. wysyłając wiadomość e-mail na adres powiązany z jego kontem). O innych zmianach Dropbox poinformuje na blogu lub stronie z Warunkami Umowy i obowiązkiem Klienta jest śledzenie zmian na tych stronach. Korzystanie z naszych Usług po wejściu w życie zmian jest równoznaczne z akceptacją zmienionej Umowy przez Klienta. Jeśli Klient nie wyraża zgody na nowe Warunki Umowy, może zrezygnować z Usług w terminie trzydziestu dni od otrzymania powiadomienia o zmianach.
  2. Całość Umowy. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie uprzednie umowy lub porozumienia między Stronami i stanowi całość umowy między Stronami w zakresie jej przedmiotu. Wszelkie załączniki do niniejszej Umowy dla firm, Umowa o przetwarzaniu danych, faktury dla Klienta i Formularze zamówień wystawione przez Strony zostają niniejszym włączone do Umowy.
  3. Interpretacja sprzecznych warunków. W razie sprzeczności między dokumentami stanowiącymi Umowę moc rozstrzygającą mają dokumenty w następującej kolejności: faktura, Dodatek do Usług, Formularz zamówienia, Umowa dla firm. Postanowienia i warunki niniejszej Umowy stanowią poufne informacje spółki Dropbox i Klient zobowiązuje się nie ujawniać ich stronom trzecim. Klient przyjmuje do wiadomości, że postanowienia i warunki zawarte w zamówieniu Klienta nie mają zastosowania do niniejszej Umowy i są nieważne. Jeśli Użytkownicy końcowi muszą kliknięciem potwierdzić warunki korzystania z usług, aby z nich korzystać, warunki te są podrzędne względem niniejszej Umowy, która ma pierwszeństwo w przypadku sprzeczności.
  4. Prawo właściwe. NINIEJSZA UMOWA PODLEGA PRAWU KALIFORNII Z WYŁĄCZENIEM NORM KOLIZYJNYCH.
  5. Klauzula salwatoryjna. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było niewykonalne, Strony Umowy zastąpią niewykonalne postanowienie innym, wykonalnym postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel nieważnego postanowienia, a pozostałe warunki Umowy pozostaną w mocy.
  6. Zawiadomienia. Zawiadomienia wysyłane będą za pośrednictwem poczty e-mail, poczty poleconej, lotniczej i priorytetowej i uznawane są za dostarczone z chwilą odebrania. Zawiadomienia mogą być wysyłane do Klienta w wiadomości e-mail na adres e-mail powiązany z kontem i uznaje się je za dostarczone z chwilą wysłania. Zawiadomienia do Dropbox należy przesyłać do Działu prawnego Dropbox na adres contractnotices@dropbox.com, z kopią do Dropbox, Inc., P.O. Box 77767, San Francisco, CA 94107, attn.: Legal Department.
  7. Zrzeczenie się praw. Jednorazowe zrzeczenie się praw do dochodzenia naruszeń nie stanowi zrzeczenia się praw do dochodzenia naruszeń w przyszłości.
  8. Cesja. Klient nie może dokonać cesji niniejszej Umowy ani praw lub obowiązków z niej wynikających bez pisemnej zgody Dropbox, z wyjątkiem możliwości przeniesienia przez Klienta Umowy na podmiot stanowiący następcę prawnego w związku z połączeniem, nabyciem lub sprzedażą całości bądź zasadniczo wszystkich swoich aktywów, w którym to przypadku Klient przekaże Dropbox stosowne pisemne powiadomienie. Dropbox nie może scedować niniejszej Umowy bez powiadomienia Klienta, z wyjątkiem możliwości cesji niniejszej Umowy lub praw lub obowiązków z niej wynikających na Podmiot stowarzyszony lub w związku z fuzją, przejęciem, restrukturyzacją przedsiębiorstw lub sprzedażą wszystkich lub większości aktywów bez powiadomienia Klienta Inne próby cesji lub przekazania są nieważne.
  9. Zakaz pośredniczenia. Między Dropbox a Klientem nie występuje stosunek partnerstwa czy przedstawicielstwa; obie strony są niezależnymi kontrahentami.
  10. Podwykonawstwo. Klient wyraża zgodę na wyznaczenie przez firmę Dropbox Podwykonawców, w tym Podmioty podprzetwarzające, w celu wykonywania Usług. Firma Dropbox ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania lub niedopatrzenia swoich Podwykonawców lub Podmiotów podprzetwarzających oraz za wszelkie zobowiązania wynikające z podwykonawstwa. Firma Dropbox udostępnia listę swoich aktualnych Podmiotów podprzetwarzających pod adresem: https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/subprocessors-dfb-013118.pdf lub niekiedy pod innym adresem. Firma Dropbox może od czasu do czasu dodawać lub usuwać Podmioty podprzetwarzające. Firma Dropbox poinformuje Klienta o dodaniu nowych Podmiotów podprzetwarzających z wyprzedzeniem za pomocą metody subskrypcji opisanej na liście Podmiotów podprzetwarzających, do której link podano powyżej. Jeśli Klient nie wyrazi zgody na zmianę, poinformuje o tym firmę Dropbox, wysyłając wiadomość na adres privacy@dropbox.com, opisując swoje uzasadnione obawy, w ciągu sześćdziesięciu dni od otrzymania powiadomienia dotyczącego zmiany od firmy Dropbox lub, jeśli Klient nie jest subskrybentem powiadomień, w ciągu sześćdziesięciu dni od opublikowania przez firmę Dropbox informacji o zmianie. Firma Dropbox podejmie wówczas wszelkie uzasadnione handlowo starania, aby zapoznać się z zastrzeżeniami Klienta i odpowiedzieć na nie w ciągu trzydziestu dni od ich otrzymania. Odpowiedź firmy Dropbox na zastrzeżenia Klienta będzie obejmować co najmniej ewentualne uzasadnione propozycje porozumień, które Klient lub firma Dropbox mogą przyjąć, aby ograniczyć lub wyeliminować możliwość działania nowego Podmiotu podprzetwarzającego jako podmiotu przetwarzającego dane Klienta, gdy Klient korzysta z Usług. Jeśli firma Dropbox nie odpowie na zastrzeżenia Klienta w opisany powyżej sposób lub nie będzie mogła zaproponować Klientowi rozsądnego porozumienia, Klient może rozwiązać Umowę, przekazując firmie Dropbox pisemne powiadomienie: (a) w ciągu trzydziestu dni od otrzymania odpowiedzi firmy Dropbox, która nie jest zgodna z postanowieniami Sekcji 14.10; lub, (b) jeśli firma Dropbox zaniecha odpowiedzi, w ciągu trzydziestu dni od dnia, w którym upłynął termin na odpowiedź firmy Dropbox.
  11. Siła wyższa. Z wyjątkiem zobowiązań finansowych ani Dropbox, ani Klient nie ponoszą odpowiedzialności za nienależyte wykonanie niniejszej Umowy spowodowane przez okoliczności, które były poza kontrolą Stron (np. klęski żywiołowe, działania wojenne lub terroryzm, zamieszki, utrudnienie w wykonywaniu pracy, działania rządu i zakłócenia działania Internetu).
  12. Zakaz innych beneficjentów. Strona trzecia nie może stać się beneficjentem niniejszej Umowy. Nie ograniczając postanowień niniejszego punktu, Użytkownicy końcowi Klienta nie są innymi beneficjentami w odniesieniu do praw Klienta na mocy niniejszej Umowy.
 15. Definicje.
  • "Zasady dopuszczalnego użytkowania" oznaczają zasady dopuszczalnego użytkowania określone na stronie pod poniższym adresem lub pod innym adresem podanym przez Dropbox: https://www.dropbox.com/acceptable_use.
  • Dane konta” oznaczają dane konta i dane kontaktowe przesłane do Usług przez Klienta lub Użytkowników końcowych.
  • Administrator” oznacza wyznaczonego przez Klienta technicznego Użytkownika końcowego, który zarządza świadczeniem Usług Użytkownikom końcowym w imieniu Klienta za pośrednictwem wielu poziomów.
  • Konto administratora” oznacza konto udostępnione Klientowi przez Dropbox w celu zarządzania Usługami.
  • Konsola administratora” oznacza narzędzie internetowe udostępnione Klientowi przez Dropbox do zarządzania Usługami.
  • Podmiot stowarzyszony” oznacza dowolny podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany lub podlega wspólnej kontroli wraz ze Stroną, gdzie „kontrola” oznacza możliwość kierowania zarządzaniem i polityką danego podmiotu.
  • Umowa” oznacza zbiorowo niniejszą Umowę dla firm, każdy odpowiedni Formularz zamówienia, Umowę o przetwarzaniu danych oraz, w stosownych przypadkach, Umowę o partnerstwie biznesowym HIPAA oraz wszelkie Dodatki do Usług zawarte przez Strony.
  • Usługi Beta” oznaczają usługi lub funkcje określone jako alfa, beta, podgląd, wczesny dostęp lub ocena albo z użyciem słów lub terminów o podobnym znaczeniu.
  • Roszczenie” oznacza roszczenie strony trzeciej, w tym kary wynikające z przepisów prawa.
  • Dane Klienta” oznaczają Przechowywane dane, Dane konta oraz wiadomości, komentarze, dane strukturalne, obrazy oraz inną zawartość przesłaną do Usług przez Klienta lub Użytkowników końcowych.
  • Domeny Klienta” oznaczają nazwy domen internetowych Klienta.
  • Umowa o przetwarzaniu danych” oznacza umowę z Dropbox w sprawie zgodności z Przepisami UE o ochronie danych, którą można znaleźć pod adresem https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/dfb-data-processing-agreement.pdf lub innym adresem podanym przez Dropbox.
  • EOG” oznacza Europejski Obszar Gospodarczy.
  • Data wejścia w życie” oznacza dzień, w którym niniejsza Umowa została podpisana przez Stronę.
  • Użytkownicy końcowi” oznaczają użytkowników konta Usług należącego do Klienta. Użytkownicy końcowi mogą obejmować pracowników Klienta i jego Podmiotów stowarzyszonych oraz konsultantów.
  • Konto Użytkownika końcowego” oznacza konto prowadzone przez Dropbox i założone przez Klienta w ramach Usług dla Użytkownika końcowego.
  • Przepisy UE o ochronie danych” oznaczają – w zakresie, w jakim obowiązują i okresowo mają zastosowanie — Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (2016/679) oraz wszelkie przepisy wykonawcze w każdym państwie członkowskim UE.
  • Program Tarcza Prywatności UE-USA” oznacza program ramowy Tarcza Prywatności UE-USA i jego zasady ustalone przez Departament Handlu USA oraz Komisję Europejską dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich UE.
  • Funkcje wyłączone” oznaczają usługi lub funkcje podane w dokumencie https://assets.dropbox.com/documents/en-us/legal/dfb-services-exceptions.pdf. Lista ta może być okresowo aktualizowana przez Dropbox, z zastrzeżeniem, że funkcje nie należące do wersji beta, a obecne w Usługach w dniu Daty wejścia w życie, nie zostaną przeniesione na listę Funkcji wyłączonych w Okresie obowiązywania Umowy.
  • Przepisy kontroli eksportu” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy dotyczące kontroli eksportu i reeksportu, włącznie z administracyjnymi przepisami eksportowymi („EAR”) zarządzanymi przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, sankcjami handlowymi i ekonomicznymi zarządzanymi przez Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych Departamentu Skarbu oraz Przepisami Międzynarodowego Handlu Bronią („ITAR”), zarządzanymi przez Departament Stanu.
  • Opłaty” oznaczają kwoty należności za Usługi, wskazane w fakturach przekazywanych Klientowi przez Dropbox.
  • Umowa o partnerstwie biznesowym HIPAA” oznacza umowę między Klientem a Dropbox opisującą zobowiązania każdej ze Stron w odniesieniu do „Chronionych informacji zdrowotnych” w ramach reguły prywatności HIPAA (45 CFR punkt 164.051).
  • Wstępny okres usług” oznacza okres świadczenia odpowiednich Usług, poczynając od Daty udostępnienia, i trwający przez czas określony w Zamówieniu.
  • Prawa własności intelektualnej” oznaczają obecne i przyszłe prawa na całym świecie, w tym prawa zastrzeżone patentem, prawa autorskie, tajemnice handlowe, znaki towarowe, prawa moralne i inne podobne prawa.
  • Formularz zamówienia” oznacza dokument lub stronę zawierającą zamówienie Usług.
  • Dane osobowe”, „przetwarzać” i „przetwarzanie" mają znaczenie nadane tym terminom w przepisach UE o ochronie danych.
  • Data udostępnienia” to dzień, w którym Dropbox udostępnia Usługi Klientowi.
  • Okres odnowienia” o ile Strony nie uzgodniły inaczej na piśmie, oznacza dwunastomiesięczny okres odnowienia następujący albo po Wstępnym okresie usług, albo po poprzednim Okresie odnowienia. Okresy odnowienia są ustalane w Formularzu zamówienia.
  • Zagrożenie bezpieczeństwa” oznacza: (i) korzystanie z Usług, które zakłóca lub może zakłócić działanie Usług, korzystanie przez innych klientów z Usług lub infrastruktury wykorzystywanej do świadczenia Usług; oraz (ii) nieuprawniony dostęp stron trzecich do Usług.
  • Środki bezpieczeństwa” oznaczają techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa opisane w dokumencie na stronie https://assets.dropbox.com/documents/en/legal/security-measures.pdf lub na innej stronie podanej przez Dropbox.
  • Usługi” oznaczają usługi zamówione przez Klienta w Formularzu zamówienia. Jeśli Klient zamówi Usługę Dropbox Business, Usługi są opisane na stronie https://www.dropbox.com/business/plans-comparison lub pod innym adresem, jaki może przekazać Dropbox. Wszelkie inne Usługi będą wymienione w odpowiednim formularzu zamówienia.
  • Dodatek do Usług” oznacza dokument dołączony do Formularza zamówienia, w którym wymienione są poszczególne Usługi oraz postanowienia i warunki dotyczące tych Usług.
  • Okres świadczenia usług” oznacza Wstępny okres usług i wszystkie Okresy odnowienia odpowiednich Usług.
  • Limity Usług” oznaczają limity dotyczące stawki, miejsce przechowywania, Użytkowników końcowego lub inne limity korzystania przez Klienta z Usług zgodnie z opisem w odpowiednim Formularzu zamówienia.
  • Oprogramowanie” oznacza oprogramowanie udostępnione Klientowi w ramach świadczenia Usług, bezpośrednio przez Dropbox lub przez stronę trzecią, np. sklep z aplikacjami.
  • Przechowywane dane” oznaczają pliki przesłane przez Klienta lub Użytkowników końcowych do Usług przy użyciu Oprogramowania.
  • Podwykonawca” oznacza podmiot, któremu Dropbox powierza wykonanie niektórych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.
  • Podmiot podprzetwarzający” oznacza podmiot, który podejmuje się przetwarzania Danych Klienta w imieniu Dropbox lub w imieniu innego podmiotu przetwarzającego podległego Dropbox na potrzeby świadczenia Usług.
  • Podatki” to wszelkie podatki od sprzedaży, użyczenia, wartości dodanej, od towarów i usług, konsumpcji, akcyzy, obciążenia lokalne lub inne podatki (m.in. ISS, CIDE, PIS i CONFINS), cła lub inne obciążenia dowolnego rodzaju, z wyłączeniem podatku naliczanego w oparciu o przychód netto Dropbox, powiązane z Usługami lub Oprogramowaniem, włączając w to wszelkie powiązane kary lub odsetki.
  • Okres obowiązywania” oznacza okres obowiązywania Umowy, który rozpoczyna się od Daty wejścia w życie i trwa do momentu, gdy zajdzie wcześniejsza z opisanych sytuacji: (i) koniec Okresu świadczenia wszystkich odpowiednich Usług; lub (ii) Umowa zostaje rozwiązana zgodnie z warunkami określonym w Umowie.
  • Wniosek strony trzeciej” oznacza prośbę strony trzeciej o udostępnienie danych dotyczących użytkowania Usług przez Użytkownika końcowego, w tym informacji z konta Użytkownika końcowego lub z konta Usług Klienta. Wnioski strony trzeciej mogą obejmować ważne nakazy rewizji, nakazy sądowe, wezwania sądowe bądź inne prośby, w sprawie których Użytkownicy końcowi lub upoważnieni przez nich przedstawiciele wyrazili pisemną zgodę na ujawnienie.
  • Podatki potrącane u źródła” oznaczają wszelkie podatki dochodowe nałożone na Dropbox lub resellera Klienta, w przypadku których Klient jest prawnie zobowiązany do zatrzymania lub potrącenia części płatności należnej Dropbox lub resellerowi Klienta.

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko dla wygody; w przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja angielska.

Polityka DMCA Dropbox

Dropbox („Dropbox”) przestrzega praw własności intelektualnej innych i oczekuje, że jego użytkownicy będą postępować w ten sam sposób. Zgodnie z ustawą DMCA (Digital Millennium Copyright Act) z 1998 roku, której tekst można znaleźć na stronach internetowych Amerykańskiego Biura ds. Praw Autorskich pod adresem http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf, Dropbox będzie sprawnie odpowiadać na roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich dokonanych przy użyciu usługi Dropbox i/lub witryny Dropbox („Witryna”), jeśli takie roszczenia zostaną zgłoszone do wyznaczonego agenta ds. praw autorskich Dropbox, podanego w przykładowym zawiadomieniu poniżej.

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich, upoważnionym do działania w imieniu właściciela, lub upoważnionym do działania na mocy wyłącznego prawa autorskiego, należy zgłosić przypuszczalne naruszenie praw autorskich mające miejsce w Witrynie lub za jej pośrednictwem poprzez wypełnienie następującego Zawiadomienia DMCA o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich oraz jego dostarczenie do wyznaczonego agenta ds. praw autorskich Dropbox. Po otrzymaniu Zawiadomienia w opisany poniżej sposób Dropbox podejmie działanie, według własnego wyłącznego uznania, jak to uzna za właściwe, obejmujące usunięcie kwestionowanej treści z Witryny.

Zawiadomienie DMCA o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich („Zawiadomienie”)

 1. Należy zidentyfikować materiał chroniony prawem autorskim, który twoim zdaniem został naruszony, lub — jeśli materiały chronione prawem autorskim są objęte tym Zawiadomieniem — możesz przedstawić listę reprezentatywną materiałów chronionych prawem autorskim, które twoim zdaniem zostały naruszone.

 2. Należy zidentyfikować materiał lub łącze, który twoim zdaniem narusza (lub podmiot naruszającej czynności) oraz do którego dostęp ma być wyłączony, w tym przynajmniej, jeśli dotyczy, URL linku pokazanego n Witrynie lub dokładną lokalizację, gdzie taki materiał może być znaleziony.

 3. Należy przedstawić powiązanie spółki (jeśli dotyczy), adres korespondencyjny, numer telefonu, oraz, jeśli dostępny, adres e-mail.

 4. Należy zawrzeć obydwa następujące oświadczenia w treści Zawiadomienia:
  • „Niniejszym oświadczam, iż wyrażam w dobrej wierze przekonanie, że udostępnianie materiału chronionego prawem autorskim w powyższej lokalizacji nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ds. praw autorskich ani prawo (np. jako dozwolony użytek).”

  • "Niniejszym oświadczam, że informacje zawarte w tym Zawiadomieniu są dokładne i, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż jestem właścicielem lub jestem upoważniony działać w imieniu właściciela praw autorskich lub prawa wyłączności na podstawie prawa autorskiego, które jest prawdopodobnie naruszane.

 5. Należy podać pełną nazwę prawną oraz podpis elektroniczny lub fizyczny.

Zawiadomienie ze wszystkimi wypełnionymi pozycjami należy dostarczyć do wyznaczonego agenta ds. praw autorskich Dropbox:

Copyright Agent
Dropbox Inc.
333 Brannan Street
San Francisco, CA 94107

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko dla wygody; w przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja angielska.

Zasady dopuszczalnego użytkowania Dropbox

Dropbox jest używany przez miliony ludzi i jesteśmy dumni z pokładanego w nas zaufania. W zamian ufamy Ci, że będziesz korzystać z naszych usług w sposób odpowiedzialny.

Zgadzasz się nie używać usługi Dropbox („Usługa”) w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem oraz nie pomagać nikomu w takim użytkowaniu. Przykładowo nie wolno Ci nawet próbować wykonywania jakiejkolwiek z poniższych czynności w stosunku do Usługi:

 • sondowania, skanowania lub testowania podatności dowolnego systemu lub sieci na ataki, chyba że jest to zgodne z naszym programem wyszukiwania błędów;
 • naruszania, albo w inny sposób obchodzenia jakiekolwiek środków bezpieczeństwa lub środków uwierzytelniania;
 • uzyskiwania dostępu, manipulowania ani wykorzystywania niepublicznych obszarów lub części Usługi, do której nie zostałeś uprawniony;
 • zakłócania, albo przeszkadzania jakiemukolwiek użytkownikowi, hostowi lub sieci, na przykład poprzez wysyłanie wirusa, przeciążanie, przepełnianie, spamowanie lub bombardowanie pocztą jakiejkolwiek części Usługi;
 • uzyskiwania dostępu, wyszukiwania lub tworzenia kont Usługi za pomocą innych środków niż nasze publicznie obsługiwane interfejsy (na przykład „scraping”) oraz tworzenia ich masowo;
 • wysyłania niezamawianych komunikatów, promocji lub reklam, lub spamu;
 • wysyłania zmienionych, zwodniczych lub informacji fałszywie identyfikujących źródło, w tym „spoofing” lub „phishing”;
 • promowania lub reklamowania produktów lub usług innych niż własne bez odpowiedniego upoważnienia;
 • nadużywania programu poleceń lub promocji w celu uzyskania większej ilości miejsca, niż przysługuje za polecanie lub udział w promocji, albo sprzedawania miejsca uzyskanego za polecanie lub w ramach promocji;
 • omijania limitów miejsca;
 • sprzedawania Usług, chyba że za specjalnym upoważnieniem;
 • publikowania lub udostępniania materiałów, które stanową nielegalną pornografię, są nieprzyzwoite albo zawierają skrajne akty przemocy lub terroru, w tym propagandę terrorystyczną;
 • wspierania bigoterii lub nienawiści wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób na podstawie ich rasy, wyznania, pochodzenia etnicznego, płci, tożsamości płciowej, orientacji seksualnej, niepełnosprawności lub słabości;
 • nękania lub krzywdzenia pracowników Dropbox bądź przedstawicieli lub agentów świadczących usługi w imieniu Dropbox;
 • naruszania prawa w jakikolwiek sposób, w tym poprzez przechowywanie, publikowanie lub udostępnianie materiałów, które są niezgodne z prawdą, zniesławiające, wprowadzające w błąd; lub
 • naruszające prywatność lub prawa innych.

Niniejsze tłumaczenie przedstawiono tylko dla wygody; w przypadku jakichkolwiek niezgodności obowiązuje wersja angielska.

Oprogramowanie Open Source w Dropbox

Dropbox aktywnie angażuje się w projekty społeczności open source. Udostępniliśmy wiele naszych projektów za pomocą oprogramowania open source (https://opensource.dropbox.com). Na bieżąco i na różne sposoby korzystamy z tego typu oprogramowania w naszych produktach. Informacja o licencjach na oprogramowanie open source, które może być wbudowane w nasze produkty, znajduje się tutaj.

Dziękujemy społeczności open source za jej ogromne zaangażowanie!