USA:s första och enda certifierat 100 % ekologiska mejeri med gräsbetande kor använder Dropbox Business så att anställda kan samarbeta ute på fältet, vilket har lett till bättre service för distributörer och lägre IT-kostnader för det familjeägda företaget.

Maple Hill Creamerys viktiga resultat

Högre produktivitet bland anställda

Bättre kontroll över viktiga dokument

Lägre IT-kostnader

UTMANINGEN

Mjölka mer ur tekniken

Precis som många småföretag startade Maple Hill Creamery efter ett infall. Grundaren, Tim Joseph var trött på företagslivet och köpte mark i norra delstaten New York 2003 och uppfyllde sin barndomsdröm om att bli bonde. Sedan köpte han mjölkkor och tänkte att han kunde överge sitt vanliga jobb med pengarna han fick från att sälja mjölk. ”Det fungerade förstås inte eftersom det inte finns tillräckligt med pengar kvar för att ersätta lönen”, säger han. Han insåg att han behövde hitta en nisch och bestämde sig så småningom för att tillverka yoghurt, ost och andra produkter av 100 % gräsbetande mjölkkor. När idén fick fäste blev det svårare för de anställda att samarbeta eftersom de flesta arbetade på distans. Joseph säger: ”Först skickade vi mejl och när det började gå bra och vi skickade PDF-filer och sånt, blev bilagornas storlek ett problem.” Anställda registrerade individuella Dropbox-konton för att göra det enklare att dela filer med kollegor och distributörer. När Maple Hill började skicka produkter från ena kusten till den andra beslöt sig Joseph för att uppgradera till Dropbox Business för att få mer lagringsutrymme och kontroll. ”Det hade mer funktionalitet för administrering av konton, och större lagringsutrymme”, säger Joseph ”Det verkade vara den rätta lösningen för ett växande företag att göra det nu snarare än senare.”

”Vi kunde göra saker som man förut bara kunde göra med en stor IT-avdelning. Så vi kan fortsätta att vara ett mycket litet och smidigt företag. Vi behöver inte bry oss så mycket om hur delningen ska ske.”

LÖSNINGEN

Gör det möjligt för folk att arbeta var som helst

Nu har Maple Hill 16 anställda och använder Dropbox Business till att synkronisera de anställda även om de flesta inte arbetar på huvudkontoret i Hudson Valley. Med en delad mapp kan säljarna nå de senaste försäljningsdokumenten, produktbroschyrerna och annat marknadsföringsmaterial, oberoende av om de befinner sig på kontoret eller på en mässa. ”Så gott som allt marknadsföringsmaterial finns i en Dropbox-mapp”, säger Joseph. ”På det sättet vet vi att alla får samma, och senaste, version, oberoende av var de befinner sig.” Maple Hill skapade också delade mappar för alla de 79 bondgårdarna som levererar mjölk till företaget för att distribuera kontrakt, intyg om ekologisk verksamhet och andra viktiga dokument. Företaget använder delningsåtkomst via adminkonsolen för att se till att endast rätt personer har åtkomst till mapparna. Den här inställningen gör att Maple HIll och dess nära 80 mjölkleverantörer inte längre behöver leta efter mejlbilagor. ”Det har helt enkelt blivit mycket lättare att dela saker när man vet att allt finns i Dropbox”, säger Joseph. Anställda använder Dropbox mobilapp mycket, speciellt företagets chef för mjölkförsörjningen, som åker över hela delstaten New York för att hitta nya leverantörer av 100 % ekologisk mjölk från gräsbetande kor. ”Hon kan befinna sig på en bondgård var som helst och bara ta en bild av deras eko-intyg och lägga det i Dropbox på sin iPad”, säger Joseph. Dropbox-ikonen är också behändig för samarbetsuppgifter som att uppdatera mjölkleveransrutten i Microsoft Excel, säger Joseph. Ikon-funktionen gör det möjligt för läsare att dela och uppdatera filer till den senaste versionen när någon annan gör ändringar, allt inifrån Microsoft Office. ”Flera av oss uppdaterar dagligen kalkylbladet med de senaste mjölkleveranserna som förväntas från varje bondgård”, säger Joseph. ”Den lilla bubblan låter mig veta om någon redigerar det så att jag aldrig förlorar det arbete jag lagt ned.”

”Dropbox Business hade mer funktionalitet vad gäller att administrera konton, och mer utrymme. Det verkade vara den rätta lösningen för ett växande företag att göra det nu snarare än senare.”

RESULTATEN

Frigöra resurser för tillväxt

Maple Hill har expanderat till över 6 000 butiker, delvis tack vare de starka relationer med distributörer de har utvecklat genom att erbjuda en bra produkt med god service, säger Joseph. När anställda besöker nya distributörer kan de skicka dem material omedelbart med Dropbox-länkar från telefonen. ”Vi är ett mycket lyhört företag”, säger Joseph. ”Eftsom vi har allt inom räckhåll blir ingen stillasittande. Människor vet att när de kontaktar Maple Hill tar vi hand om problemet, vad det än är.”Med Dropbox Business kan Maple Hill också hålla nere IT-kostnaderna, eftersom de inte behöver underhålla några filservrar. Detta frigör mer resurser att fokusera på att tillverka 32 olika SKU. "Vi kan göra saker man förut bara kunde göra med en fullfjädrad IT-avdelning,” säger Joseph. ”Så vi kan fortsätta att vara ett mycket litet och smidigt företag.”