Dropbox untuk Semua

Dropbox untuk semua adalah komitmen kami untuk mereka cara bekerja yang boleh digunakan oleh semua orang. Pemasukan adalah teras misi ini, meluaskan kemungkinan orang yang boleh bekerjasama, bagaimana mereka boleh menyumbang dan makna menjadi sebahagian daripada pasukan ini. Hal ini bermakna menghargai dan memasukkan pengalaman pekerja dengan kebolehan fungsian yang pelbagai, menggunakan pelbagai teknologi bantuan dan dalam keadaan yang berbeza.

Tujuan kami adalah untuk menghasilkan produk menarik yang membantu semua orang menyerlahkan potensi penuh mereka. Kami bekerjasama dengan perkhidmatan percubaan kebolehcapaian pihak ketiga untuk memastikan kami dapat melaksanakan komitmen ini, yang diukur terhadap satu set standard yang ditetapkan oleh Garis Panduan Kebolehcapaian Kandungan Web (WCAG).

VPAT

Muat turun VPAT (Templat Kebolehcapaian Produk Sukarela) untuk mana-mana produk teras Dropbox seperti PDF.