Witaj w centrum informacji o RODO stworzonym przez Dropbox.

Celem centrum informacji jest dostarczanie przydatnej wiedzy i praktycznych wskazówek organizacjom, które przygotowują się do wdrożenia zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, znanym również jako RODO, do 25 maja 2018 r.

Oczywiście, sposób wdrażania zasad RODO jest inny w każdej firmie. Zależy między innymi od takich czynników, jak wielkość firmy, typ i ilość przetwarzanych przez nią danych, czy obecnie wdrażane środki bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Przygotowanie do wdrożenia RODO

Organizacje  z siedzibą w  UE,  które przetwarzają dane osobowe osób przebywających w krajach unijnych, mają obowiązek dostosować się do wymagań RODO do 25 maja 2018 r. Rozporządzenie RODO zapewnia uaktualnione i uspójnione zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej oraz nakłada nowe obowiązki na podmioty przetwarzające dane i zapewnia nowe prawa osobom fizycznym. Wiele podmiotów, zarówno tych dużych, jak i małych, przygotowuje się obecnie do wdrożenia nowego rozporządzenia. 

Dropbox ma wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu zaufania użytkowników. Dropbox Business otrzymał certyfikaty zgodności z najbardziej uznanymi światowymi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz prywatności, takimi jak ISO 27001/2, ISO 27018/17 i SOC 2. Nasz interdyscyplinarny zespół specjalistów ds. ochrony danych opracował zbiór informacji i materiałów pomocnych w przygotowaniu się do wdrożenia zasad RODO.

Czym jest RODO?

RODO to rozporządzenie Unii Europejskiej, które zawiera zestaw nowych zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych mieszkańców UE. Rozporządzenie weszło w życie 25 maja 2018 r. 

Ochrona danych osobowych jest niezwykle istotna dla społeczeństwa i gospodarki. Użytkownicy muszą wiedzieć, jak ich dane są wykorzystywane i chronione przez wszelkie podmioty oraz mieć nad tym kontrolę. Organizacje przetwarzające dane osobowe powinny natomiast otrzymać jasne wskazówki na temat ich ochrony.

Jednym z celów RODO jest ujednolicenie i wdrożenie odpowiedniego prawa dotyczącego ochrony danych w Europie, prawa na miarę zmian technologicznych, które dokonały się w ciągu ostatnich 20 lat. Rozporządzenie stanowi rozwinięcie dotychczasowych rozwiązań prawnych obowiązujących w Unii Europejskiej, w tym dyrektywy o ochronie danych z 1995 r. 

RODO — podstawowe informacje

Dropbox spełnia wymagania RODO. Po upływie terminu wdrożenia przepisów należy jednak samodzielnie dokonać oceny tego, w jakim stopniu firma spełnia wymagania RODO.

W jaki sposób Dropbox spełnia wymagania RODO?

  • Zaufanie jest podstawą naszych relacji z milionami ludzi i firm na całym świecie. Cenimy sobie fakt, że nam ufasz, i poważnie traktujemy odpowiedzialność za ochronę Twoich informacji.
  • ​​Dropbox przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych i od dawna jest liderem we wdrażaniu postanowień rozporządzenia. Jesteśmy między innymi jednym z pierwszych dostawców usług w chmurze, którzy otrzymali certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych.​​
  • Zespoły Dropbox do spraw prawnych, bezpieczeństwa i prywatności uważnie przeanalizowały RODO i podjęły niezbędne kroki do spełnienia wymogów rozporządzenia.
  • ​​Dropbox wdrożył wymagania RODO przed upływem 25 maja 2018 r. r.
Jakie obowiązki należy spełnić zgodnie z wymogami RODO? ​​
  • Należy pamiętać, że RODO nakłada konkretne obowiązki prawne na klientów biznesowych i administratorów danych.
  • ​​Należy więc upewnić się, że wszyscy dostawcy (podmioty przetwarzające dane), z którymi współpracujesz, zapewniają wysoki standard ochrony danych, znają swoje obowiązki wynikające z RODO i są dobrze przygotowani do tego, aby sprostać wymogom rozporządzenia.
  • Zgodnie z rozporządzeniem RODO, dane osobowe nie muszą pozostawać w granicach UE. RODO pozwala na przekazanie danych poza granice krajów UE za pomocą uznanych metod, w tym standardowych klauzul umownych i programów takich jak Tarcza Prywatności UE-USA. Zgodnie z RODO, dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w krajach spoza UE pod warunkiem korzystania z jednej z wymaganych procedur transferu danych przez Ciebie lub Twoich dostawców, którzy przetwarzają dane w Twoim imieniu. ​​
  • Przygotowany przez Dropbox przewodnik dotyczący wspólnej odpowiedzialności przedstawia nasze podejście do pracy, zapewniające ochronę danych i jasno opisuje obowiązki Dropbox i obowiązki klientów.

RODO — najważniejsze zmiany

RODO wiąże się ze zmianą podejścia. Wyraźnie wprowadza szereg zasad, które już wcześniej stanowiły podstawę prawa dotyczącego ochrony danych, takie jak „zasada odpowiedzialności” czy „ochrona prywatności w fazie projektowania”. Zachęca podmioty do wzięcia większej odpowiedzialności za dane osobowe, do których mają dostęp.

Ochrona prywatności w fazie projektowania: W myśl tej zasady organizacje powinny przemyśleć, w jaki sposób zapewnić ochronę danych osobowych już w fazie projektowania systemu. Nie wystarczy sprawdzić, jak bezpieczne są dane, po stworzeniu produktu czy procesu. Jeżeli przetwarzasz obszerne dane, albo masz do czynienia z danymi wrażliwymi, aby sprostać zasadzie ochrony danych w fazie projektowania, często będziesz musiał także przeprowadzić ocenę skutków w zakresie ochrony danych

Prawa użytkownika: RODO rozszerza istniejące prawa użytkownika i wprowadza szereg całkiem nowych praw. Firmy powinny przeprowadzić ocenę systemów i upewnić się, że dysponują skutecznymi rozwiązaniami zapewniającymi ochronę tych praw.Bardziej rygorystyczne zasady powiadamiania o naruszeniach: RODO wymaga od podmiotów stosowania skutecznego systemu zgłaszania nadużyć i znajomości obowiązków w zakresie sprawozdawczości.Odpowiedzialność: Twoja firma musi nie tylko działać zgodnie z wymaganiami RODO, ale także kierować się zasadą odpowiedzialności. Wymaga to całościowego i przejrzystego wewnętrznego systemu zarządzania prywatnością.

Inspektor ochrony danych: RODO wymaga od firm administrujących danymi użytkowników z UE sprawdzenia, czy powinny wyznaczyć inspektora ochrony danych. Wyznaczenie inspektora ochrony danych powinny rozważyć firmy, które na co dzień przetwarzają obszerne lub szczególnie wrażliwe dane.

Droga Dropbox do wdrożenia RODO

Podobnie jak wielu naszych klientów, firma Dropbox aktywnie przygotowywała się na wejście w życie RODO.

Zaufanie stanowi fundament relacji Dropbox z milionami osób i firm na całym świecie. Poszanowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa jest od samego początku nieodłącznym elementem naszej działalności. W miarę rozwoju firmy dbałość o  przechowywanie i ochronę danych  powierzanych nam przez użytkowników pozostała naszym głównym priorytetem.

Zasady RODO są zgodne z naszymi przekonaniami i z tym, w jaki sposób działamy. Nasze rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa już teraz są zgodne z szeroko uznanymi  normami i przepisami.  Jesteśmy jednym z pierwszych dostawców usług w chmurze, którzy otrzymali certyfikat zgodności z normą ISO 27018, uznanym na całym świecie standardem praktyk dotyczących prywatności w chmurze obliczeniowej i ochrony danych.

Nasze zespoły do spraw prawnych, bezpieczeństwa i prywatności uważnie przeanalizowały rozporządzenie i podjęły kroki niezbędne do określenia, w jaki sposób musimy dostosować się do wymogów i jakie zmiany musimy przeprowadzić. Osiągnęliśmy pełną zgodność z wymaganiami RODO przed majem 2018 r. Aktywnie pomagamy również naszym klientom w przygotowaniu się do nowych regulacji.

Więcej informacji o wdrażaniu zasad RODO przez Dropbox znajdziesz  tutaj.

Aktualizacja Warunków korzystania z usługi Dropbox, Polityki Prywatności i Umowy Dropbox Business

W Dropbox zależy nam na zaufaniu użytkowników. Dlatego zaktualizowaliśmy Warunki korzystania z usługi Dropbox, Politykę Prywatności i Umowę Dropbox Business. Przeczytaj więcej o wprowadzonych zmianach.

Zobowiązaliśmy się do ochrony Twoich danych osobowych

Ochrona danych to integralna część naszej działalności. W miarę rozwoju firmy na przestrzeni lat dbałość o przechowywanie i ochronę danych powierzanych przez użytkowników pozostała naszym priorytetem.

Przełom w myśleniu o odpowiedzialności

Koncepcja ochrony prywatności w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych stanowi fundament działania w oparciu o zasadę odpowiedzialności, kluczowy dla zainspirowanego przez RODO przełomu w myśleniu o bezpieczeństwie.

Zastrzeżenie: Strona powstała, aby zapewnić klientom pomocne wskazówki dotyczące RODO. Nie przedstawia kompleksowego rozwiązania. Zawarte na niej informacje nie są poradą prawną. Każdy podmiot powinien podjąć własne kroki, aby zapewnić zgodność z wymogami RODO.