พันธกิจ พันธกิจของเราคือการออกแบบวิธีการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

เรื่องราวของเรา

Dropbox กำลังสร้างพื้นที่งานที่ชาญฉลาดแห่งแรกของโลก

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2007 การทำให้ผู้คนทำงานได้ดียิ่งขึ้นหมายถึงการออกแบบวิธีการทำให้ไฟล์มีเนื้อหาตรงกันเสมอนั้นง่ายขึ้น แต่วันนี้กลับหมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลดความยุ่งยากในการทำงานเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นงานที่สำคัญได้

"เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ" ส่วนใหญ่จะเป็นอุปสรรคสำหรับคุณ เครื่องมือเหล่านี้จะ Ping, กวนสมาธิ และรบกวนขั้นตอนการทำงานของทีมคุณอย่างต่อเนื่อง คุณจึงต้องใช้เวลาสลับไปมาระหว่างแอปและติดตามข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุ่งยากในการทำงานและไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเราต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้ 

เนื่องจากเราเชื่อว่ามีวิธีการทำงานที่ดีกว่านี้ Dropbox จึงจะช่วยให้ผู้คนจัดระเบียบ มีสมาธิ และซิงค์กับทีมของตนเองได้

ทีมของเรา

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้สร้างบริษัทให้เติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew เป็นผู้รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้สร้างบริษัทให้เติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew เป็นผู้รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Melanie Collins

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Melanie กำกับดูแลทีมพนักงานของเราทั่วโลก รวมถึงการดำเนินงาน การสรรหา ตลอดจนดูแลเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงาน ก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox เธอมีบทบาทเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ Apple และ GE

Melanie Collins

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Melanie กำกับดูแลทีมพนักงานของเราทั่วโลก รวมถึงการดำเนินงาน การสรรหา ตลอดจนดูแลเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงาน ก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox เธอมีบทบาทเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ Apple และ GE

Olivia Nottebohm

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Olivia เป็นผู้นำฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจของเรา ทั้งฝ่ายขาย ประสบการณ์ลูกค้า การพัฒนาธุรกิจ กลยุทธ์ การตลาด และการสื่อสาร รวมถึงทีมบุคคลของเรา ก่อนร่วมงานกับ Dropbox เธอเคยเป็นรองประธานของฝ่ายขาย SMB และฝ่ายปฏิบัติการ GTM ที่ Google Cloud และพาร์ทเนอร์ที่ McKinsey

Olivia Nottebohm

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

Olivia เป็นผู้นำฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจของเรา ทั้งฝ่ายขาย ประสบการณ์ลูกค้า การพัฒนาธุรกิจ กลยุทธ์ การตลาด และการสื่อสาร รวมถึงทีมบุคคลของเรา ก่อนร่วมงานกับ Dropbox เธอเคยเป็นรองประธานของฝ่ายขาย SMB และฝ่ายปฏิบัติการ GTM ที่ Google Cloud และพาร์ทเนอร์ที่ McKinsey

Tim Regan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Tim เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางการเงินของเรา รวมถึงการบัญชี การพัฒนาองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน ภาษี และอสังหาริมทรัพย์ โดย Tim ได้เคยทำงานที่ Pandora, Dolby Laboratories และ Ernst & Young ก่อนจะมาร่วมงานกับ Dropbox

Tim Regan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Tim เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางการเงินของเรา รวมถึงการบัญชี การพัฒนาองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน ภาษี และอสังหาริมทรัพย์ โดย Tim ได้เคยทำงานที่ Pandora, Dolby Laboratories และ Ernst & Young ก่อนจะมาร่วมงานกับ Dropbox

Bart Volkmer

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Bart เป็นผู้นำทีมฝ่ายกฎหมาย Bart เป็นผู้นำทีมฝ่ายกฎหมาย การจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และนโยบายสาธารณะ Bart เคยทำงานด้านกฎหมายที่ Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ที่เขาให้คำปรึกษาบริษัทเทคโนโลยีทั้งที่เพิ่งก่อตั้งและที่มีความมั่นคงแล้วก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox

Bart Volkmer

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

Bart เป็นผู้นำทีมฝ่ายกฎหมาย Bart เป็นผู้นำทีมฝ่ายกฎหมาย การจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และนโยบายสาธารณะ Bart เคยทำงานด้านกฎหมายที่ Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ที่เขาให้คำปรึกษาบริษัทเทคโนโลยีทั้งที่เพิ่งก่อตั้งและที่มีความมั่นคงแล้วก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox

Lin-Hua Wu

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Lin-Hua เป็นผู้นำด้านการสื่อสารภายในและภายนอก การตลาดผ่านแบรนด์ และนักวิเคราะห์สัมพันธ์ที่ Dropbox ก่อนหน้านี้ เธอทำหน้าที่บริหารฝ่ายการสื่อสารในองค์กรที่ Square, Inc. และเคยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ Brunswick Group

Lin-Hua Wu

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร

Lin-Hua เป็นผู้นำด้านการสื่อสารภายในและภายนอก การตลาดผ่านแบรนด์ และนักวิเคราะห์สัมพันธ์ที่ Dropbox ก่อนหน้านี้ เธอทำหน้าที่บริหารฝ่ายการสื่อสารในองค์กรที่ Square, Inc. และเคยเป็นพาร์ทเนอร์ที่ Brunswick Group

Timothy เป็นผู้นำทีมวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และกลยุทธ์การไปสู่ตลาดของเรา เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้นำด้านผลิตภัณฑ์มากประสบการณ์ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จมาหลายต่อหลายแห่ง รวมถึง Socialcast แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรของ VMware ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม

Timothy Young

ประธาน

Timothy เป็นผู้นำทีมวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และกลยุทธ์การไปสู่ตลาดของเรา เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้นำด้านผลิตภัณฑ์มากประสบการณ์ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จมาหลายต่อหลายแห่ง รวมถึง Socialcast แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรของ VMware ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม

คณะกรรมการบริหาร

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้สร้างบริษัทให้เติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew เป็นผู้รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้สร้างบริษัทให้เติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew เป็นผู้รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Don มีประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในการเป็นผู้นำด้านการเงินและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจผู้บริโภคระดับโลก ในฐานะ CFO ของ NIKE และในงานที่ได้รับมอบหมายของ PepsiCo ทั่วโลก เขาได้สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างมีผลกำไรซึ่งยังสร้างคุณค่าในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภค

Don Blair

อดีต CFO ของ NIKE

Don มีประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในการเป็นผู้นำด้านการเงินและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจผู้บริโภคระดับโลก ในฐานะ CFO ของ NIKE และในงานที่ได้รับมอบหมายของ PepsiCo ทั่วโลก เขาได้สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างมีผลกำไรซึ่งยังสร้างคุณค่าในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภค

Lisa Campbell

CMO และ SVP จากแผนกยุทธศาสตร์ธุรกิจของ Autodesk

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Lisa เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษ ในฐานะ CMO และ SVP จากแผนกยุทธศาสตร์ธุรกิจของ Autodesk เธอทำหน้าที่ผลักดันแผนงานทางการตลาดและทางยุทธศาสตร์โดยรวมให้กับบริษัท นอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์ครอบคลุมในการแปลงโฉมแบรนด์และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและสตาร์ทอัพต่างๆ ในอันดับ Fortune 500 อีกด้วย

Lisa Campbell

CMO และ SVP จากแผนกยุทธศาสตร์ธุรกิจของ Autodesk

Lisa เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษ ในฐานะ CMO และ SVP จากแผนกยุทธศาสตร์ธุรกิจของ Autodesk เธอทำหน้าที่ผลักดันแผนงานทางการตลาดและทางยุทธศาสตร์โดยรวมให้กับบริษัท นอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์ครอบคลุมในการแปลงโฉมแบรนด์และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและสตาร์ทอัพต่างๆ ในอันดับ Fortune 500 อีกด้วย

Paul Jacobs

สมาชิกคณะกรรมการและอดีต CEO ของ Qualcomm

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Paul ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากที่สุดคนหนึ่งของวงการเทคโนโลยี เขาช่วยปฏิวัติวงการอุปกรณ์เคลื่อนที่ในช่วงต้นปี 2000 โดยสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานมากมายที่ส่งเสริมศักยภาพของสมาร์ทโฟนและวางรากฐานของโลกที่เชื่อมต่อกัน

Paul Jacobs

สมาชิกคณะกรรมการและอดีต CEO ของ Qualcomm

Paul ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากที่สุดคนหนึ่งของวงการเทคโนโลยี เขาช่วยปฏิวัติวงการอุปกรณ์เคลื่อนที่ในช่วงต้นปี 2000 โดยสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานมากมายที่ส่งเสริมศักยภาพของสมาร์ทโฟนและวางรากฐานของโลกที่เชื่อมต่อกัน

Bob Mylod

อดีต CFO ของ Priceline

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Bob เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การควบรวมกิจการ และการเติบโตระหว่างประเทศ เขาเป็นผู้ก่อให้เกิดเรื่องราวความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีโดยทำให้ Priceline กลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีกำไรและมูลค่าสูงที่สุด

Bob Mylod

อดีต CFO ของ Priceline

Bob เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การควบรวมกิจการ และการเติบโตระหว่างประเทศ เขาเป็นผู้ก่อให้เกิดเรื่องราวความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีโดยทำให้ Priceline กลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีกำไรและมูลค่าสูงที่สุด

แคเรนมาพร้อมกับประสบการณ์นานนับปีในด้านการสร้างทีมและขยายธุรกิจ ในฐาน CEO ของ Intercom เธอเป็นผู้ดูแลในส่วนกลยุทธ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวเนื่องกับแอปรับส่งข้อความทางธุรกิจ ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็น SVP ของธุรกิจขนาดย่อมที่ Intuit ซึ่งเธอดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแผนกและช่วยเพิ่มรายได้ประจำปีของแผนก

Karen Peacock

CEO ของ Intercom

แคเรนมาพร้อมกับประสบการณ์นานนับปีในด้านการสร้างทีมและขยายธุรกิจ ในฐาน CEO ของ Intercom เธอเป็นผู้ดูแลในส่วนกลยุทธ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวเนื่องกับแอปรับส่งข้อความทางธุรกิจ ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็น SVP ของธุรกิจขนาดย่อมที่ Intuit ซึ่งเธอดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแผนกและช่วยเพิ่มรายได้ประจำปีของแผนก

Condoleezza Rice

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐฯ

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Condoleezza คือผู้นำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและนโยบายสาธารณะอย่างลึกซึ้ง เธอเคยเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐฯ ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ และประธานบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย Standford

Condoleezza Rice

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐฯ

Condoleezza คือผู้นำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและนโยบายสาธารณะอย่างลึกซึ้ง เธอเคยเป็นทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐฯ ที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติ และประธานบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย Standford

Michael Seibel

พันธมิตรเครือบริษัทของ Y Combinator

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Michael เป็นผู้ประกอบการ นักลงทุน และที่ปรึกษามากทักษะให้กับบริษัทต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม โดยตอนนี้ เขาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Early Stage และพันธมิตรเครือบริษัทของ Y Combinator ก่อนหน้านี้ เขาคือผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Justin.tv ซึ่งภายหลังเปลี่ยนมาเป็น Twitch Interactive นอกจากนั้นยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ Socialcam ด้วย

Michael Seibel

พันธมิตรเครือบริษัทของ Y Combinator

Michael เป็นผู้ประกอบการ นักลงทุน และที่ปรึกษามากทักษะให้กับบริษัทต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม โดยตอนนี้ เขาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Early Stage และพันธมิตรเครือบริษัทของ Y Combinator ก่อนหน้านี้ เขาคือผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Justin.tv ซึ่งภายหลังเปลี่ยนมาเป็น Twitch Interactive นอกจากนั้นยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ Socialcam ด้วย