พันธกิจ พันธกิจของเราคือการออกแบบวิธีการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

เรื่องราวของเรา

Dropbox กำลังสร้างพื้นที่งานที่ชาญฉลาดแห่งแรกของโลก

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2007 การทำให้ผู้คนทำงานได้ดียิ่งขึ้นหมายถึงการออกแบบวิธีการทำให้ไฟล์มีเนื้อหาตรงกันเสมอนั้นง่ายขึ้น แต่วันนี้กลับหมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลดความยุ่งยากในการทำงานเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นงานที่สำคัญได้

"เครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ" ส่วนใหญ่จะเป็นอุปสรรคสำหรับคุณ เครื่องมือเหล่านี้จะ Ping, กวนสมาธิ และรบกวนขั้นตอนการทำงานของทีมคุณอย่างต่อเนื่อง คุณจึงต้องใช้เวลาสลับไปมาระหว่างแอปและติดตามข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุ่งยากในการทำงานและไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเราต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้ 

เนื่องจากเราเชื่อว่ามีวิธีการทำงานที่ดีกว่านี้ Dropbox จึงจะช่วยให้ผู้คนจัดระเบียบ มีสมาธิ และซิงค์กับทีมของตนเองได้

ทีมของเรา

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้สร้างบริษัทให้เติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew เป็นผู้รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้สร้างบริษัทให้เติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew เป็นผู้รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Saman Asheer

รองประธานฝ่ายการสื่อสาร

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Saman เป็นผู้นำด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงนักวิเคราะห์สัมพัทธ์ที่ Dropbox ด้วย ก่อนหน้านี้ เธอให้คำแนะนำลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรและการเงินที่ Brunswick Group

Saman Asheer

รองประธานฝ่ายการสื่อสาร

Saman เป็นผู้นำด้านการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก รวมถึงนักวิเคราะห์สัมพัทธ์ที่ Dropbox ด้วย ก่อนหน้านี้ เธอให้คำแนะนำลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารองค์กรและการเงินที่ Brunswick Group

Melanie Collins

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Melanie กำกับดูแลทีมพนักงานของเราทั่วโลก รวมถึงการดำเนินงาน การสรรหา ตลอดจนดูแลเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงาน ก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox เธอมีบทบาทเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ Apple และ GE

Melanie Collins

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

Melanie กำกับดูแลทีมพนักงานของเราทั่วโลก รวมถึงการดำเนินงาน การสรรหา ตลอดจนดูแลเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงาน ก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox เธอมีบทบาทเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ Apple และ GE

Tim Regan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Tim เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางการเงินของเรา รวมถึงการบัญชี การพัฒนาองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน ภาษี และอสังหาริมทรัพย์ โดย Tim ได้เคยทำงานที่ Pandora, Dolby Laboratories และ Ernst & Young ก่อนจะมาร่วมงานกับ Dropbox

Tim Regan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Tim เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานและกลยุทธ์ทางการเงินของเรา รวมถึงการบัญชี การพัฒนาองค์กร นักลงทุนสัมพันธ์ การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงิน ภาษี และอสังหาริมทรัพย์ โดย Tim ได้เคยทำงานที่ Pandora, Dolby Laboratories และ Ernst & Young ก่อนจะมาร่วมงานกับ Dropbox

Bart Volkmer

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Bart เป็นผู้นำทีมฝ่ายกฎหมาย Bart เป็นผู้นำทีมฝ่ายกฎหมาย การจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และนโยบายสาธารณะ Bart เคยทำงานด้านกฎหมายที่ Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ที่เขาให้คำปรึกษาบริษัทเทคโนโลยีทั้งที่เพิ่งก่อตั้งและที่มีความมั่นคงแล้วก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox

Bart Volkmer

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

Bart เป็นผู้นำทีมฝ่ายกฎหมาย Bart เป็นผู้นำทีมฝ่ายกฎหมาย การจัดการความเสี่ยงและการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และนโยบายสาธารณะ Bart เคยทำงานด้านกฎหมายที่ Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ที่เขาให้คำปรึกษาบริษัทเทคโนโลยีทั้งที่เพิ่งก่อตั้งและที่มีความมั่นคงแล้วก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox

Timothy เป็นผู้นำทีมวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และกลยุทธ์การไปสู่ตลาดของเรา เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้นำด้านผลิตภัณฑ์มากประสบการณ์ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จมาหลายต่อหลายแห่ง รวมถึง Socialcast แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรของ VMware ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม

Timothy Young

ประธาน

Timothy เป็นผู้นำทีมวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์ การออกแบบ และกลยุทธ์การไปสู่ตลาดของเรา เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและผู้นำด้านผลิตภัณฑ์มากประสบการณ์ผู้ก่อตั้งบริษัทที่ประสบความสำเร็จมาหลายต่อหลายแห่ง รวมถึง Socialcast แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันสำหรับองค์กรของ VMware ซึ่งเป็นบริษัทที่เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และวิศวกรรม

คณะกรรมการบริหาร

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้สร้างบริษัทให้เติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew เป็นผู้รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้สร้างบริษัทให้เติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew เป็นผู้รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Don มีประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในการเป็นผู้นำด้านการเงินและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจผู้บริโภคระดับโลก ในฐานะ CFO ของ NIKE และในงานที่ได้รับมอบหมายของ PepsiCo ทั่วโลก เขาได้สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างมีผลกำไรซึ่งยังสร้างคุณค่าในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภค

Don Blair

อดีต CFO ของ NIKE

Don มีประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในการเป็นผู้นำด้านการเงินและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจผู้บริโภคระดับโลก ในฐานะ CFO ของ NIKE และในงานที่ได้รับมอบหมายของ PepsiCo ทั่วโลก เขาได้สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างมีผลกำไรซึ่งยังสร้างคุณค่าในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภค

Lisa เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปี ในฐานะ CMO ของ OneTrust นั้น Lisa ทำหน้าที่ผลักดันแผนงานทางการตลาดและทางยุทธศาสตร์ให้กับบริษัท นอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์ครอบคลุมในการปรับเปลี่ยนแบรนด์ และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและสตาร์ทอัพต่างๆ ในอันดับ Fortune 500 อีกด้วย

Lisa Campbell

CMO แห่ง OneTrust

Lisa เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปี ในฐานะ CMO ของ OneTrust นั้น Lisa ทำหน้าที่ผลักดันแผนงานทางการตลาดและทางยุทธศาสตร์ให้กับบริษัท นอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์ครอบคลุมในการปรับเปลี่ยนแบรนด์ และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและสตาร์ทอัพต่างๆ ในอันดับ Fortune 500 อีกด้วย

Paul Jacobs

สมาชิกคณะกรรมการและอดีต CEO ของ Qualcomm

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Paul ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากที่สุดคนหนึ่งของวงการเทคโนโลยี เขาช่วยปฏิวัติวงการอุปกรณ์เคลื่อนที่ในช่วงต้นปี 2000 โดยสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานมากมายที่ส่งเสริมศักยภาพของสมาร์ทโฟนและวางรากฐานของโลกที่เชื่อมต่อกัน

Paul Jacobs

สมาชิกคณะกรรมการและอดีต CEO ของ Qualcomm

Paul ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากที่สุดคนหนึ่งของวงการเทคโนโลยี เขาช่วยปฏิวัติวงการอุปกรณ์เคลื่อนที่ในช่วงต้นปี 2000 โดยสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานมากมายที่ส่งเสริมศักยภาพของสมาร์ทโฟนและวางรากฐานของโลกที่เชื่อมต่อกัน

Sara Mathew

อดีตประธานและ CEO ของ Dun & Bradstreet

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Sara เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมมาหลายปี ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของ Fannie Mae, State Street และ Reckitt Benckiser ก่อนหน้านี้ เธอเป็นประธานและ CEO ของ The Dun & Bradstreet Corporation ซึ่งเธอได้พลิกโฉมธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ Proctor & Gamble เป็นเวลาถึง 18 ปี

Sara Mathew

อดีตประธานและ CEO ของ Dun & Bradstreet

Sara เพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านการขับเคลื่อนการเติบโตและนวัตกรรมมาหลายปี ปัจจุบันเธอดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของ Fannie Mae, State Street และ Reckitt Benckiser ก่อนหน้านี้ เธอเป็นประธานและ CEO ของ The Dun & Bradstreet Corporation ซึ่งเธอได้พลิกโฉมธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นหลัก อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ Proctor & Gamble เป็นเวลาถึง 18 ปี

แคเรนมาพร้อมกับประสบการณ์นานนับปีในด้านการสร้างทีมและขยายธุรกิจ ในฐาน CEO ของ Intercom เธอเป็นผู้ดูแลในส่วนกลยุทธ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวเนื่องกับแอปรับส่งข้อความทางธุรกิจ ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็น SVP ของธุรกิจขนาดย่อมที่ Intuit ซึ่งเธอดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแผนกและช่วยเพิ่มรายได้ประจำปีของแผนก

Karen Peacock

CEO ของ Intercom

แคเรนมาพร้อมกับประสบการณ์นานนับปีในด้านการสร้างทีมและขยายธุรกิจ ในฐาน CEO ของ Intercom เธอเป็นผู้ดูแลในส่วนกลยุทธ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์อันเกี่ยวเนื่องกับแอปรับส่งข้อความทางธุรกิจ ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็น SVP ของธุรกิจขนาดย่อมที่ Intuit ซึ่งเธอดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแผนกและช่วยเพิ่มรายได้ประจำปีของแผนก

Michael Seibel

พันธมิตรเครือบริษัทของ Y Combinator

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Michael เป็นผู้ประกอบการ นักลงทุน และที่ปรึกษามากทักษะให้กับบริษัทต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม โดยตอนนี้ เขาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Early Stage และพันธมิตรเครือบริษัทของ Y Combinator ก่อนหน้านี้ เขาคือผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Justin.tv ซึ่งภายหลังเปลี่ยนมาเป็น Twitch Interactive นอกจากนั้นยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ Socialcam ด้วย

Michael Seibel

พันธมิตรเครือบริษัทของ Y Combinator

Michael เป็นผู้ประกอบการ นักลงทุน และที่ปรึกษามากทักษะให้กับบริษัทต่างๆ ในหลายอุตสาหกรรม โดยตอนนี้ เขาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของ Early Stage และพันธมิตรเครือบริษัทของ Y Combinator ก่อนหน้านี้ เขาคือผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Justin.tv ซึ่งภายหลังเปลี่ยนมาเป็น Twitch Interactive นอกจากนั้นยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งของ Socialcam ด้วย