พันธกิจ พันธกิจของเราคือการออกแบบวิธีการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

เรื่องราวของเรา

Dropbox กำลังสร้างพื้นที่ทำงานอัจฉริยะแห่งแรกของโลก

ย้อนกลับไปปี 2007 การทำให้งานดีขึ้นสำหรับผู้คนหมายถึงการออกแบบวิธีการทำให้ไฟล์มีเนื้อหาตรงกันเสมอนั้นง่ายขึ้น แต่วันนี้ หมายถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลดความยุ่งยากในการทำงานเพื่อให้คุณสามารถมุ่งเน้นงานที่สำคัญได้

"เครื่องมือผลิตภาพ" ส่วนใหญ่จะเป็นอุปสรรคสำหรับคุณ เครื่องมือเหล่านี้จะพิง กวนสมาธิ และรบกวนขั้นตอนการทำงานของทีมคุณอย่างต่อเนื่อง คุณจึงต้องใช้เวลาสลับไปมาระหว่างแอปและติดตามข้อคิดเห็น ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุ่งยากในการทำงาน แต่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เราต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้ 

เราเชื่อว่ามีวิธีการทำงานที่ดีกว่านี้ Dropbox ช่วยให้ผู้คนจัดระเบียบ มีสมาธิ และซิงค์กับทีมของตนเองได้

ทีมงานของเรา

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

แสดงชีวประวัติ

ซ่อนชีวประวัติ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้สร้างบริษัทให้เติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้สร้างบริษัทให้เติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Arash Ferdowsi

ผู้ร่วมก่อตั้ง

แสดงชีวประวัติ

ซ่อนชีวประวัติ

Arash ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 โดยรับหน้าที่บริหารจัดการด้านประสบการณ์ของผู้ใช้และวัฒนธรรม ภายใต้การนำของเขา Dropbox ได้เติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ ในขณะที่ยังสามารถรักษาความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือไว้ได้

Arash Ferdowsi

ผู้ร่วมก่อตั้ง

Arash ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 โดยรับหน้าที่บริหารจัดการด้านประสบการณ์ของผู้ใช้และวัฒนธรรม ภายใต้การนำของเขา Dropbox ได้เติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ ในขณะที่ยังสามารถรักษาความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือไว้ได้

Quentin เป็นผู้นำทีมวิศวกร ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบของเรา เขาเคยดูแลธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านที่ Microsoft และ SAP รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และแอปพลิเคชันธุรกิจ

Quentin Clark

CTO

Quentin เป็นผู้นำทีมวิศวกร ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบของเรา เขาเคยดูแลธุรกิจมูลค่าหลายพันล้านที่ Microsoft และ SAP รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และแอปพลิเคชันธุรกิจ

Melanie Collins

รองประธานฝ่ายผู้คน

แสดงชีวประวัติ

ซ่อนชีวประวัติ

Melanie กำกับดูแลทีมพนักงานของเราทั่วโลก รวมถึงการดำเนินงาน การสรรหา ตลอดจนดูแลเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงาน ก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox เธอมีบทบาทเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ Apple และ GE

Melanie Collins

รองประธานฝ่ายผู้คน

Melanie กำกับดูแลทีมพนักงานของเราทั่วโลก รวมถึงการดำเนินงาน การสรรหา ตลอดจนดูแลเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงาน ก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox เธอมีบทบาทเป็นหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ Apple และ GE

Yamini Rangan

ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้าระดับสูง

แสดงชีวประวัติ

ซ่อนชีวประวัติ

Yamini ควบคุมดูแลสายงานธุรกิจต่างๆ ที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญให้กับ Dropbox ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประสบการณ์ลูกค้า ฝ่ายความร่วมมือ รวมถึงฝ่ายกลยุทธ์และปฏิบัติการธุรกิจ ก่อนหน้านี้เธอเป็นรองประธานฝ่ายกลยุทธ์และปฏิบัติการด้านการขายที่ Workday

Yamini Rangan

ผู้บริหารฝ่ายบริการลูกค้าระดับสูง

Yamini ควบคุมดูแลสายงานธุรกิจต่างๆ ที่เน้นลูกค้าเป็นสำคัญให้กับ Dropbox ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายประสบการณ์ลูกค้า ฝ่ายความร่วมมือ รวมถึงฝ่ายกลยุทธ์และปฏิบัติการธุรกิจ ก่อนหน้านี้เธอเป็นรองประธานฝ่ายกลยุทธ์และปฏิบัติการด้านการขายที่ Workday

Ajay เป็นผู้ควบคุมดูแลปฏิบัติการและกลยุทธ์ด้านการเงิน รวมถึงการบัญชี การพัฒนาองค์กร การวางแผนและการวิเคราะห์ด้านการเงิน ภาษี และอสังหาริมทรัพย์ ก่อนเข้าร่วม Dropbox เขาเคยทำงานในธนาคารเพื่อการลงทุนและการร่วมทุนที่ Morgan Stanley และ NEA

Ajay Vashee

CFO

Ajay เป็นผู้ควบคุมดูแลปฏิบัติการและกลยุทธ์ด้านการเงิน รวมถึงการบัญชี การพัฒนาองค์กร การวางแผนและการวิเคราะห์ด้านการเงิน ภาษี และอสังหาริมทรัพย์ ก่อนเข้าร่วม Dropbox เขาเคยทำงานในธนาคารเพื่อการลงทุนและการร่วมทุนที่ Morgan Stanley และ NEA

Bart Volkmer

ที่ปรึกษาทั่วไป

แสดงชีวประวัติ

ซ่อนชีวประวัติ

Bart เป็นผู้นำทีมฝ่ายกฎหมาย ความน่าเชื่อถือและการรักษาความปลอดภัย และนโยบายสาธารณะ Bart เคยทำงานด้านกฎหมายที่ Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ที่เขาให้คำปรึกษาบริษัทเทคโนโลยีทั้งที่เพิ่งก่อตั้งและที่มีความมั่นคงแล้วก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox

Bart Volkmer

ที่ปรึกษาทั่วไป

Bart เป็นผู้นำทีมฝ่ายกฎหมาย ความน่าเชื่อถือและการรักษาความปลอดภัย และนโยบายสาธารณะ Bart เคยทำงานด้านกฎหมายที่ Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ที่เขาให้คำปรึกษาบริษัทเทคโนโลยีทั้งที่เพิ่งก่อตั้งและที่มีความมั่นคงแล้วก่อนมาร่วมงานกับ Dropbox

Lin-Hua Wu

รองประธานฝ่ายการสื่อสาร

แสดงชีวประวัติ

ซ่อนชีวประวัติ

Lin-Hua เป็นผู้นำด้านการสื่อสารที่ Dropbox เธอกำกับดูแลทีมบริการความสัมพันธ์สำหรับองค์กร ผลิตภัณฑ์ ต่างประเทศ นักวิเคราะห์ และการสื่อสารภายใน ก่อนหน้านี้ เธอเป็นหัวหน้าฝ่ายการสื่อสารในองค์กรที่ Square, Inc. และพาร์ทเนอร์ที่ Brunswick Group

Lin-Hua Wu

รองประธานฝ่ายการสื่อสาร

Lin-Hua เป็นผู้นำด้านการสื่อสารที่ Dropbox เธอกำกับดูแลทีมบริการความสัมพันธ์สำหรับองค์กร ผลิตภัณฑ์ ต่างประเทศ นักวิเคราะห์ และการสื่อสารภายใน ก่อนหน้านี้ เธอเป็นหัวหน้าฝ่ายการสื่อสารในองค์กรที่ Square, Inc. และพาร์ทเนอร์ที่ Brunswick Group

คณะกรรมการบริหาร

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

แสดงชีวประวัติ

ซ่อนชีวประวัติ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Drew Houston

ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอ

Drew ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 เขาได้ทำให้บริษัทเติบโตขึ้นจากแนวความคิดง่ายๆ จนกลายเป็นบริการที่คนหลายร้อยล้านทั่วโลกใช้งาน Drew รับผิดชอบทิศทางและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

Arash Ferdowsi

ผู้ร่วมก่อตั้ง

แสดงชีวประวัติ

ซ่อนชีวประวัติ

Arash ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 และบริหารจัดการด้านประสบการณ์ของผู้ใช้และวัฒนธรรม ภายใต้การนำของเขา Dropbox ได้เติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ ในขณะที่ยังสามารถรักษาความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือไว้ได้

Arash Ferdowsi

ผู้ร่วมก่อตั้ง

Arash ร่วมก่อตั้ง Dropbox ในปี 2007 และบริหารจัดการด้านประสบการณ์ของผู้ใช้และวัฒนธรรม ภายใต้การนำของเขา Dropbox ได้เติบโตขึ้นอย่างทวีคูณ ในขณะที่ยังสามารถรักษาความเรียบง่ายและความน่าเชื่อถือไว้ได้

Don นำประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในการเป็นผู้นำด้านการเงินและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจผู้บริโภคทั่วโลก ในฐานะ CFO ของf NIKE และในงานที่ได้รับมอบหมายของ PepsiCo ทั่วโลก เขาได้สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างมีผลกำไร ซึ่งยังสร้างคุณค่าในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภค

Don Blair

อดีต CFO ของ NIKE

Don นำประสบการณ์มากกว่าสามทศวรรษในการเป็นผู้นำด้านการเงินและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจผู้บริโภคทั่วโลก ในฐานะ CFO ของf NIKE และในงานที่ได้รับมอบหมายของ PepsiCo ทั่วโลก เขาได้สร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างมีผลกำไร ซึ่งยังสร้างคุณค่าในระยะยาวให้ผู้ถือหุ้นและเป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้บริโภค

Lisa Campbell

CMO และ SVP จากแผนกยุทธศาสตร์ธุรกิจของ Autodesk

แสดงชีวประวัติ

ซ่อนชีวประวัติ

ลิซ่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปี ในฐานะ CMO และ SVP จากแผนกยุทธศาสตร์ธุรกิจของ Autodesk ลิซ่าทำหน้าที่ผลักดันแผนงานทางการตลาดและทางยุทธศาสตร์ให้กับบริษัท นอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์ครอบคลุมในการปรับเปลี่ยนแบรนด์ และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและสตาร์ทอัพต่างๆ ในอันดับ Fortune 500 อีกด้วย

Lisa Campbell

CMO และ SVP จากแผนกยุทธศาสตร์ธุรกิจของ Autodesk

ลิซ่าเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปี ในฐานะ CMO และ SVP จากแผนกยุทธศาสตร์ธุรกิจของ Autodesk ลิซ่าทำหน้าที่ผลักดันแผนงานทางการตลาดและทางยุทธศาสตร์ให้กับบริษัท นอกจากนี้เธอยังมีประสบการณ์ครอบคลุมในการปรับเปลี่ยนแบรนด์ และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ให้กับบริษัทและสตาร์ทอัพต่างๆ ในอันดับ Fortune 500 อีกด้วย

Paul Jacobs

สมาชิกคณะกรรมการและอดีต CEO ของ Qualcomm

แสดงชีวประวัติ

ซ่อนชีวประวัติ

Paul ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากที่สุดคนหนึ่งของวงการเทคโนโลยี เขาช่วยปฏิวัติวงการอุปกรณ์เคลื่อนที่ในช่วงต้นปี 2000 โดยสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานมากมายที่ส่งเสริมศักยภาพของสมาร์ทโฟนและวางรากฐานของโลกที่เชื่อมต่อกัน

Paul Jacobs

สมาชิกคณะกรรมการและอดีต CEO ของ Qualcomm

Paul ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์มากที่สุดคนหนึ่งของวงการเทคโนโลยี เขาช่วยปฏิวัติวงการอุปกรณ์เคลื่อนที่ในช่วงต้นปี 2000 โดยสร้างเทคโนโลยีพื้นฐานมากมายที่ส่งเสริมศักยภาพของสมาร์ทโฟนและวางรากฐานของโลกที่เชื่อมต่อกัน

Bob เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การควบรวมกิจการ และการเติบโตระหว่างประเทศ เขาได้นำหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยี โดยทำให้ Priceline กลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีกำไรและมูลค่าสูงที่สุด

Bob Mylod

อดีต CFO ของ Priceline

Bob เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การควบรวมกิจการ และการเติบโตระหว่างประเทศ เขาได้นำหนึ่งในเรื่องราวความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยี โดยทำให้ Priceline กลายเป็นหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีที่มีกำไรและมูลค่าสูงที่สุด

Karen มาพร้อมกับประสบการณ์นานนับปีในด้านการสร้างทีมและขยายธุรกิจ ที่ Intercom เธอให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายได้และการเติบโตของลูกค้า ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็น SVP ของธุรกิจขนาดย่อมที่ Intuit ซึ่งเธอดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแผนกและช่วยเพิ่มรายได้ประจำปีของแผนก

Karen Peacock

COO จาก Intercom

Karen มาพร้อมกับประสบการณ์นานนับปีในด้านการสร้างทีมและขยายธุรกิจ ที่ Intercom เธอให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ของบริษัทและผลิตภัณฑ์ รวมถึงรายได้และการเติบโตของลูกค้า ก่อนหน้านี้เธอเคยเป็น SVP ของธุรกิจขนาดย่อมที่ Intuit ซึ่งเธอดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแผนกและช่วยเพิ่มรายได้ประจำปีของแผนก

Condoleezza Rice

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐฯ

แสดงชีวประวัติ

ซ่อนชีวประวัติ

Condoleezza คือผู้นำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและนโยบายสาธารณะอย่างลึกซึ้ง เธอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาและประธานบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย Standford

Condoleezza Rice

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐฯ

Condoleezza คือผู้นำระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและนโยบายสาธารณะอย่างลึกซึ้ง เธอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกาและประธานบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย Standford

Bryan Schreier

พาร์ทเนอร์ที่ Sequoia Capital

แสดงประวัติ

ซ่อนประวัติ

Bryan เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางในอย่างสูงคนหนึ่งในวงการเทคโนโลยี ที่ Sequoia เขาจะเน้นที่ผู้บริโภคและบริษัทเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เขาเคยเป็นผู้บริหารของ Google โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำทีมขายระหว่างประเทศของบริษัท

Bryan Schreier

พาร์ทเนอร์ที่ Sequoia Capital

Bryan เป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางในอย่างสูงคนหนึ่งในวงการเทคโนโลยี ที่ Sequoia เขาจะเน้นที่ผู้บริโภคและบริษัทเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ เขาเคยเป็นผู้บริหารของ Google โดยทำหน้าที่เป็นผู้นำทีมขายระหว่างประเทศของบริษัท

Meg ได้ปรับขยายและเปลี่ยนแปลงบริษัทต่างๆ ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ในฐานะ CEO ของ Quibi และอดีต CEO ของ eBay, HP และ HPE เธอนำประสบการณ์มากมายมาสู่แวดวงเทคโนโลยี นอกจากนี้เธอยังมีบทบาทเป็นผู้นำในแบรนด์ของผู้บริโภคอีกหลายแบรนด์ เช่น Disney, Hasbro และ Procter & Gamble

Meg Whitman

CEO ของ Quibi

Meg ได้ปรับขยายและเปลี่ยนแปลงบริษัทต่างๆ ในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา ในฐานะ CEO ของ Quibi และอดีต CEO ของ eBay, HP และ HPE เธอนำประสบการณ์มากมายมาสู่แวดวงเทคโนโลยี นอกจากนี้เธอยังมีบทบาทเป็นผู้นำในแบรนด์ของผู้บริโภคอีกหลายแบรนด์ เช่น Disney, Hasbro และ Procter & Gamble