โซลูชันทางธุรกิจ

เวลาของคุณมีค่า เริ่มใช้ Dropbox ในขั้นตอนการทำงานของบริษัทของคุณเพื่อช่วยให้ทุกนาทีมีค่า วิธีการมีดังนี้:

โซลูชันทางธุรกิจ

วิดีโอ

ทรัพยากร

Gartner Magic Quadrant — Dropbox ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำโดย Gartner ในรายงาน Gartner's Magic Quadrant ปี 2017 ในฐานะแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันด้านเนื้อหา"

มูลค่าทางธุรกิจของการร่วมมือกัน — IDC แสดงมูลค่าที่ Dropbox Business ส่งมอบในการสนับสนุนการร่วมมือกัน

เครื่องคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุน — การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นด้วย Dropbox Business สามารถพลิกโฉมองค์กรของคุณและส่งมอบคุณค่าที่มีความหมาย
 

คู่มือความไว้วางใจ — ภาพรวมคุณสมบัติและนโยบาย Dropbox Business เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การปฏิบัติตามกฎ และความเป็นส่วนตัว

คู่มือความรับผิดชอบร่วมกัน — Dropbox ทำอะไรเพื่อคอยรักษาความปลอดภัยของบัญชีคุณและคุณทำอะไรได้เพื่อรักษาการสามารถมองเห็นและการควบคุมข้อมูลของทีมงานของคุณ

รายงานการรักษาความปลอดภัย — รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านการรักษาความปลอดภัยของ Dropbox Business การรับรองการปฏิบัติตามกฎและตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับผู้ดูแลระบบ