Dropbox voor iedereen

Dropbox voor iedereen is ons streven naar een slimmere manier van werken die iedereen kan gebruiken. Diversiteit staat bij deze missie centraal. We willen ervoor zorgen dat mensen op nieuwe manieren kunnen samenwerken en bijdragen, en opnieuw kunnen definiëren wat het voor hen betekent om deel uit te maken van een team. Dit houdt in dat iedereen, ongeacht hun achtergrond, wijze van functioneren, of gebruik van ondersteunende technologieën kan meedoen en dat hun inspanningen worden gewaardeerd.

Ons doel is om fijne producten te ontwikkelen waarmee iedereen zich helemaal kan ontplooien. We werken samen met een service voor het testen van de toegankelijkheid van derden om ervoor te zorgen dat we deze belofte nakomen. We meten aan de hand van een reeks normen die zijn vastgesteld door de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

VPAT

Download de VPAT (Voluntary Product Accessibility Template) voor de belangrijkste Dropbox-producten als pdf.