Dropbox dla wszystkich

Dropbox dla wszystkich to nasze zobowiązanie do zaprojektowania nowoczesnego sposobu pracy, z którego mogą korzystać wszyscy. Integracja leży u podstaw tej misji – zależy nam na rozwijaniu możliwości współpracujących ze sobą osób oraz na tym, by mogły one angażować się na różne sposoby. Definiujemy i rozszerzamy też pojęcie „zespołu”. To wszystko sprowadza się do doceniania i uwzględniania doświadczenia osób o różnych umiejętnościach praktycznych, które korzystają z szeregu wspomagających narzędzi technologicznych wykorzystywanych w różnych okolicznościach.

Naszym celem jest tworzenie zachwycających produktów, które pomogą każdemu wykorzystać swój pełny potencjał. Współpracujemy z zewnętrzną usługą testowania ułatwień dostępu, aby upewnić się, że wywiązujemy się z tego zobowiązania w zakresie standardów określonych w Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG).

VPAT

Pobierz VPAT (dobrowolny szablon ułatwienia dostępu produktów) w formacie PDF dla dowolnego z głównych produktów Dropbox.