Wybierz Dropbox dla siebie

Basic
Plus
Family
Bezpłatny
9,99 USD / mies.
16,99 USD / mies.
Przechowywanie i dostęp
Miejsce
Użytkownicy
Dostęp z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie
Kopia zapasowa komputera
Synchronizacja inteligentna
Przesyłanie z aparatu
Mobilne foldery offline
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Skanowanie dokumentów
Narzędzia z zakresu produktywności i udostępniania
Udostępnione foldery i łącza
Pokój rodzinny
Dropbox Paper
Prośby o pliki
Dropbox Transfer
E-podpisy HelloSign
Podgląd i komentarze w przeglądarce
Dane wyświetlających
Ochrona zawartości i przed wypadkami
Zdalne czyszczenie urządzeń
Odzyskiwanie plików i historia wersji
Przewijanie konta
2 GB
1 użytkownik
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Funkcja niedostępna
Dołączona funkcjaz zainstalowaną aplikacją komputerową
Funkcja niedostępna
Funkcja niedostępna
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Funkcja niedostępna
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Wysyłaj do 100 MB na Transfer
Wysyłaj nawet trzy dokumenty do e-podpisu miesięcznie
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Funkcja niedostępna
30 dni
Funkcja niedostępna
2 TB (2 000 GB)
1 użytkownik
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Funkcja niedostępna
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Wysyłaj nawet 2 GB na Transfer
Wysyłaj nawet trzy dokumenty do e-podpisu miesięcznie
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
30 dni
Historia 30-dniowa
Udostępnij folder 2 TB (2 000 GB)
Maks. sześciu użytkowników
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Wysyłaj nawet 2 GB na Transfer
Wysyłaj nawet trzy dokumenty do e-podpisu miesięcznie
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
30 dni
Historia 30-dniowa
Basic
Plus
Family
Miejsce
2 GB
2 TB (2 000 GB)
Współdziel 2 TB (2 000 GB)
Użytkownicy
1 użytkownik
1 użytkownik
Maks. sześciu użytkowników
Dostęp z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Kopia zapasowa komputera
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Udostępnione foldery i łącza
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Pokój rodzinny
Funkcja niedostępna
Funkcja niedostępna
Dołączona funkcja
Mobilne foldery offline
Funkcja niedostępna
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Zdalne czyszczenie urządzeń
Funkcja niedostępna
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Synchronizacja inteligentna Dropbox
Funkcja niedostępna
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dropbox Passwords
Funkcja niedostępna
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Dropbox Vault
Funkcja niedostępna
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Funkcja niedostępna
Dołączona funkcja
Dołączona funkcja
Przewijanie konta
Funkcja niedostępna
Historia 30-dniowa
Historia 30-dniowa