Skip to main content

Datastyrning ger större säkerhet

Säkra och kontrollera era företagsdata så att ni kan tillgodose regel- och efterlevnadsmässiga behov samtidigt som riskerna och kostnaderna kopplade till överträdelser begränsas.

En person som går in i ett valv med lagrade filer
Alltid förberedd med datastyrning för företag

Datastyrningstillägget från Dropbox slår samman den utökade versionshistoriken med våra funktioner för datalagring och arkiveringsskyldighet så att ni när som helst kan tillgodose efterlevnads- eller revisionsbehov.

Team kan hantera känslig information samtidigt som de upprättar lagringspolicyer och sparar alla filversioner i upp till 10 år. Utnyttja kraften i innehållslagring med Dropbox så att ni vet att informationen är säker, analyserbar och tillgänglig när ni behöver den.

Formulärsfält för att skapa en datalagringspolicy i Dropbox
Anpassat ramverk för datastyrning

Med datastyrning kan du säkerställa att era dataresurser är skyddade, kontrollerade och åtkomliga när som helst – utan att era affärsflöden störs.

Datahanteringsverktygen minskar IT-teamets arbetsbörda. Och vare sig det handlar om versionshistorik eller arkiveringsskyldigheter kan du förenklar sättet ni tillgodoser företagets föränderliga säkerhets- och efterlevnadsbehov.

Dokument med arkiveringsskyldighet i Dropbox med delnings- och redigeringsinställningar

Mer framgång i affärerna med avgörande Dropbox-tillägg

Utökad versionshistorik

Återställ innehåll som tagits bort av misstag och ångra oönskade filändringar i upp till 10 år med tillägget för utökad versionshistorik.

Avancerad team- och innehållstyrning

Tillägget för avancerade team- och innehållskontroller som drivs med BetterCloud-teknik ger IT-administratörer möjlighet att driftsätta Dropbox på teamets enheter och kontrollera informationen från en och samma plats.

Premiumsupport

Tillgång till en kundservicemedarbetare i realtid via chatt, mejl eller telefon – när som helst. Dropbox-tillägget för premiumsupport ger din organisation åtkomst till premiumsupport dygnet runt, hela veckan – också helgdagar

Mer information

Ta del av vår e-bok om säkerhet och vår webbföreläsning om säkert samarbete för att lära dig mer om hur du kan låsa upp säkert och skalbart samarbete för utspridda distansteam.