Flexibel IT-hantering

Med Dropbox Enterprise-konsolen får du centraliserade hanterings- och säkerhetskontroller för hela organisationen, tillsammans med mångsidiga administratörsverktyg för enskilda team.

Insyn, kontroll – och flexibilitet

När du har komplexa organisationsstrukturer måste IT-teamet ge enskilda team självständighet samtidigt som de upprätthåller en centraliserad hantering av granskning, säkerhetspolicyer och driftsättning. Dropbox hjälper ditt företag att balansera insyn och kontroll med flexibilitet, så att alla kan göra bästa möjliga arbete.

Hantera driftsättningar centralt

Dropbox tillhandahåller en centraliserad enterprisekonsol där IT-team kan hantera flera instanser i hela organisationen. Via den här konsolen kan administratörer få åtkomst till en enhetlig vy över Dropbox-aktivitet i organisationen. Det förenklar både IT-hantering i stor skala och gör det möjligt för företag att anpassa Dropbox-driftsättningar för att spegla komplexa organisationshierarkier. 

Administrera säkerhetsinställningar och -kontroller

Säkerhetspolicyer är en av de främsta utmaningarna med att hantera komplexa organisationsstrukturer. Så säkerhetsinställningar och -kontroller i Dropbox har utformats för att utöka insynen i flera instanser och därmed ge administratörer en bred medvetenhet om vad som händer i deras organisationer.

Möjliggör delegering och flexibilitet

I och med att organisationen utvecklas blir IT-hanteringspolicyer som ska passa alla mindre praktiska. I Dropbox ordnas det genom att inställningar kan hanteras på både företags- och instansnivå. Administratörer för instanser kan anpassa teaminställningar så att de uppfyller deras specifika behov, utan att kompromissa med kontrollen och insynen som krävs på företagsnivå.