Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.

Dropbox Showcase:
Visa upp ditt bästa arbete på bästa sätt

Varje interaktion blir en möjlighet att imponera med Showcase. Dela enkelt arbetet med partner och kunder, håll koll på status och kontrollera vilka som läst vad, allt på en och samma plats.

En video som uppmuntrar användare att dela sin röst, sitt varumärke och sin stora idé på det mest effektfulla sättet med Dropbox Showcase. Introduktionen roterar igenom olika konstnärliga bilder och övergår sedan till monterfunktionen i Dropbox. Användaren anpassar en montersidas rubrik och sedan bläddrar skärmen nedåt för att visa en förhandsbild som flyttas till olika layouter. Användaren klickar på knappen ”Dela” och övergår sedan till aktivitetssidan för att se antalet visningar, kommentarer och nerladdningar av filerna i montern. Sedan klickar användaren på kommentarssiffran och ser ett antal kommentarer om filen. Videon avslutas med en serie exempel som visar olika användningsområden för Dropbox Showcase.

Gör intryck

Se till att ditt arbete representerar dig väl. Lägg till varumärkning i de filer du delar så du skapar ett unikt och professionellt paket som speglar dig.

En skärmdump som visar hur man kan anpassa en rubrik i Dropbox Showcase-funktionen. Användaren lägger till en logotyp och rubrik på montersidan, väljer sedan helbreddslayouten för den utvalda bilden i sidhuvudet. Sedan zoomas bilden ut för att visa den färdiga rubriken för en montersida.

Berätta en historia man kommer ihåg

Gör mer än att bara dela filer – vägled människor genom ditt arbete. Använd förhandsvisningar, anpassade layouter och informativa bildtexter så man ser rätt innehåll, i rätt sammanhang, i rätt ordning.

En skärmdump som visar hur man anpassar sidlayouten i Dropbox Showcase-funktionen. Användaren ser en tabell med sju förhandsvisningar och drar sedan en av förhandsvisningarna nedåt för att uppdatera layouten. Sedan byter användaren namn på filen och lägger till en bildtext.

Ta pulsen

Engagemang utan att behöva gissa. Håll automatiskt koll på vilka som visar, laddar ner och kommenterar arbetet du delar, så att du kan vara bättre förberedd när du följer upp.

En skärmdump som visar loggningsfunktionerna i Dropbox Showcase-funktionen. Användaren börjar på en skärm med en lista över dennes montrar. När användaren har klickat på antalet visningar, kommentarer och nerladdningar för en monter ser hen monterns engagemangsinformation per person och fil.

Och gör kunderna nöjda samtidigt

Med Showcase får du ett smidigare arbetsflöde som hjälper till att bygga kundrelationer. När de ser din vision så som du ser den, kan otroliga saker hända.

En skärmdump som visar filens förhandsvisning och kommentarsfunktionerna i Dropbox. Användaren börjar på monterns loggningssida och klickar på antalet kommentarer för en viss fil. Användaren ser en förhandsvisning av filen och en kommentarstråd från kunden som berömmer hens arbete.

Vanliga frågor

Måste de jag delar monter med också ha ett Dropbox-konto?

Nej, alla du delat monter med kan visa den, även om de inte har något Dropbox-konto.

För att kunna kommentera din monter måste dock de personer du delat den med ha ett Dropbox-konto och vara inloggade på kontot.

Vilka kan visa, ladda ner eller redigera en monter?

Som standard kan alla som har en länk till montern visa den. Detta innebär att någon du delat en länk med kan vidarebefordra länken till någon annan. Du kan dock ställa in länken så att endast personer du bjudit in till montern kan visa den. Detta alternativ är tillgängligt i delningsinställningarna.

Som standard kan de personer du delar en monter med ladda ner och kommentera filerna i den.

Endast ägaren (eller skaparen) av en monter kan redigera den. Har du filer från en delad mapp i montern kan dock alla du delat mappen med redigera filerna i den. Dessa ändringar visas då i montern.

Hur skiljer sig en monter från en mapp?

Både en monter och en mapp gör liknande saker, eftersom båda är sätt att förpacka (eller ”bunta ihop”) filer i ditt Dropbox-konto. Du kan sedan dela detta paket med andra.

Det finns tre viktiga skillnader mellan en monter och en mapp:
  • En mapp är helt enkelt en lista över de filer som ligger i den, medan en monter låter dig välja vilka filer som ska ingå på en varumärkt sida med förhandsvisningar, anpassade layouter och filrubriker
  • Du kan spåra aktivitet för en monter, men inte för en mapp
  • En viss fil kan bara finnas i en enda mapp, men en fil kan ingå i flera montrar

Det finns också en viktig likhet: om du redigerar filerna i en monter eller en delad mapp, kommer mottagare alltid att se den senaste versionen av filen.

Vilka filtyper kan förhandsvisas i en monter?

Alla filtyper som förhandsvisas i Dropbox kan också förhandsvisas i en monter.

Förhandsvisningar av video spelas inte upp direkt på showcase-sidan – de visas som en stillbild i stället. Men om du klickar på bilden öppnas en ruta där videons förhandsvisning kan spelas upp.

Se en lista över de filtyper som förhandsvisas i Dropbox.

Tar en monter upp lagringsutrymme i Dropbox?

Nej, en monter tar inte upp ytterligare lagringsutrymme i Dropbox. Det är endast filerna i montern som tar upp lagringsutrymme.