Dropbox Showcase:
Visa upp ditt bästa arbete på bästa sätt

Varje interaktion blir en möjlighet att imponera med Showcase. Dela enkelt arbetet med partner och kunder, håll koll på status och kontrollera vilka som läst vad, allt på en och samma plats.

Gör intryck

Se till att ditt arbete representerar dig väl. Lägg till varumärkning i de filer du delar så du skapar ett unikt och professionellt paket som speglar dig.

Berätta en historia man kommer ihåg

Gör mer än att bara dela filer – vägled människor genom ditt arbete. Använd förhandsvisningar, anpassade layouter och informativa bildtexter så man ser rätt innehåll, i rätt sammanhang, i rätt ordning.

Ta pulsen

Engagemang utan att behöva gissa. Håll automatiskt koll på vilka som visar, laddar ner och kommenterar arbetet du delar, så att du kan vara bättre förberedd när du följer upp.

Och gör kunderna nöjda samtidigt

Med Showcase får du ett smidigare arbetsflöde som hjälper till att bygga kundrelationer. När de ser din vision så som du ser den, kan otroliga saker hända.

Vanliga frågor

Måste de jag delar monter med också ha ett Dropbox-konto?

Nej, alla du delat monter med kan visa den, även om de inte har något Dropbox-konto.

För att kunna kommentera din monter måste dock de personer du delat den med ha ett Dropbox-konto och vara inloggade på kontot.

Vilka kan visa, ladda ner eller redigera en monter?

Som standard kan alla som har en länk till montern visa den. Detta innebär att någon du delat en länk med kan vidarebefordra länken till någon annan. Du kan dock ställa in länken så att endast personer du bjudit in till montern kan visa den. Detta alternativ är tillgängligt i delningsinställningarna.

Som standard kan de personer du delar en monter med ladda ner och kommentera filerna i den.

Endast ägaren (eller skaparen) av en monter kan redigera den. Har du filer från en delad mapp i montern kan dock alla du delat mappen med redigera filerna i den. Dessa ändringar visas då i montern.

Hur skiljer sig en monter från en mapp?

Både en monter och en mapp gör liknande saker, eftersom båda är sätt att förpacka (eller ”bunta ihop”) filer i ditt Dropbox-konto. Du kan sedan dela detta paket med andra.

Det finns tre viktiga skillnader mellan en monter och en mapp:

  • En mapp är helt enkelt en lista över de filer som ligger i den, medan en monter låter dig välja vilka filer som ska ingå på en varumärkt sida med förhandsvisningar, anpassade layouter och filrubriker
  • Du kan spåra aktivitet för en monter, men inte för en mapp
  • En viss fil kan bara finnas i en enda mapp, men en fil kan ingå i flera montrar

Det finns också en viktig likhet: om du redigerar filerna i en monter eller en delad mapp, kommer mottagare alltid att se den senaste versionen av filen.

Vilka filtyper kan förhandsvisas i en monter?

Alla filtyper som förhandsvisas i Dropbox kan också förhandsvisas i en monter.

Förhandsvisningar av video spelas inte upp direkt på showcase-sidan – de visas som en stillbild i stället. Men om du klickar på bilden öppnas en ruta där videons förhandsvisning kan spelas upp.

Se en lista över de filtyper som förhandsvisas i Dropbox.

Tar en monter upp lagringsutrymme i Dropbox?

Nej, en monter tar inte upp ytterligare lagringsutrymme i Dropbox. Det är endast filerna i montern som tar upp lagringsutrymme.