Et cloudbaseret program til adgangssikkerhed med overvågning af brugeraktivitet, opdagelse af unormal aktivitet, forebyggelse af datatab og filkryptering

CipherCloud til Dropbox er en cloudbaseret tjeneste, der udvider Dropbox' sikre fildeling med kontrolfunktioner på detailniveau til indsigt, overvågning og overholdelse af regler og bestemmelser, så brugerne kan dele fortrolige og lovbestemte forretningsoplysninger i deres arbejde.

CipherClouds logo

CipherCloud til Dropbox danner en problemfri API-integration med cloudbaserede programmer og giver indsigt og kontrol uden behov for en transparent proxy eller ændret brugeradfærd.

  • Kryptering baseret på politikker. Indstil detaljerede politikker for at kryptere fortrolige filer selektivt uden at forstyrre forløbet af vigtige arbejdsprocesser. Bemærk! Kun godkendte brugere kan se krypterede filer. Nøgler kan tilbagekaldes, hvis enheder mistes.
  • Alle enheder, adgang overalt. Der kan fås adgang til krypterede filer med en avanceret mobilklient, der understøtter macOS, Windows, iOS og Android.
  • Kontrolfunktioner på detailniveau baseret på politikker. Opret kontekstafhængige politikker, der styres af hvem, hvad, hvor og hvorfor, og automatisk træffer de rigtige foranstaltninger for at forhindre datatab. 
  • Scanning med henblik på overholdelse af regler. Find og klassificer nyt og eksisterende indhold. Færdige regler til forebyggelse af datatab, herunder PCI, GDPR, GLBA, SOX, HIPAA, amerikanske sygesikringsnumre, ABA-rutestyringsnumre, NDC-koder m.m.
  • Overvågning af aktivitet og opdagelse af unormale hændelser. Overvåg brugere, indhold og enheder for at registrere mistænkelig aktivitet. Fra et intuitivt dashboard med detailfunktion kan du se unormale aktiviteter, f.eks. omfattende downloads, overtrædelse af indholdspolitikker og unormale hændelser i forhold til geografisk område.

Kontakt CipherCloud

info@ciphercloud.com
+1 855 524 7437
www.ciphercloud.com