Suaikan perkhidmatan awan dengan selamat dalam syarikat anda sambil memenuhi keperluan keselamatan, kepatuhan dan tadbir urus

Bersama-sama, McAfee dan Dropbox menjamin perkongsian dan kerjasama fail perusahaan sambil memastikan penglihatan, kepatuhan, perlindungan ancaman, dan keselamatan data.

Logo Skyhigh

McAfee Skyhigh melanjutkan lapisan keselamatan kepada Dropbox, membolehkan perusahaan untuk mendapat penglihatan ke dalam penggunaan awan, menguatkuasakan kawalan pencegahan kehilangan data dan kawalan kerjasama, mengesan ancaman daripada orang dalam dan akaun yang dicerobohi, serta menjamin data awan menggunakan penyulitan dan kawalan akses kontekstual.

  • Temui IT bayangan. Kenal pasti perkhidmatan perkongsian fail awan bayangan manakah yang digunakan oleh pekerja dan bimbing mereka ke arah Dropbox, standard korporat.
  • Lakukan analisis penggunaan dan tingkah laku. Kenal pasti semua pengguna dan kumpulan yang mengakses Dropbox dan tentukan pengguna mana yang sedang mengakses data sensitif.
  • Kuat kuasakan pencegahan kehilangan data awan. Kenakan dasar DLP berdasarkan pengenal pasti data, kata kunci, dan ekspresi biasa terhadap semua data yang disimpan ketika rehat dan data yang dimuat naik atau dikongsi pada masa nyata.
  • Lindungi kerjasama luaran. Kuat kuasakan dasar perkongsian berdasarkan batasan domain dan kandungan. Didik pengguna mengenai dasar kerjasama yang boleh diterima.
  • Visualkan kerjasama. Rumuskan perkongsian dengan rakan kongsi perniagaan pihak ketiga, e-mel peribadi, dan pengguna dalaman dan laporkan tentang pengecualian dasar.
  • Kawalan Rangkaian saling kendali. Benarkan organisasi untuk membataskan penggunaan akaun Dropbox peribadi yang tidak bertauliah pada rangkaian korporat, sambil membenarkan akses kepada akaun yang diuruskan syarikat menggunakan McAfee Skyhigh Security Cloud dan Kawalan Rangkaian Dropbox

Hubungi McAfee

sales@skyhighnetworks.com
(866) 727-8383
www.skyhighnetworks.com