Mencegah ancaman, risiko data, dan pelanggaran pematuhan di dalam aplikasi SaaS perusahaan

Aperture menyediakan penglihatan menyeluruh dan penguatkuasaan terperinci merentasi aktiviti pengguna, folder, dan fail di dalam Dropbox bagi mencegah risiko data dan pelanggaran pematuhan.

pemegang tempat

Aperture memperluaskan Next Generation Security Platform Palo Alto Networks ke Dropbox. Aperture bergabung dengan Dropbox untuk membolehkan penglihatan menyeluruh merentasi semua aktiviti pengguna, folder dan fail dengan menyediakan analisis terperinci serta analisis tentang penggunaan untuk mencegah risiko data dan pelanggaran kepatuhan. Ia juga membenarkan kawalan dasar terperinci serta mengikut konteks di dalam Dropbox untuk memacu penguatkuasaan dan mengkuarantin pengguna dan data sekiranya pelanggaran berlaku.

  • Dapatkan penglihatan aktiviti menyeluruh di dalam Dropbox. Analisis terperinci memberitahu IT perkara sebenar yang berlaku pada peringkat pengguna, folder dan fail pada bila-bila masa.
  • Audit pendedahan data secara retroaktif. Aperture mengenal pasti pencerobohan dan pelanggaran data di dalam Dropbox sejak akaun mula-mula dicipta. 
  • Benderakan tingkah laku berisiko sebelum ia menular. Analisis aktiviti harian yang mendalam membolehkan IT menentukan dengan pantas sekiranya terdapat sebarang risiko data atau pelanggaran dasar kepatuhan.
  • Kuat kuasakan pengurusan dasar terperinci dan efektif. Kawalan dasar mengikut konteks memberi keupayaan untuk mengkuarantin pengguna dan data dengan segera apabila tindakan yang melanggar dilakukan.
  • Memastikan ancaman dikesan. Perlindungan ancaman lanjutan menyekat perisian perosak yang dikenali serta mengenal pasti dan menyekat perisian perosak yang tidak diketahui.