SaaS Operations Management voor ondernemingen

BetterCloud biedt Dropbox-beheerders ongekende inzichten en controle over de gegevens, configuratie en instellingen van Dropbox, zodat je Dropbox Business succesvol kunt implementeren binnen je organisatie.

Web

Integratie van BetterCloud en Dropbox

BetterCloud gebruikt de Dropbox-beheerder- en controlelogboek-API's voor het afdwingen van het beheer- en beveiligingsbeleid voor gegevens, instellingen en licenties van Dropbox.

 • Geavanceerde meldingen creëren. Dankzij de uitgebreide controlemogelijkheden van BetterCloud kun je eenvoudig inzicht krijgen in het delen van links in Dropbox en meldingen naar IT-beheerders sturen via sms en e-mail wanneer bepaalde activiteiten plaatsvinden. Bovendien kun je instellen dat er een reeks geautomatiseerde Dropbox-beheerdersacties wordt uitgevoerd om het probleem te verhelpen.
 • Actie ondernemen tegen individuele en bulkbestanden. Het raster Gegevensbeheer in BetterCloud biedt beheerders de mogelijkheid om de titel en het pad van alle bestanden en mappen van alle Dropbox-teams te bekijken. Beheerders kunnen eenmalige of bulkacties uitvoeren voor bestanden en mappen binnen hun team.
 • Automatisch gebruikers toevoegen en verwijderen. Met BetterCloud kun je nieuwe gebruikers snel toegang verlenen tot Dropbox Business en specifieke mappen of bestanden die relevant zijn voor hun functie, afdeling of locatie. 
 • Aangepaste beheerdersrollen toewijzen. Delegeer en beperk de soorten acties die beheerders kunnen uitvoeren (creëren, bewerken, verwijderen) en de soort gegevens waarvoor ze acties kunnen uitvoeren (gebruikers, groepen, bestanden) in Dropbox.

 

 

Add-on voor geavanceerde team- en materiaalfuncties

Dropbox biedt verschillende add-onfuncties waarmee beheerders nog meer controle hebben over hun Dropbox-implementaties. Met de add-on voor geavanceerde team- en materiaalfuncties, aangedreven door BetterCloud-technologie, hebben IT-beheerders meer controle over gegevensbescherming, verbeterde zichtbaarheid en controleerbaarheid, en geautomatiseerd levenscyclusbeheer voor gebruikers.

Functies voor gegevensbescherming

 • Geautomatiseerde en on-demand materiaalscans voor Dropboxbestanden. Hiermee kun je scannen op gevoelig materiaal om kwetsbaarheden in gegevens van Dropbox Business-accounts te vermijden. Ook kun je zoeken op persoonlijke gegevens, waaronder vooraf gebouwde reguliere expressies, voor veelvoorkomende gebruiksscenario's met betrekking tot naleving (bijv. PCI, PII, HIPAA, HITECH, FERPA, FISMA).
 • Geautomatiseerde reactie op bedreigingen. IT kan granulaire beleidsregels maken en acties (zoals het overdragen van documenteigendom, alle bewerkingsrechten vervangen door weergaverechten en alle collega's verwijderen) automatiseren voor alle gevoelige gegevens die niet correct zijn beveiligd. 
 • Aangepast beveiligingsbeleid voor granulair beheer. Met geautomatiseerd beleid kan voor verkeerde configuraties worden gewaarschuwd via aangepast(e) conditionering en herstel. 

Verbeterde zichtbaarheid en controleerbaarheid

 • Verbeterde zichtbaarheid en inzichten. Hiermee kun je een enkele weergave maken van activiteiten van Dropbox-gebruikers, -groepen en -bestanden en de materiaalinstellingen, en hier meldingen van ontvangen. Ook kun je bulkacties ondernemen voor gebruikers en materiaal om efficiënt wijzigingen door te voeren.
 • Granulaire controleerbaarheid van Dropbox-beheerders. Je kunt al je Dropbox-beheerders en hun activiteiten en wijzigingen bekijken en beheren. Haal benodigde rapporten op voor regelgevende controles en maak rollen met minimale rechten voor teambeheerders, zodat IT kan bepalen wie wat binnen Dropbox kan beheren.

Levenscyclusbeheer voor gebruikers

 • Accountovername. Bij een geforceerde migratie van persoonlijke naar Enterprise-accounts kan BetterCloud workflows voor accountovername automatiseren en aanpassen om herhalende processen in te stellen en de reactietijd van IT-support te verbeteren.
 • Versnelde onboarding-/offboardingworkflows. Stroomlijn de onboarding en offboarding van werknemers met geautomatiseerde workflows. Zo zorg je ervoor dat werknemers op hun eerste dag meteen toegang hebben en niet langer bij gevoelig materiaal kunnen wanneer ze de organisatie weer verlaten of hun rol verandert.