VPN

Bestanden delen via VPN

Met een VPN (virtueel particulier netwerk) kun je besloten computers, zoals bestandsservers, veilig benaderen van buiten het netwerk waarvan ze deel uitmaken. Het instellen van een VPN voor externe toegang is een technische klus waarvoor waarschijnlijk de hulp van een IT-professional nodig is. Maar als het eenmaal is geconfigureerd, kunnen gebruikers verbinding maken met je privénetwerk en direct met bestanden en bestandsservers aan de slag, ook als ze op afstand werken.

Voor een gewone gebruiker lijkt het gebruik van een VPN om verbinding te maken met een ander netwerk op FTP. Met beide oplossingen kun je bestanden delen via internet, beschik je over een vertrouwde structuur van mappen en bestanden en heb je een centrale verzamelplaats voor alle documenten van je bedrijf. Maar een VPN is handiger om verbinding te maken met servers en samen te werken aan bestanden. Je hoeft bestanden namelijk niet handmatig te uploaden en te downloaden naar en van een externe server, voordat je ze kunt bewerken.

Achtergrond

Veel bedrijven gebruiken een intranet. Dit is een lokaal netwerk voor interne communicatie en het intern delen van documenten. In tegenstelling tot internet is dit gewoonlijk een particulier netwerk dat alleen beschikbaar is voor gebruikers die er direct mee zijn verbonden (en dus fysiek aanwezig zijn in het bedrijf). Dit zorgt dus voor aanzienlijke problemen als je wilt samenwerken met medewerkers en leveranciers op andere locaties.

Op dat gebied kan een virtueel particulier netwerk helpen. Met een VPN kunnen externe gebruikers via internet verbinding maken met het intranet van een bedrijf. Nadat een gebruiker verbinding heeft gemaakt, lijkt het alsof deze fysiek aanwezig is op kantoor en toegang heeft tot alle gedeelde resources op het interne netwerk (zoals bestandsservers en andere gedeelde opslagapparaten).