Zautomatyzuj procesy biznesowe w ramach Dropbox Business przy użyciu intuicyjnego edytora procesów w przeglądarce, działającego na zasadzie „przeciągnij i upuść”

Nintex Workflow Cloud pozwala usprawnić procesy zarządzania dokumentami w Dropbox Business w całym cyklu ich istnienia, zapewniając większą efektywność, spójność i przewidywalność.

Nintex – logo

Użytkownicy biznesowi i informatycy mogą przy użyciu Nintex szybko i łatwo automatyzować procesy biznesowe – kilkoma kliknięciami, bez użycia kodu. Do dyspozycji jest bogaty wybór natywnych etapów przepływu pracy zgodnych z podstawowymi procesami występującymi w różnych branżach i scenariuszach, takimi jak przeglądy i zatwierdzanie dokumentów, obsługa działu pomocy, wnioski urlopowe, wnioski o delegacje, wnioski o zwrot wydatków, formularze konserwacji itp. Dzięki wbudowanym w Nintex konektorom przepływy pracy można integrować z szerokim wachlarzem aplikacji biznesowych, usług w chmurze i repozytoriów zawartości.

  • Projektuj i konstruuj przepływy pracy, aby tworzyć powtarzalne procesy. Działający w przeglądarce obszar projektowy z techniką „przeciągnij i upuść” umożliwia zarządzanie złożonymi informacjami na zasadzie „więcej konfiguracji, mniej kodowania”, automatyzując przepływy pracy tak, aby działały w intuicyjny sposób. 
  • Większa widoczność i wgląd w procesy. Śledź i monitoruj jakość działania przepływów pracy, wyświetlając ich status i precyzyjnie identyfikując etapy realizacji procesów. 
  • Wbudowane konektory integrujące się z Dropbox Business i innymi czołowymi usługami chmurowymi. Automatyzuj procesy cyklu istnienia dokumentów w Dropbox Business, np. przeglądanie i zatwierdzanie, i rozszerzaj je na złożone scenariusze biznesowe, obejmujące rozwiązania CRM, ERP i działu pomocy.
  • Przepływy pracy konstruowane w chmurze i dla chmury. Ponieważ nie ma sprzętu, który wymagałby lokalnej instalacji lub konserwacji, Twoje aplikacje są w pełni utrzymywane, dostarczane i rozszerzane zgodnie ze specyficznymi potrzebami Twojej firmy dotyczącymi przepływów pracy.