Chmurowa platforma jednokrotnego logowania (SSO) i zarządzania tożsamością, która zapewnia nowoczesnym przedsiębiorstwom szybkość i integralność

Połączenie rozwiązań OneLogin i Dropbox zapewnia administratorom i użytkownikom płynnie działające środowisko udostępniania plików, przechowywania w chmurze i współpracy. Łatwa do skonfigurowania integracja z IDaaS oferowana przez OneLogin umożliwia działowi IT wygodne zarządzanie i zabezpieczanie dostępu do Dropbox, szybsze wdrażanie aplikacji oraz zapewnienie użytkownikom lepszych wrażeń od zalogowania do wylogowania.

OneLogin – logo

Platforma IDaaS OneLogin usprawnia zarządzanie tożsamością i dostępem na potrzeby Dropbox oraz wszystkich aplikacji chmurowych i lokalnych. Możesz także korzystać z takich funkcji klasy korporacyjnej jak SSO z opartą na rolach kontrolą dostępu, wdrażanie i usuwanie użytkowników w czasie rzeczywistym, uwierzytelnianie wielostopniowe, samodzielne resetowanie hasła itp.

  • Zabezpiecz dostęp przy użyciu funkcji SSO i MFA. Zapewnij użytkownikom płynne logowanie do Dropbox za pomocą mechanizmu SAML SSO, aby wyeliminować uciążliwe wpisywanie haseł i ryzyko phishingu, a jednocześnie podnieść komfort i wydajność użytkowników. Dodatkowo wzmocnij zabezpieczenia, wprowadzając uwierzytelnianie dwuetapowe oparte na konfigurowalnych zasadach bezpieczeństwa. 
  • Zunifikowana integracja z usługami katalogowymi. Wykorzystaj dostępne w OneLogin najlepsze w tej klasie konektory usług katalogowych, aby integrować aplikacje SaaS z różnymi magazynami użytkowników, takimi jak Active Directory, LDAP, Google i rozwiązania HCM. 
  • Usprawnione wdrażanie użytkowników i grup. Automatycznie twórz, aktualizuj i usuwaj konta użytkowników oraz mapuj je w czasie rzeczywistym na grupy istniejące w Dropbox odpowiednio do zmian w katalogu użytkowników. Za pomocą mechanizmu bezpiecznych uprawnień dział IT może modyfikować rekordy użytkowników za pośrednictwem OneLogin lub w ramach Dropbox bez pomijania drugiej metody. 
  • Raporty i analizy. Łatwo uzyskuj cenne dane na temat bezpieczeństwa i dostępu użytkowników we wszystkich Twoich aplikacjach. Koordynuj procesy związane z bezpieczeństwem i umożliw kompleksowy wgląd w incydenty dzięki rozbudowanym integracjom OneLogin z innymi rozwiązaniami zabezpieczającymi, takimi jak CloudLock, Netskope, Skyhigh i Splunk.