Logo

W odniesieniu poniższych kwestii należy zapoznać się z tym folderem.

Logo Dropbox to uniwersalny znak, którego używamy we wszystkich naszych przekazach. Chcemy, aby było ono natychmiast rozpoznawalne, więc ważne jest, aby było jednolite – nie należy go edytować, zmieniać, zniekształcać, zmieniać jego koloru lub układu.

Sygnet i logotyp

Nasze logo składa się zarówno z sygnetu jak i logotypu. Należy sprawdzić, czy każdy element jest prawidłowo rozmieszczony. 

W większości przypadków należy stosować nasze logo dwukolorowe. W szczególnych okolicznościach kolor sygnetu może ulec zmianie, ale logotyp powinien pozostać biały albo czarny. 

Rozmieszczenie

Przy tworzeniu układu należy umieścić logo lub sygnet Dropbox w jednym z czterech narożników lub na środku strony.

Sygnety produktów

Mamy dwie wersje sygnetu Paper, który zmieniliśmy, aby dopasować go kształtem i proporcjami do nowego sygnetu Dropbox. 

Sygnet Paper jest niższy niż sygnet Dropbox – dokładnie o 1/6 rombu.

Nieprawidłowe użycie

Ikony aplikacji

Wspominając określone aplikacje, należy użyć naszych ikon.

Dropbox Mac

Dropbox iOS

Dropbox Windows

Dropbox Android

Dropbox Paper Android

Dropbox Paper iOS

Zrzuty ekranów z produktów

Stosujemy zrzuty ekranów z produktów, gdy omawiamy nasze bieżące oferty produktów. Nie chcemy polegać na metaforze, uważamy, że odniesienie do fizycznego produktu sprawi, że przekaz poglądowy nabierze większego sensu.

Możesz wykorzystywać niezmienione zrzuty ekranu z Dropbox w celach instruktażowych. Nie nakładaj na nie żadnej grafiki, nie zmieniaj wyglądu naszych produktów i nie umieszczaj na zrzutach ekranu żadnych informacji o użytkownikach. Możesz dodawać adnotacje, o ile będą się wyraźnie odznaczać od oryginalnego zrzutu ekranu. Nasze zrzuty ekranu możesz znaleźć w materiałach prasowych.

Wykorzystanie naszych oznaczeń

Informacje ogólne

Nie korzystaj z naszej nazwy, logo ani zrzutów ekranu („oznaczenia”) w sposób, który może być niejasny, wprowadzający w błąd lub sugerujący sponsorowanie przez Dropbox, wsparcie ze strony Dropbox lub powiązanie z Dropbox. Na przykład Twoja nazwa i logo powinny być bardziej uwydatnione niż logo lub nazwa Dropbox. Nie edytuj ani nie zmieniaj logo Dropbox — lubimy je takie, jakim jest.

Materiały reklamowe, promocyjne i sprzedażowe

Skontaktuj się z nami przed wykorzystaniem naszego logo na stronach internetowych, produktach, opakowaniach, w instrukcjach i w innych celach komercyjnych lub związanych z produktami. W tekście możesz użyć sformułowania „współpracuje z usługą Dropbox” lub „kompatybilne z usługą Dropbox”, o ile jest to prawda.

Materiały edukacyjne i instruktażowe (książki, przewodniki, publikacje i konferencje)

Możesz korzystać z materiałów naszej marki do celów edukacyjnych i informacyjnych, jednakże prosimy pamiętać, że korzystanie z nich nie powinno wprowadzać w błąd lub sugerować, że nasza marka może być sponsorem. Na przykład nie zgadzamy się na wykorzystywanie naszych logo ani zrzutów ekranu na okładkach książek.

Pamiętaj także o umieszczeniu poniższego oświadczenia (lub czegoś podobnego) w Twoich drukowanych materiałach: „(Tytuł) nie jest jakkolwiek powiązany ani w inny sposób sponsorowany przez Dropbox, Inc.”

Produkty, witryny, nazwy i logo

Nie wykorzystuj naszej nazwy jako części nazwy swojej firmy, usługi, witryny, nazwy handlowej ani nazwy produktu. Nie wykorzystuj naszego logo ani nie używaj naszego logo w swoim. W nazwie domeny nie umieszczaj słowa „dropbox” ani podobnego, które może być z nim pomylone.

Elementy funkcjonalne (interfejs/przyciski)

Programiści korzystający z naszego interfejsu API mogą wykorzystywać nasze oznaczenia zgodnie z wytycznymi brandingowymi dla programistów.

Łącza do witryny Dropbox

Jeśli korzystasz z usługi Dropbox i chcesz użyć naszego logo jako łącza do naszej witryny, możesz to zrobić, o ile użycie logo jest zgodne z pozostałymi wytycznymi. Przykłady: „korzystamy z Dropbox [logo z łączem do witryny lub łącze obok logo]” lub „tutaj znajdziesz zestaw zdjęć (przechowywany w usłudze Dropbox)”.

Gadżety promocyjne

Produkujemy wiele koszulek z naszym logo, ale zwykle nie pozwalamy osobom trzecim na produkcję, sprzedaż lub rozdawanie jakichkolwiek materiałów z naszą nazwą lub logo.

Korzystając z naszych oznaczeń, wyrażasz zgodę na warunki korzystania z usługi Dropbox, niniejsze wytyczne brandingowe oraz wszystkie reguły i zasady (mogą być one aktualizowane od czasu do czasu). Potwierdzasz także, że Dropbox jest jedynym właścicielem znaków towarowych Dropbox, zobowiązujesz się nie rościć do nich żadnych praw oraz potwierdzasz, że wszelkie korzyści wynikające z ich używania przysługują jedynie Dropbox. Dropbox zastrzega sobie prawo do zmiany wytycznych brandingowych w dowolnym momencie oraz do zmiany warunków i zakończenia korzystania z oznaczeń.