{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Logo

W odniesieniu poniższych kwestii należy zapoznać się z tym folderem.

Logo Dropbox to uniwersalny znak, którego używamy we wszystkich naszych przekazach. Chcemy, aby było ono natychmiast rozpoznawalne, więc ważne jest, aby było jednolite – nie należy go edytować, zmieniać, zniekształcać, zmieniać jego koloru lub układu.

Sygnet i logotyp

Nasze logo składa się zarówno z sygnetu jak i logotypu. Należy sprawdzić, czy każdy element jest prawidłowo rozmieszczony. 

W większości przypadków należy stosować nasze logo dwukolorowe. W szczególnych okolicznościach kolor sygnetu może ulec zmianie, ale logotyp powinien pozostać biały albo czarny. 

Rozmieszczenie

Przy tworzeniu układu należy umieścić logo lub sygnet Dropbox w jednym z czterech narożników lub na środku strony.

Sygnety produktów

Mamy dwie wersje sygnetu Paper, który zmieniliśmy, aby dopasować go kształtem i proporcjami do nowego sygnetu Dropbox. 

Sygnet Paper jest niższy niż sygnet Dropbox – dokładnie o 1/6 rombu.

Logotypy produktów

Produkty mają tylko logo podmarki w naszym systemie. Programy i inicjatywy nie mają własnych logo. 

W zależności od kontekstu do sygnetu i nazwy produktu można użyć dodatkowego koloru z naszej palety marki. Nie należy stosować jednego koloru do sygnetu, a innego do nazwy. Kolory powinny być zawsze takie same.

Nieprawidłowe użycie

Ikony aplikacji

Wspominając określone aplikacje, należy użyć naszych ikon.

Dropbox Mac

Dropbox iOS

Dropbox Windows

Dropbox Android

Dropbox Paper Android

Dropbox Paper iOS

Zrzuty ekranów z produktów

Stosujemy zrzuty ekranów z produktów, gdy omawiamy nasze bieżące oferty produktów. Nie chcemy polegać na metaforze, uważamy, że odniesienie do fizycznego produktu sprawi, że przekaz poglądowy nabierze większego sensu.

Możesz wykorzystywać niezmienione zrzuty ekranu z Dropbox w celach instruktażowych. Nie nakładaj na nie żadnej grafiki, nie zmieniaj wyglądu naszych produktów i nie umieszczaj na zrzutach ekranu żadnych informacji o użytkownikach. Możesz dodawać adnotacje, o ile będą się wyraźnie odznaczać od oryginalnego zrzutu ekranu. Nasze zrzuty ekranu możesz znaleźć w materiałach prasowych.

Wykorzystanie naszych oznaczeń

Informacje ogólne

Nie korzystaj z naszej nazwy, logo ani zrzutów ekranu („oznaczenia”) w sposób, który może być niejasny, wprowadzający w błąd lub sugerujący sponsorowanie przez Dropbox, wsparcie ze strony Dropbox lub powiązanie z Dropbox. Na przykład Twoja nazwa i logo powinny być bardziej uwydatnione niż logo lub nazwa Dropbox. Nie edytuj ani nie zmieniaj logo Dropbox — lubimy je takie, jakim jest.

Materiały reklamowe, promocyjne i sprzedażowe

Skontaktuj się z nami przed wykorzystaniem naszego logo na stronach internetowych, produktach, opakowaniach, w instrukcjach i w innych celach komercyjnych lub związanych z produktami. W tekście możesz użyć sformułowania „współpracuje z usługą Dropbox” lub „kompatybilne z usługą Dropbox”, o ile jest to prawda.

Materiały edukacyjne i instruktażowe (książki, przewodniki, publikacje i konferencje)

Możesz korzystać z materiałów naszej marki do celów edukacyjnych i informacyjnych, jednakże prosimy pamiętać, że korzystanie z nich nie powinno wprowadzać w błąd lub sugerować, że nasza marka może być sponsorem. Na przykład nie zgadzamy się na wykorzystywanie naszych logo ani zrzutów ekranu na okładkach książek.

Pamiętaj także o umieszczeniu poniższego oświadczenia (lub czegoś podobnego) w Twoich drukowanych materiałach: „(Tytuł) nie jest jakkolwiek powiązany ani w inny sposób sponsorowany przez Dropbox, Inc.”

Produkty, witryny, nazwy i logo

Nie wykorzystuj naszej nazwy jako części nazwy swojej firmy, usługi, witryny, nazwy handlowej ani nazwy produktu. Nie wykorzystuj naszego logo ani nie używaj naszego logo w swoim. W nazwie domeny nie umieszczaj słowa „dropbox” ani podobnego, które może być z nim pomylone.

Elementy funkcjonalne (interfejs/przyciski)

Programiści korzystający z naszego interfejsu API mogą wykorzystywać nasze oznaczenia zgodnie z wytycznymi brandingowymi dla programistów.

Łącza do witryny Dropbox

Jeśli korzystasz z usługi Dropbox i chcesz użyć naszego logo jako łącza do naszej witryny, możesz to zrobić, o ile użycie logo jest zgodne z pozostałymi wytycznymi. Przykłady: „korzystamy z Dropbox [logo z łączem do witryny lub łącze obok logo]” lub „tutaj znajdziesz zestaw zdjęć (przechowywany w usłudze Dropbox)”.

Gadżety promocyjne

Produkujemy wiele koszulek z naszym logo, ale zwykle nie pozwalamy osobom trzecim na produkcję, sprzedaż lub rozdawanie jakichkolwiek materiałów z naszą nazwą lub logo.

Korzystając z naszych oznaczeń, wyrażasz zgodę na warunki korzystania z usługi Dropbox, niniejsze wytyczne brandingowe oraz wszystkie reguły i zasady (mogą być one aktualizowane od czasu do czasu). Potwierdzasz także, że Dropbox jest jedynym właścicielem znaków towarowych Dropbox, zobowiązujesz się nie rościć do nich żadnych praw oraz potwierdzasz, że wszelkie korzyści wynikające z ich używania przysługują jedynie Dropbox. Dropbox zastrzega sobie prawo do zmiany wytycznych brandingowych w dowolnym momencie oraz do zmiany warunków i zakończenia korzystania z oznaczeń.