VPN

Korzystanie z VPN do udostępniania plików

Wirtualna sieć prywatna (VPN) pozwala na bezpieczny dostęp do zasobów prywatnych — takich jak serwery plików — z zewnątrz sieci. Chociaż konfiguracja zdalnego dostępu VPN jest zadaniem technicznym, które może wymagać pomocy specjalistów IT, to jednak, gdy raz zostanie skonfigurowany, użytkownicy mogą podłączyć się do sieci prywatnej i pracować bezpośrednio z plikami i serwerami plików, nawet jeśli nie ma ich w biurze.

Korzystanie z VPN do ustanowienia połączenia z serwerem plików w innej sieci, z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, jest bardzo podobne do FTP. Oba rozwiązania umożliwiają udostępnianie plików przez internet, oferują znaną strukturę folderów/plików i scentralizowane miejsce dla wszystkich dokumentów w firmie. Jednak VPN jest znacznie bardziej wygodnym sposobem łączenia się z serwerami i współpracy na plikach, ponieważ eliminuje konieczność ręcznego wysyłania i pobierania plików ze zdalnego serwera przed rozpoczęciem pracy z nimi.

Zarys

Wiele firm utrzymuje swoją sieć lokalną do komunikacji wewnętrznej i udostępniania dokumentów, co czyni z niej tak zwany intranet. W przeciwieństwie do internetu, jest to typowo prywatna sieć, dostępna tylko dla użytkowników podłączonych do niej bezpośrednio (tj. fizycznie w biurze). Stanowi to poważny problem we współpracy dla zdalnych pracowników i podwykonawców przebywających poza biurem.

Tu najczęściej swoją rolę zaczyna odgrywać wirtualna sieć prywatna. VPN pozwala zdalnym użytkownikom uzyskać dostęp do wewnętrznej sieci firmy za pośrednictwem internetu. Po nawiązaniu połączenia zdalny użytkownik otrzymuje możliwość dostępu do zasobów udostępnionych w sieci wewnętrznej — takimi jak serwery plików i udostępnione urządzenia pamięci masowej. Zupełnie tak, jakby fizycznie znajdował się w biurze.