Den tyska krypteringslösningen från slutpunkt till slutpunkt som integreras smidigt med Dropbox

Boxcryptor krypterar filerna lokalt innan de laddas upp till Dropbox, vilket ger företag ett extra säkerhetslager för att kunna följa interna eller externa efterlevnadsföreskrifter.

Boxcryptors logotyp

Den tyska krypteringslösningen finns för alla större plattformar och integreras med dina arbetsflöden, som t.ex. användarhantering med Dropbox Business, integrering med Active Directory, anpassade principer och huvudnyckel från en administrationspanel.

  • Kryptering från slutpunkt till slutpunkt. Boxcryptor krypterar filerna lokalt på enheten innan de laddas upp till Dropbox. Välj om du vill kryptera alla eller en del av filerna som lagras i Dropbox (rekommenderas).
  • Smidig integrering. Boxcryptor integreras smidigt med Dropbox och ger möjlighet att dra nytta av Dropbox alla funktioner och samtidigt öka säkerheten. Med Boxcryptor kan du fortsätta att samarbeta med teamet, dela filer med andra och få åtkomst till data på alla enheter.
  • Perfekt för team. Boxcryptor har ett stort antal ytterligare funktioner som hjälper dig att hantera team, som t.ex. anpassade principer, granskning, användarhantering, stöd för Active Directory med mera.

Kontakta Boxcryptor

sales@boxcryptor.com
+49 82190786158
www.boxcryptor.com