Ledande leverantör av lösningar för säker användning av molntjänster (CASB) som tillhandahåller avancerat DLP, aktiv hotidentifiering och detaljerad principstyrning

Med Netskope kan anställda dra nytta av Dropbox för att få jobbet gjort och samtidigt får IT-avdelningen kontrollerna och säkerheten de behöver för att förstå riskfyllda aktiviteter, skydda känsliga uppgifter och säkerställa efterlevnad.

Netskopes logotyp

Netskope för Dropbox bygger på en molnskalig säkerhetsplattform som ger kontextmedveten reglering av all Dropbox-användning i företaget. Detta gör att säkerhetsexperter kan identifiera riskfyllda aktiviteter, skydda känsliga uppgifter, stoppa hot via internet, reagera på incidenter samt säkerställa säker användning och efterlevnad med Dropbox Business.

  • Skaffa djup insyn i Dropbox-användning och gör bedömningar av riskfyllt beteende. Få detaljerad information om användare, aktiviteter, enheter och mycket mer. Gör förfrågningar för ändamålet i fråga eller skapa åtkomst- och användningsrapporter för efterlevnad och granskning.
  • Aktivera Dropbox på ett säkert sätt med detaljerade principer. Skapa detaljerade, kontextbaserade principer som till exempel ”Inga nerladdningar av uppgifter om identifierbara personer till personliga, okontrollerade enheter” eller med anpassade meddelanden få användare att flytta från icke godkända molnlagringsprogram till Dropbox.
  • Skydda känsliga uppgifter i samt till och från Dropbox med avancerat DLP. Identifiera och skydda innehåll med känsliga uppgifter med inbyggda profiler, till exempel PII, PCI, PHI, källkod och grovt språk. Skapa anpassade profiler med stöd för över 500 filtyper, över 3 000 dataidentifierare, fingeravtryckstagning, exakt matchning och mycket mer. Registrera principer som ”Kryptera känsligt innehåll”, ”Karantän” och ”Begränsa nerladdning”.
  • Förhindra dataläckage från Dropbox till icke godkända molntjänster. Hitta och stoppa dataläckage från en godkänd Dropbox-instans till ett personligt molnprogram.
  • Skydda Dropbox med skydd mot molnhot. Identifiera och reagera på avvikelser i användning med hjälp av Netskopes maskininlärning och regelbaserade identifiering. Visa inloggningar från olika platser, få varningar om dataläckage och få kännedom om när användares autentiseringsuppgifter har komprometterats. Med Netskopes skydd mot skadlig programvara kan IT-avdelningen identifiera och åtgärda skadlig programvara i molnet i realtid inom Dropbox-instansen.