Molnbaserad samlad inloggning (SSO) och en identitetshanteringsplattform som ger det moderna företaget snabbhet och integritet.

Tillsammans tillhandahåller OneLogin och Dropbox smidig fildelning, molnlagring och samarbete för både administratörer och slutanvändare. OneLogins IDaaS-integrering är enkel att konfigurera, vilket gör det enkelt för IT-avdelningen att hantera och skydda åtkomsten till Dropbox, gör programdistributionen snabbare och ger en bättre användarupplevelse från inloggning till utloggning.

OneLogins logotyp

OneLogins IDaaS-plattform förenklar identitets- och åtkomsthanteringen för Dropbox och alla program lokalt och i molnet. Det finns även företagsfunktioner som t.ex. SSO med rollbaserad åtkomstkontroll, användaretablering och avetablering i realtid, multifaktorautentisering, lösenordsåterställning med självbetjäning med mera.

  • Säker åtkomst med SSO och MFA. Logga smidigt in användare på Dropbox med SAML SSO för att undvika lösenordströtthet och risk för nätfiske och öka samtidigt användarupplevelsen och produktiviteten. Stärk säkerheten ytterligare genom att framtvinga tvåfaktorautentisering baserad på konfigurerbara säkerhetsprinciper. 
  • Enhetlig katalogintegrering. Aktivera OneLogins katalogkopplingar för att integrera SaaS-program med flera användararkiv, inklusive Active Directory, LDAP, Google och HCM-lösningar. 
  • Enkel etablering av användare och grupper. Skapa, uppdatera och radera användarkonton automatiskt och mappa dem i realtid till befintliga Dropbox-grupper baserat på ändringar i användarkatalogen. Med Safe Entitlements kan IT-avdelningen ändra användarposter via OneLogin eller Dropbox utan att åsidosätta den andra metoden. 
  • Rapportering och analyser. Hämta enkelt värdefulla data om säkerhet och användaråtkomst för alla program. Skapa säkerhetsprocesser och aktivera omfattande insyn i säkerhetsincidenter med OneLogins robusta integrering med andra säkerhetslösningar, som t.ex. CloudLock, Netskope, Skyhigh, and Splunk.