Ledande lösning för multifaktorautentisering och identitetshantering

Organisationer lagrar säkert känsliga data i molnet med Dropbox och skyddar dem mot obehörig åtkomst tack vare RSA SecurID Access, vilken kräver att användare anger en ytterligare faktor, som t.ex. en token eller biometrisk information, tillsammans med rätt lösenord för åtkomst till sitt konto.

RSA:s logotyp

RSA SecurID Access gör det möjligt att skydda känsliga program och viktig information och samtidigt få bättre fart på verksamheten. Hantera åtkomsten till till alla program i molnet, i mobilen, på webben och på datorn med en enda lösning för identitetshantering. Använd identitetskontroll för att ta hänsyn till användarsituationens risk och sammanhang och ta bort hinder mot att användarna ska få säker och smidig åtkomst till program som t.ex. Dropbox – överallt och när som helst.

  • Administrera konsekventa åtkomstprinciper. Tillämpa samma säkra åtkomstnivåer på SaaS och mobilappar som redan finns för traditionella företagslösningar.
  • Behåll kontrollen över användaridentiteter. Ge åtkomst till företagsresurser från alla enheter i och utanför nätverket, samtidigt som känsliga inloggningsuppgifter förblir skyddade internt.
  • Få fart på verksamheten. Ge anställda snabbare åtkomst till program som Dropbox med en problemfri användarupplevelse.
  • Balansera säkerhet med användbarhet. Ge anställda användarvänliga autentiseringsalternativ på deras egna enheter eller utnyttja maskin- eller programvarutokens de redan har.
  • Använd verksamhetsgenererad åtkomstsäkerhet. Styr åtkomst med sammanhangsbaserade principer som tar hänsyn till programtyp, användarplats med mera.