Med denna ledande CRM-lösning kan företag ansluta sig till sina kunder på ett helt nytt sätt

Samarbeta med kunder och teammedlemmar i allt innehåll som finns i Dropbox, direkt från posterna i Salesforce.

Salesforce logotyp

För över alla affärskritiska filer direkt från Dropbox Business till posterna i Salesforce och ordna dem efter konton, kontakter, säljtips och möjligheter. Dropbox Business stärker informationsstrukturen i posterna i Salesforce, vilket sparar tid åt teamet och ger omedelbar åtkomst till den information som är viktigast för verksamheten. 

  • Förenkla de dagliga arbetsflödena. Det går att läsa in och lagra filer direkt i Dropbox från en post i Salesforce.
  • Håll er uppdaterade. Alla era användare av Salesforce har realtidsåtkomst till den senaste versionen av ert innehåll i Dropbox. 
  • Arbeta på språng. Teammedlemmar kommer enkelt åt Dropbox-filer från Salesforce webb och mobilappar.
  • Behåll synlighet och kontroll. Behörigheter mappas automatiskt mellan Dropbox och Salesforce, vilket gör det möjligt att kontrollera vem som har åtkomst till innehåll.