Få en fullständig bild av Dropbox-driftsättningen

Splunk® App för Dropbox Business tillhandahåller, tillsammans med Splunk® Enterprise, Splunk Cloud™ eller Splunk Light™, en omfattande uppsättning adminpaneler som omfattar dokumentdelning såväl som enhets-, program- och säkerhetsaktiviteter som ger insyn för att kunna hantera och skydda Dropbox-driftsättningen.

Splunks logotyp

Med Splunk App for Dropbox, Splunk® Enterprise eller Splunk Light™ kan organisationer söka, övervaka, analysera och visualisera stora mängder maskingenererade data från en Dropbox Business-miljö.

Obs! Den här appen är CIM-kompatibel och aktiverar datamodulerna Authentication och Change Analysis.

  • Samla in, extrahera och analysera viktiga drift- och säkerhetsdata från Dropbox-driftsättningen, som t.ex. inloggningsaktivitet, medlemsaktivitet (dvs. begäranden/tillägg/borttagningar), enhetsaktivitet, API-baserad programaktivitet, delningsaktivitet både inom och utom teamet samt säkerhetsstatistik, inklusive detaljerad spårning av användare och sökvägar.
  • Skapa adminpaneler, rapporter och varningar baserat på data för att visualisera och reagera tidigt på problem i Dropbox-miljön.