Elektroniska signaturer, byggda för företag

HelloSigns e-signaturlösning ger distansteam möjlighet att få affärskritiska dokument skickade, signerade och sparade på ett säkert sätt, var de än befinner sig. Se hur världens första inbäddade lösning för signering och lagring kan skapa värde i din verksamhet.
HelloSign och Dropbox

​E-signaturer snabbar på dina arbetsflöden

I genomsnitt växlar personalen mellan 35 verktyg varje dag för att kunna göra sitt jobb, och tillbringar 20 procent av tiden med att söka efter information internt.

E-signaturer är ett enkelt verktyg för snabbare arbetsflöden som driver på samarbetet i företaget oavsett var medarbetaren befinner sig.

 

HelloSign

Resurser för ytterligare information

4 sätt som e-signaturer sparar tid och pengar

Vägledning

4 e-signaturtips du måste ta del av för att spara tid och pengar åt företaget

5 sätt som e-signaturer ökar tillväxten

E-bok

5 anledningar till att e-signaturer snabbar på arbetsflöden och driver produktivitet

Webbföreläsning om HelloSign + Dropbox

Webbföreläsning på begäran

Ta dina e-signaturflöden till nästa nivå med HelloSign-integreringar

HelloSign, en marknadsledare

Oberoende forskning

Aragon Global Research har utnämnt HelloSign till en marknadsledare inom Digital Transaction Management

Gå till rapporten (English)

E-signaturer för utspridda team blir enkla med Dropbox + HelloSign

Säkerhet

Håll dokumenten säkra

Dokument lagras i en säker och distribuerad infrastruktur med flera skyddslager som SSL-kryptering och flerfaktorautentisering som eliminerar risker och ger kontroll och översikt.

Skicka var du än är

Skicka begäranden var du än är

Oavsett vilken enhet du har eller var du befinner dig kan du skicka och granska signaturer för kontrakt, avtal, hyreskontrakt, friskrivningsklausuler och mycket annat med bara några klick.

Hitta det du behöver

Återanvändbara mallar sparar tid

Skapa dokument som sekretessavtal, offerter, hyreskontrakt eller säljavtal och spara dem som mallar som du kan återanvända nästa gång, vilket sparar massor av tid åt personalen.

Håll allt organiserat

​​Håll allt organiserat

​​Lagra alla projekt, filer och affärsdokument på en central plats i molnet. När dokumenten har signerats elektroniskt sparas de automatiskt till mappen du skapat.

Bädda in e-signaturer

​​​​Bädda in e-signaturupplevelsen

Från dina egna mappar kan du skicka kontrakt för signatur med bara några klick, välja sökvägar för lagring och få automatiska aviseringar när dokumentet signerats eller fyllts i.

Förenkla samarbetet på distans

Förenkla samarbetet på distans

​​Vare sig det handlar om team inom HR, finans, marknad, juridik eller sälj kan medarbetare på distans samarbeta i princip var de än befinner sig för att se, modifiera och hantera kommentarer direkt i de dokument som ska signeras.

Integreringar med dina favoritappar

Får bättre affärsresultat genom att koppla samman HelloSign med de verktyg personalen kan och älskar.

Säkra elektroniska signaturer kan snabbt läggas till i dokument och sedan lagras på den plats du föredrar, vare sig det gäller Dropbox, Google eller Microsoft. Dokument kan också skickas för signatur direkt från Salesforce och du kan skapa mallar och formulär med G Suite.

HelloSign fungerar med dina favoritappar

​​E-signaturer som ger resultat

Förbättra dokumentens omsättningstid med upp till 80 %

Förbättra ifyllnadsfrekvensen med upp till 26 %

Korta säljcykeln med så mycket som 10 dagar

Säkerställ transparensen med en fullständig granskningslogg över signeringen

Implementera upp till dubbelt så snabbt som andra ledande e-signaturlösningar

Strömlinjeforma e-signaturprocessen och spara upp till 700 arbetstimmar årligen

Vanliga frågor

Pappersavtal tar mycket tid. Det kan ta i genomsnitt 25 dagar för ett pappersavtal att bli undertecknat och tillbakaskickat, och över 15 procent av dokumenten blir aldrig undertecknade. Detta ger längre säljcykler, långsammare dokumentomsättning och arbetsflöden med onödig friktion. E-signaturer avlägsnar friktionen, driver på samarbetet i distansteam och kan öka dokumentens ifyllnadsfrekvens med så mycket som 26 procent.

HelloSign efterlever följande:

 • SOC 2 Type II och Privay Shield
 • ISO 27001-certifierat för bästa praxis och minimerade risker
 • HelloSign- och HelloWorks-produkter efterlever HIPAA
 • Amerikanska ESIGN Act från 2000
 • Uniform Electronic Transactions Act (EUTA) från 1999
 • GDPR (allmänna dataskyddsförordningen)
 • EU:s eIDAS-förordning från 2016 (EU-förordning 910/2014), som ersätter det gamla EG-direktivet EG/1999/93

För att hålla dina filer och signerade dokument säkra har våra säkerhetsfunktioner utformats med flera skyddslager:

 • Vi använder Secure Sockets Layers (SSL), samma krypteringsnivå som ledande banker och myndigheter använder
 • Dokument lagras och krypteras i vila med AES 256-bitskryptering
 • HelloSign skapar en omfattande granskningslogg mellan undertecknande parter med spårning och tidsstämplar över olika typer av information från ögonblicket då dokumentet skickas för signatur tills det är helt undertecknat och säkrat, så att du får en transaktionshistorik och komplett granskningslogg
 • HelloSign efterlever amerikanska ESIGN Act, Uniform Electronic Transactions Act (UETA) och EU:s eIDAS (EU No.910/2014) gällande elektroniska signaturer och överföringar

HelloSign samarbetar med Dropbox för att presentera världens första inbäddade lösning för e-signaturer och lagring av dokument. Teamen behöver inte längre hoppa mellan verktyg och appar – med bara några klick kan de skicka, signera och spara dokument i Dropbox, när som helst och var som helst.

HelloSign finns tillgänglig på 22 språk så att du kan bygga, skicka och hantera dokument för signatur på det språk du föredrar. När undertecknare får en signaturbegäran kan de också välja språk för sin signaturupplevelse. Kontakta vårt team för att ta reda på om HelloSign finns tillgängligt på ditt språk.

HelloSign erbjuder datainfrastruktur I USA och Tyskland med backup i Frankrike, i samarbete med AWS S3. Detta ger kunderna möjlighet att lagra ifyllda dokument antingen I USA eller Europa. Denna möjlighet finns tillgänglig för abonnemangen HelloSign Enterprise Plus och HelloSign API Platinum.

Efterfrågan på e-signaturer växer på ett sätt som saknar motstycke, och IT-administratörer behöver ett skalbart sätt att hantera dokumentdata över olika affärssystem. Med HelloSign kan du bulkradera avslutade dokument från respektive HelloSign-konto.

Kontakta vårt team i dag för mer information om hur e-signaturer kan hjälpa dig i din verksamhet.