Skip to main content

Avancerade innehållskontroller för användarhanteringen

Gör det mer effektivt och säkert för IT-team att driftsätta, hantera och styra Dropbox med tillägg för avancerad team- och innehållsstyrning som bygger på BetterCloud-teknik.

En person som går in i ett valv med lagrade filer
Mindre tid för hantering, mer tid för innovation

Var trygg i förvissningen att datasäkerheten aldrig äventyras. Detektera och hantera skadliga aktiviteter samtidigt som översikten och revisionsmöjligheterna förbättras.

En person som arbetar på ett skrivbord med flera bildskärmar

Proaktivt och reaktivt dataskydd

Innehållsskanning automatiserat eller vid behov

Skanna för känsligt personligt innehåll för att undvika datasårbarheter i ditt Dropbox Business-konto. Du kan också söka efter personuppgifter för att säkra efterlevnaden i vanliga användarfall.

Automatiserad hantering av osäkra data

Skapa detaljerade policyer som ligger i linje med informationssäkerheten, identitetshanteringen och åtkomstkontrollerna. Automatisera hanteringen av känsliga filer, dokumentägarskap och begränsade åtkomsträttigheter.

Anpassade säkerhetspolicyer för detaljerad styrning

Om ditt företag har konfigurerats med anpassade men defekta regler blir du automatiskt informerad om dessa felaktigheter så att du kan lösa problemet och samtidigt efterleva säkerhetspolicyerna

Livscykelhantering av användare ger dig kontroll

Automatiska kontotillägg

Skapa anpassade arbetsflöden för kontotillägg så att du tvingar fram migrering från personliga konton till företagskontot.

En person ser installationsförloppet på en dator och surfar samtidigt på en telefon
Snabbare registrering/avregistrering

Strömlinjeforma registrering av ny personal och av registrering av dem som slutar med automatiserade arbetsflöden. Se till att ny personal får åtkomst dag 1 samtidigt som du kan säkerställa att de inte kommer åt känslig information när de slutar eller byter roll.

En hand visar upp en fotolegitimation för en skanner

Steget före med Dropbox-tillägg

Utökad versionshistorik

Återställ innehåll som tagits bort av misstag och ångra oönskade filändringar i upp till 10 år med tillägget för utökad versionshistorik.

Datastyrning

Datastyrningstillägget slår samman den utökade versionshistoriken med vår arkiveringsskyldighet så att IT-avdelningar kan sänka kostnader och minska risker kopplade till regler och efterlevnad.

Premiumsupport

Tillgång till en kundservicemedarbetare i realtid via chatt, mejl eller telefon – när som helst. Dropbox-tillägget för premiumsupport ger din organisation åtkomst till premiumsupport dygnet runt, hela veckan – också helgdagar.

Resurser för ytterligare information

E-bok om säkerhet

Ta reda på hur Dropbox kan hjälpa din organisation att blomstra med distansarbete.

Förbättra säkerheten och hanteringen av data

Hantera er driftsättning effektivt och säkert med avancerad styrning av team och material.

Webbföreläsning om framtidens IT

BetterClouds VD och Dropbox VD delar sina visioner om framtidens IT.

Video om avancerad styrning av team och material

Läs mer om våra utökade driftsättningar och säkerhetsfunktioner.