Dropbox-datamigrering

Överför filer och tillhörande behörigheter snabbt från lokala filservrar och dina nuvarande molnlagringslösningar till Dropbox.

Kvinna som skriver på dator

Överför filer och behörigheter enkelt

Flytta rätt nivåer för åtkomst och filstrukturer till Dropbox genom att automatiskt mappa behörigheter, ägarskap och mappstrukturer.

Få insikter med robust analys

Omfattande övervakning och rapportering gör det enkelt att analysera din överföringsstatus, filinformation och behörigheter och pågående överföringsjobb.

Säkerställ en lyckad migrering

Professionella tjänster, levererade genom våra partner, gör datamigreringen enkel och smidig. Med inledande installation, konfiguration och allmän migreringsutbildning kan du vara säker på deras tekniska expertis.

Bedriv verksamheten på ett smidigare sätt med dessa tillägg

Datastyrning

Datastyrningstillägget slår samman den utökade versionshistoriken med vår arkiveringsskyldighet så att IT-avdelningar kan sänka kostnader och minska risker kopplade till regler och efterlevnad.

Avancerade team- och innehållskontroller

Tillägget Avancerad styrning av team och material som drivs med BetterCloud-teknik, ger IT-administratörer möjlighet att driftsätta Dropbox på teamets enheter och hantera data från en och samma plats.

Premiumsupport

Tillgång till en kundservicemedarbetare i realtid via chatt, mejl eller telefon – när som helst. Dropbox-tillägget för premiumsupport ger din organisation åtkomst till premiumsupport dygnet runt, hela veckan – också helgdagar.

Resurser för ytterligare information

E-bok om säkerhet

Ta reda på hur Dropbox kan hjälpa din organisation att blomstra med distansarbete.

Datamigreringsguide

Ta reda på hur du kan hjälpa ditt team modernisera organisationen och på ett smidigt sätt gå över till distansarbete.

Smidig migreringslösning

Lär dig hur du kan föra över filer och tillhörande behörigheter från lokala filservrar och befintliga molnlagringslösningar.