Skip to main content

Dropbox-tillägget för premiumsupport

Få White Glove-support dygnet runt, hela veckan – inklusive svarstider på mejl på en timme – och proaktiv funktionsvägledning så att ni kan fokusera på det som är viktigt.

En person med headset som arbetar på ett kontor

Få premiumsupport dygnet runt, hela veckan – även på helgdagar

Premiumsupporttillägget anpassar sig efter ditt schema. Med 24/7-support behöver du bara välj en tid – dag eller natt – så tar vi itu med ditt problem med högsta prioritet.

Premiumsupportfunktionerna ger kraft åt teamet

Du får utbildning i nya produkter och funktioner, plus löpande support så att team kan använda Dropbox som proffs. Konfigurera kontot, läs om delning av filer och mappar och hur du synkar dokument så att du alltid kan driva verksamheten framåt.

Två händer som klappar varandra i en high five

Dropbox Business-tillägg för ett bättre företagande

Utökad versionshistorik

Återställ innehåll som tagits bort av misstag och ångra oönskade filändringar i upp till 10 år med tillägget för utökad versionshistorik.

Datastyrning

Datastyrningstillägget slår samman den utökade versionshistoriken med vår arkiveringsskyldighet så att IT-avdelningar kan sänka kostnader och minska risker kopplade till regler och efterlevnad.

Avancerad team- och innehållstyrning

Tillägget för avancerade team- och innehållskontroller som drivs med BetterCloud-teknik, ger IT-administratörer möjlighet att driftsätta Dropbox på teamets enheter och styra informationen från en och samma plats.

Mer information

Ta del av vår e-bok om säkerhet och vår webbföreläsning om säkert samarbete för att lära dig mer om hur du kan låsa upp säkert och skalbart samarbete för utspridda distansteam