Det moderna och säkra alternativet till FTP-server

Med Dropbox kan du lagra filer, reservkopiera data, distribuera information – och byta ut din trötta gamla FTP-server.

Filöverföringar ska inte vara så svåra

FTP är faktiskt en smidig lösning … om du är IT-chef. Men för oss andra kan det vara frustrerande, tidskrävande och ofta utsiktslöst att försöka förstå hur FTP-klientens programvara och servrar fungerar. Och även om du förstår hur allt fungerar finns det flera andra problem som gör ett FTP-program till en medioker lösning. Man kan räkna kallt med långsamma överföringar, komplicerade åtkomstkontroller och behov av FTP-klienter eller annan särskild programvara.

Med Dropbox är det enklare

Med Dropbox kan vem som helst reservkopiera, komma åt och överföra filer på ett enkelt sätt. Man behöver inte logga in på en server manuellt eller vänta på att filer ska laddas upp en och en som med FTP-anslutningar. Med Dropbox blir det enkelt att ladda upp filer, var du än är:

Windows- och Mac-operativsystem: Bara kopiera eller spara filer i Dropbox-mappen så laddas de upp automatiskt.

Webben: Dra och släpp filer från skrivbordet direkt till din webbläsare med ett användarvänligt gränssnitt.

iOS och Android: Ladda upp filer med bara några knapptryck i Dropbox-mobilappen. Du kan också konfigurera automatiska kamerauppladdningar för att kopiera foton och filmer till Dropbox i bakgrunden.

(Inte alla funktioner är tillgängliga med alla Dropbox-abonnemang – jämför våra abonnemang för att hitta den lösning som passar dig.)

säkerhetskopior av filer

Med Dropbox går det snabbare

FTP-servrar kräver en konstant och obruten uppkoppling för upp- och nedladdning av filer. Men Dropbox håller igång också om din uppkoppling försvinner. Vi återupptar automatiskt avbrutna överföringar när din uppkoppling kommit tillbaka igen – du behöver alltså inte slösa bort hela eftermiddagen nästa gång du ska ladda upp en stor fil.

Dessutom gör tre typer av avancerad teknik att du och dina mottagare kan gå från ”synkar” till ”synkade” så snabbt som möjligt:

Delta-synk: Vi överför inte hela filen – bara den del som ändrats sedan du synkade senast.

LAN-synk: Om en annan Dropbox-användare på ditt lokala nätverk har en fil du behöver tar vi den via detta nätverk så att vi slipper använda din internetbandbredd.

Strömmande synk: Även om en stor fil inte har laddats upp helt på din Dropbox kan vi börja ladda ned den till andra länkade enheter så att ni slipper vänta på att överföringen ska bli klar.

offlineåtkomst och filsynkning

Med Dropbox blir delningen enkel

Ska du dela ett känsligt dokument över en FTP- eller SFTP-server? Gör dig redo för att skapa nya inloggningsuppgifter – åt varje person som ska ha filen. Med Dropbox kan vem som helst skicka filer eller mappar på ett enkelt och säkert vis:

Delade länkar: Skapa en länk till en fil eller mapp i din Dropbox som du klistrar in i mejl eller chattfönster som vem som helst kan öppna. Mottagarna å sin sida behöver ingen speciell programvara för att förhandsgranska eller lägga till kommentarer på dina filer. Du kan till och med lösenordsskydda din länk och lägga till ett utgångsdatum så att bara rätt personer kan ta del av innehållet.

Delade mappar: Arbetar du i en hel uppsättning filer med andra personer? Med delade mappar kan du ge redigeringsrätt till de personer du vill – och få ut filerna till mottagarna snabbare genom att de automatiskt synkas på deras enheter.

Åtkomstkontroll: Slösa inte bort tid på att skapa separata login för varje mottagare. Med Dropbox räcker det att du matar in e-postadresser så får du fullständig kontroll över vem som ser vad. Kontrollera med hjälp av användarvänliga inställningar om mottagare av delade länkar ska kunna ladda ned eller bara förhandsgranska, och huruvida personer som samarbetar i delade mappar ska kunna visa eller redigera. Dropbox har mycket lite gemensamt med den komplicerade UNIX-baserade åtkomsthanteringen i en FTP-server.

filsäkerhet

Med Dropbox är det säkert

Detta är förmodligen ingen överraskning, men att göra en FTP-server säker är lika krångligt som att föra över filer. FTP-standarderna utvecklades långt innan någon ens kunde föreställa sig den sortens avancerade och aggressiva attacker som IT-system utsätts för i dag. Dropbox ger dig däremot all säkerhet du behöver för att hålla dina data säkra redan första dagen:

Krypterade överföringar: Inget behov av att köpa och konfigurera SSL-certifikat eller ställa in SSH- och VPN-tunnlar. Dropbox krypterar nätverkstrafik med SSL/TLS och använder 256-bitars AES-kryptering i vila så att snokande ögon aldrig kommer nära..

Kontoskydd: Dropbox erbjuder avancerade säkerhetsverktyg som skyddar användarnas konton. Tvåstegsverifiering, SSO-integrering och fjärrborttagning av data garanterar att du – och bara du – kan komma åt din Dropbox.

Detaljerad revision: Dropbox Business-administratörer kan komma åt omfattande information om delningsaktiviteter för sina team för att spåra hur data delas inuti och utanför företaget.

filsäkerhet

FTP med Dropbox

Vi förstår – om man använt ett verktyg riktigt länge är det svårt att släppa taget. Särskilt om du byggt arbetsflöden runt FTP. Så om du funderar på att använda Dropbox och FTP tillsammans har vi partnerintegreringar som kan hjälpa dig:

FTP-synkning: Anslut din FTP-server och ditt Dropbox-konto för att kopiera filer fram och tillbaka automatiskt. Med migreringsplattformar för företagsinnehåll kan du enkelt strömlinjeforma denna process.

Automatisering: Ett antal marknadsledande arbetsflödesverktyg låter dig automatiskt vidta åtgärder för filer så att Dropbox kan integreras med befintliga FTP-baserade processer.

Skräddarsydda arbetsflöden: Om du söker en djupare integrering ger DBX Platform de utvecklingsverktyg du behöver för att brygga samman Dropbox och din FTP-lösning.

FTP står för File Transfer Protocol och är en uppsättning regler som nätverksdatorer följer för att överföra filer mellan beställaren (även kallad ”klient”) och en server. Vid en standardöverföring begär klienten filerna och servern överför dem till en angiven mapp eller katalog.

Filöverföringar med Dropbox är snabbare och säkrare än med FTP-servrar. Dropbox förenklar överföringar genom att tillåta alla med webb- eller skrivbordsappen att komma åt de filer du delar med dem – och de behöver inte ens ha ett Dropbox-konto. 

Det finns flera sätt att kontrollera åtkomst till filer och mappar som delas i Dropbox, beroende på hur filerna eller mapparna ursprungligen delades. Om du skapade en delad länk kan du inaktivera länken för att förhindra åtkomst till filerna eller mapparna. Om du har ett Dropbox Professional- eller Business-abonnemang kan du inaktivera nerladdningar så att filerna bara visas på dropbox.com. Eller så kan du ta bort användare från en delad mapp och dessutom radera filen eller mappen från deras enheter nästa gång de ansluter till internet.

Synkronisering med Dropbox beror på tillgänglig bandbredd, filarnas storlek och internethastighet. Du kan övervaka de synkroniserade filernas framskridande genom att övervaka överföringshastighet, antal återstående filer och beräknad tid för att slutföra. 

Dropbox optimerar bandbreddsanvändningen så att filsynkning inte stör din normala internetanvändning. Det är möjligt att anpassa inställningarna för bandbreddsanvändning och justera uppladdningshastigheten, eller till och med ta bort automatisk begränsning. 

Ladda upp och ner stora filer enkelt, också om du tappar internetuppkopplingen. Dropbox återupptar automatiskt avbrutna överföringar när din anslutning är tillgänglig igen, till skillnad från FTP-servrar som behöver en oavbruten anslutning för att slutföra filöverföringar.