VPN

Använda VPN för att dela filer

Med ett virtuellt privat nätverk (VPN) kan du på ett säkert sätt komma åt privata resurser, som till exempel filservrar, från utsidan av nätverket. Att konfigurera ett VPN för fjärråtkomst är en teknisk uppgift som du antagligen behöver få en IT-teknikers hjälp med, men när det väl är gjort kan användarna ansluta till ert privata nätverk och samarbeta direkt med filer och filservrar även om de arbetar på distans.

Att använda VPN för att förenkla anslutning till en filserver i ett annat nätverk kan verka vara samma sak som FTP från en vanlig användares perspektiv. Med båda lösningarna kan du dela filer via internet, erbjuda en bekant mapp-/filstruktur och ett centralt nav för företagets alla dokument. VPN är dock ett mer praktiskt sätt att ansluta till servrar och samarbeta i filer, eftersom man inte behöver ladda upp och ladda ner filer manuellt från en fjärrserver innan man arbetar med dem.

Bakgrund

Många företag har ett lokalt nätverk för intern kommunikation och dokumentdelning, vilket kallas intranät. Till skillnad mot internet brukar detta vara ett privat nätverk som bara är tillgängligt för användare som är direkt anslutna till det (d.v.s. fysiskt på kontoret). Detta försvårar samarbetsmöjligheterna för distansarbetare och underleverantörer som inte finns på plats.

Det är nu det blir intressant med ett virtuellt privat nätverk. Med ett VPN kan fjärranvändare komma åt företagets interna nätverk via internet. När förbindelsen är upprättad kommer det att vara precis som om fjärranvändaren fysiskt är på kontoret. Man kan komma åt delade resurser i det interna nätverket, till exempel filservrar och andra delade lagringsenheter.