มองเห็นภาพรวมของการใช้งาน Dropbox ของคุณ

แอพ Splunk® สำหรับ Dropbox Business พร้อมกับ Splunk® Enterprise, Splunk Cloud™ หรือ Splunk Light™ มอบชุดแผงควบคุมที่ครอบคลุมการแบ่งปันเอกสาร รวมไปถึงอุปกรณ์ แอพพลิเคชัน และกิจกรรมการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้คุณมีการมองเห็นเพื่อบริหารและทำให้การนำ Dropbox ไปใช้งานของคุณปลอดภัย

โลโก้ Splunk

ด้วย Splunk App สำหรับ Dropbox, Splunk® Enterprise หรือ Splunk Light™ องค์กรสามารถค้นหา ติดตาม วิเคราะห์​ และสร้างภาพข้อมูลปริมาณมหาศาลที่สร้างโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมาจากสภาพแวดล้อมของ Dropbox Business

หมายเหตุ: แอพนี้เป็นไปตามข้อกำหนด CIM และใช้ประโยชน์จากโมดูลข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนและการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง

  • รวบรวม แยก และวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญและข้อมูลการรักษาความปลอดภัยจากการนำ Dropbox ไปใช้งานของคุณ​ อาทิเช่น กิจกรรมการล็อกอิน, กิจกรรมการสมัครสมาชิก (เช่น คำขอ/การเพิ่ม/การลบ), กิจกรรมอุปกรณ์, กิจกรรมแอพพลิเคชันที่อิง API, กิจกรรมการแบ่งปันทั้งภายในและภายนอกทีม และการวิเคราะห์หาเกณท์วัดผลสำเร็จของการทำงานด้านการรักษาความปลอดภัย รวมถึงรายละเอียดผู้ใช้และการติดตามพาธ
  • สร้างแผงควบคุม รายงาน และการแจ้งเตือนจากข้อมูลของคุณเพื่อให้เห็นภาพและตอบสนองกับปัญหาในสภาพแวดล้อม Dropbox ของคุณในเชิงรุก